Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Smartwatch GARETT Kids 3 Żółty

Powrót
SmartWatch
Lokalizator GPS
Garett Kids 3
Instrukcja obsługi
www.garett.pl
Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz
zachować w celu późniejszego wykorzystania. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia / urazy spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem. W zależności od danej partii Smartwatcha,
niektóre funkcje mogą się różnić z funkcjami opisanymi w instrukcji obsługi.
lUżywanie tego urządzenia w pobliżu urządzeń medycznych może
zakłócić ich pra. Naly zwrócić szczelną uwagę podczas
korzystania ze smartwatcha w pobliżu aparatów medycznych, takich jak
rozruszniki serca, aparaty słuchowe i inne elektroniczne urządzenia
medyczne.
lZabrania się wrzucać urządzenia do ognia. Istnieje ryzyko eksplozji baterii
i w konsekwencji zagrożenia życia i zdrowia.
lUrządzenie naly chron przed źami ciea i bezpośrednim
nasłonecznieniem.
lNie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
lNie należy nurkować w urządzeniu.
lZabrania się używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
lW wypadku uszkodzenia, należy oddać urządzenie do autoryzowanego
punktu serwisowego w celu sprawdzenia/ naprawy. Podejmowanie prób
własnoręcznej naprawy, może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz
skutkuje to unieważnieniem gwarancji.
lUrządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej
ściereczki. Nie należy używać środków chemicznych lub detergentów do
czyszczenia tego urządzenia.
KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA
2
1. Książka telefoniczna/
Nawigacja w książce telefonicznej/
Wykonywanie połączenia
2. Notatki głosowe/
Wysyłanie notatek głosowych
3. Przycisk włączania urządzenia/
zakańczanie, odrzucanie
połączeń
4. Przycisk SOS/
odebranie połączenia
5. Wyświetlacz
6. Port ładowania micro USB
7. Slot na kartę micro SIM
8. Kod rejestracji
OPIS PRODUKTU
WYMOGI DOTYCZĄCE KARTY MICRO SIM
3
1. Do urządzenia instalujemy kartę w standardzie Micro SIM.
2. Karta SIM musi spełniać następujące warunki :
lKarta musi być aktywna (jeśli to nowa karta należy aktywować w
telefonie komórkowym poprzez wykonanie połączenia wychodzącego)
lKarta musi posiadać środki na koncie (dotyczy kart na doładowania)
lKarta nie może mieć aktywnego kodu PIN (by sprawdzić czy karta posiada
aktywną blokadę PIN należy zainstalować w telefonie komórkowym i
sprawdzić czy podczas włączania będziemy zapytani o kod PIN. Jeśli tak
to blokada jest aktywna i konieczne będzie jej wyłączenie w ustawieniach
telefonu lub poprzez kontakt z operatorem)
lKarta musi obsługiwać tryb pracy 2G, musi posiadać włączoną usługę
internetu oraz funkcję identyfikacji numeru.
UWAGA: Karty SIM oferowane przez operatorów jako internetowe,
dedykowane np. do tabletów mogą nie działać w urządzeniu.
Z uwagi na to, że urządzenie korzysta z połączenia internetowego, by nie
generować dodatkowych kosztów zalecamy wykupienie u operatora
pakietu internetowego. Pakiet 1GB / miesiąc jest wystarczający. Koszty
połączenia internetowego, połączeń głosowych oraz wiadomości SMS
regulowane przez cennik operatora sieci komórkowej.
INSTALACJA KARTY MICRO SIM
1. Należy otworzyć plastikową zaślepkę
slotu karty SIM(7) znajdującą się na lewym
boku zegarka.
2. Po otwarciu zaślepki, kartę Micro SIM
um i e s zcz a m y w p o r c ie zgo d n ie z
poglądowym schematem na obrazku, czyli
chipem karty w stronę wyświetlacza oraz
naciętym rogiem karty w stronę slotu.
Karta wchodzi dość głęboko do slotu
dlatego musimy pomóc sobie cienkim,
płaskim narzędziem, popychając kartę do
momentu gdy usłyszymy „klik”. By wyjąć
kartę, ponownie za pomocą tego samego
narzędzia delikatnie popychamy kartę,
usłyszymy klik i karta zostanie wypchnięta
przez mechanizm. Zaleca się instalować
ka r tę SI M gd y u r ząd z en i e j est
wyłączone.
3. Zamykamy zaślepkę slotu.
ZWYKŁA
SIM
MICRO
SIM
NANO
SIM
V
4
1. Należy otworzyć plastikową zaślepkę slotu karty SIM(7) znajdującą się na
lewym boku zegarka.
2. Po otwarciu zaślepki, kartę Micro SIM umieszczamy w porcie zgodnie z
poglądowym schematem na obrazku, czyli chipem karty w stro
wyświetlacza oraz naciętym rogiem karty w stronę slotu. Karta wchodzi dość
głęboko do slotu dlatego musimy pomóc sobie cienkim, płaskim narzędziem,
popychając kartę do momentu gdy usłyszymy „klik”. By wyjąć kartę, ponownie
za pomocą tego samego narzędzia delikatnie popychamy kartę, usłyszymy
klik i karta zostanie wypchnięta przez mechanizm. Zaleca się instalować
kartę SIM gdy urządzenie jest wyłączone.
3. Zamykamy zaślepkę slotu.
ŁADOWANIE
1. SmartWatcha ładuje się za pomocą kabla dołączonego do urządzenia.
2. Końcówkę micro USB kabla wkładamy do portu ładowania zegarka(6)
znajdującego się pod plastikową zaślepką po lewej stronie urządzenia.
Następnie należy połączyć drugi koniec kabla z portem USB komputera lub
zasilacza USB np. od telefonu komórkowego. Gdy prawidłowo podłączymy
kabel na ekranie pojawi się animacja ładowania. Gdy bateria jest bardzo
roadowana animacja może pojawić się dopiero po kilkunastu
minutach.
Przed pierwszym włączeniem zegarka zaleca się jego ładowanie przez
2 godziny. Ładowania zegarka po rozładowaniu powinny trwać co
najmniej 2 godziny.
INSTALACJA SMARTWATCHA NA RĘCE
Należy założyć zegarek na nadgarstku i dostosować długość paska w taki
sposób, aby nie był luźny.
5

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756