Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Smartwatch GARETT Kids Smile Czarny

Powrót
SmartWatch
Lokalizator GPS
Garett Smile
Instrukcja obsługi
www.garett.pl
Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz
zachować w celu późniejszego wykorzystania. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia / urazy spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem. W zależności od danej partii SmartWatcha,
niektóre funkcje mogą się różnić z funkcjami opisanymi w instrukcji obsługi.
lUżywanie tego urządzenia w pobliżu urządzeń medycznych może
zakłócić ich pra. Naly zwrócić szczelną uwagę podczas
korzystania ze smartwatcha w pobliżu aparatów medycznych, takich jak
rozruszniki serca, aparaty słuchowe i inne elektroniczne urządzenia
medyczne.
lZabrania się wrzucać urządzenia do ognia. Istnieje ryzyko eksplozji
baterii i w konsekwencji zagrożenia życia i zdrowia.
lUrządzenie naly chron przed źami ciea i bezpośrednim
nasłonecznieniem.
lNie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
lNie należy nurkować w urządzeniu.
lZabrania się używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
lW wypadku uszkodzenia, należy oddać urządzenie do autoryzowanego
punktu serwisowego w celu sprawdzenia/ naprawy. Podejmowanie prób
własnoręcznej naprawy, może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz
skutkuje unieważnieniem gwarancji.
lUrządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej
ściereczki. Nie należy używać środków chemicznych lub detergentów do
czyszczenia tego urządzenia.
KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA
2
1. Wyświetlacz
2. Przycisk
włączania/wyłączania
wybudzanie/wygaszanie
ekranu
powrót/odrzucenie połączenia
3. Aparat
4. Port ładowania
5. Slot na kartę Nano SIM
6. Mikrofon
7. Głośnik
OPIS PRODUKTU
WYMOGI DOTYCZĄCE KARTY NANO SIM
1. Do urządzenia instalujemy kartę w standardzie Nano SIM.
2. Karta SIM musi spełniać następujące warunki :
źKarta musi być aktywna (jeśli to nowa karta należy ją aktywować w
telefonie komórkowym poprzez wykonanie połączenia
wychodzącego)
źKarta musi posiadać środki na koncie (dotyczy kart na doładowania)
źKarta nie może mieć aktywnego kodu PIN (by sprawdzić czy karta
posiada aktywną blokadę PIN należy zainstalować ją w telefonie
komórkowym i sprawdzić czy podczas włączania będziemy zapytani o
kod PIN. Jeśli tak to blokada jest aktywna i konieczne będzie jej
wyłączenie w ustawieniach telefonu lub poprzez kontakt z
operatorem)
źKarta musi obsługiwać tryb pracy 2G, musi posiadać włączoną usługę
internetu oraz funkcję identyfikacji numeru.
3
4
UWAGA : Karty SIM oferowane przez operatorów jako internetowe,
dedykowane np. do tabletów mogą nie działać w urządzeniu.
Z uwagi na to, że urządzenie korzysta z połączenia internetowego, by
nie generować dodatkowych kosztów zalecamy wykupienie u
operatora pakietu internetowego. Pakiet 1GB / miesiąc jest
wystarczający. Koszty połączenia internetowego, połączeń głosowych
oraz wiadomości SMS są regulowane przez cennik operatora sieci
komórkowej.
INSTALACJA KARTY NANO SIM
ZWYKŁA
SIM
MICRO
SIM
NANO
SIM
V
1. W pierwszej kolejności należy za
pomocą dołączonego śrubokręta
wykręcić śrubkę mocującą zaślepkę
portu karty SIM(5) znajdującą się na
odwrocie zegarka.
2. Po wykręceniu śrubki i wyjęciu
zaślepki zamontuj kartę Nano SIM
tak by jej chip stykał się ze stykami
w slocie urządzenia oraz jej nacięty
róg pasował do naciętego rogu w
slocie.
ŁADOWANIE
1. SmartWatcha ładuje się za pomocą dedykowanego uchwytu
magnetycznego dołączonego do urządzenia.
2. Zegarek montujemy tak w uchwycie, by dwa styki portu ładowania(4)
przylegały do styków uchwytu. Następnie należy połączyć drugi koniec
kabla z portem USB komputera lub zasilacza USB np. od telefonu
komórkowego. Gdy prawidłowo podłączymy kabel na ekranie pojawi się
animacja ładowania. Gdy bateria jest bardzo rozładowana animacja
może pojawić się dopiero po kilkunastu minutach.
Przed pierwszym włączeniem zegarka zaleca się jego ładowanie przez
2 godziny. Ładowania zegarka po rozładowaniu powinny trwać co
najmniej 2 godziny.
INSTALACJA SMARTWATCHA NA RĘCE
Należy założyć zegarek na nadgarstku i dostosować długość paska w taki
sposób, aby nie był luźny.
PIERWSZE WŁĄCZENIE ZEGARKA
1. Gdy karta SIM jest prawidłowo zainstalowana w zegarku oraz spełnia
wszystkie wyżej opisane warunki możemy uruchomić urządzenie poprzez
wciśnięcie oraz przytrzymanie przez ok. 3 sekundy przycisku włączania(2).
3. Po prawidłowym montażu karty ponownie montujemy zaślepkę portu(5) i
przykręcany śrubkę.
Zaleca się instalować kartę SIM gdy urządzenie jest wyłączone.
5

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756