Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Smartwatch GARETT Kids Trendy 4G Różowy

Powrót
W przypadku braku animacji upewnij się, czy zegarek jest prawidłowo
podłączony. Gdy bateria jest całkowicie rozładowana animacja może
pojawić się dopiero po kilkunastu minutach. Przed pierwszym
włączeniem zegarka zaleca się jego ładowanie przez około 2 godziny.
Napięcie ładowania nie powinno przekraczać 5V.
Zalecane natężenie ładowania to maksymalnie 1A.
Garett
Kids Trendy 4G
Instrukcja obsługi
www.garett.pl
Dziękujemy za zakup Kids Trendy 4G
KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA
Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi
oraz zachować ją na przyszłość. Producent nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek uszkodzenia/urazy spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.
W zależności od danej partii smartwatcha, niektóre funkcje mogą różnić się
z funkcjami opisanymi w instrukcji obsługi.
Używanie tego urządzenia w pobliżu urządzeń medycznych może zakłócić
ich pracę. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas korzystania ze
smartwatcha w pobliżu aparatów medycznych, takich jak rozruszniki serca,
aparaty słuchowe i inne elektroniczne urządzenia medyczne.
Zabrania się wrzucać urządzenia do ognia. Istnieje ryzyko eksplozji baterii
i w konsekwencji zagrożenia życia i zdrowia.
Należy chronić urządzenie przed źródłami ciepła oraz bezpośrednim
nasłonecznieniem.
Nie należy przechowywać urządzenia w wilgotnych miejscach lub
wysokiej temperaturze, ponieważ może to spowodować porażenie
prądem lub pożar.
Urządzenie nie jest odporne na długotrwałe zanurzenie w wodzie.
Nie wolno pływać i nurkować w urządzeniu.
W przypadku uszkodzenia/awarii prosimy o wstrzymanie użytkowania
tego produktu i kontakt z serwisem firmy Garett. Podejmowanie prób
własnoręcznej naprawy może prowadzić do uszkodzenia urządzenia
oraz skutkuje unieważnieniem gwarancji.
Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej
ściereczki.
Nie należy używać w tym celu silnych detergentów i innych
stymulantów do czyszczenia produktu.
Nie wolno pływać w urządzeniu. Norma IP67 nie gwarantuje
szczelności smartwatcha w trakcie pływania. Siły oddziałujące na
urządzenie podczas pływania mogą doprowadzić do jego
rozszczelnienia i uszkodzenia.
- 2 - - 3 -
1
2
Dotykowy wyświetlacz
5
1
2
3
4
5
Przycisk funkcyjny (włączanie/wyłączanie/
wybudzanie/wygaszanie/SOS)
Dotykowy przycisk powrotu
Aparat/kamera
Slot na kartę Nano SIM
OPIS PRODUKTU INSTALACJA
Należy założyć zegarek na nadgarstku i dostosować długość paska w taki
sposób, aby pasek urządzenia nie był luźny.
WYMOGI DOTYCZĄCE KARTY NANO SIM
1. Do urządzenia instalujemy kartę w standardzie Nano SIM.
2. Karta SIM musi spełniać następujące wymagania:
Karta musi być aktywna (jeśli to nowa karta należy ją aktywow
w telefonie komórkowym poprzez wykonanie połączenia wychodzącego),
Karta musi posiadać środki na koncie (dotyczy kart na doładowania),
Karta nie może mieć aktywnego kodu PIN (by sprawdzić czy karta
posiada aktywną blokadę PIN należy zainstalować ją w telefonie
komórkowym i sprawdzić czy podczas uruchomienia telefonu będzie
wymagany kod PIN.
Jeśli tak, to blokada jest aktywna i konieczne będzie jej wyłączenie
w ustawieniach telefonu lub poprzez kontakt z operatorem),
Karta musi obsługiwać tryby pracy 2G/3G/4G, musi posiadać włączoną
usługę internetu oraz funkcję identyfikacji numeru.
ŁADOWANIE
1. Smartwatch ładuje się za pomocą kabla magnetycznego dołączonego do
urządzenia.
2. Przyłóż końcówkę kabla magnetycznego tak, by styki zegarka stykały się
ze stykami kabla ładującego. Następnie połącz drugi koniec kabla z portem
USB komputera lub zasilacza USB. Prawidłowe podłączenie spowoduje
pojawienie się animacji ładowania na ekranie zegarka.
INSTALACJA APLIKACJI GARETT TRACKER
Smartwatch współpracuje ze smartfonem za pomocą aplikacji Garett
Tracker. Przed rozpoczęciem użytkowania należy pobrać tę aplikację
z GooglePlay lub AppStore i zainstalować na swoim telefonie. Aplikację
można wyszukać wpisując w wyszukiwarkę sklepów nazwę „Garett Tracker
lub skanując odpowiedni kod QR przedstawiony poniżej.
- 6 -
PL
iOS
6
Magnetyczny port ładowania
3
4
7
Wymienny pasek
6
7
Karty SIM oferowane przez operatorów jako internetowe,
dedykowane np. do tabletów mogą nie działać w urządzeniu.
Z uwagi na to, że urządzenie korzysta z połączenia internetowego, by nie
generować dodatkowych kosztów zalecamy wykupienie u operatora
pakietu internetowego. Pakiet 1GB/miesiąc jest wystarczający. Koszty
połączenia internetowego, połączeń głosowych oraz wiadomości SMS są
regulowane przez cennik operatora sieci komórkowej.
INSTALACJA KARTY NANO SIM
1. W pierwszej kolejności wykręć śrubkę mocującą
zaślepkę portu karty Nano SIM(5) znajdującą się
z lewej strony zegarka.
2. Zdemontuj zaślepkę, a następnie wyjmij tackę
i umieść w niej kartę, układając ją zgodnie
z poglądowym schematem na obrazku, czyli
chipem karty w stronę wyświetlacza oraz
prostokątnym bokiem karty w stronę slotu.
3. Włóż tackę do zegarka, nałóż i przykręć z
powrotem zaślepkę, zwracając uwagę na
prawidłowe dopasowanie i lokalizację śrubki.
- 4 - - 5 -
ZWYKŁA
SIM
MICRO
SIM
NANO
SIM
V
Kartę SIM należy instalować
gdy urządzenie jest wyłączone.
Włączanie/wyłączanie
Aby uruchomić urządzenie naciśnij i przytrzymaj przycisk
funkcyjny(2) przez około 5 sekund. Aby wyłączyć, powtórz akcję
oraz zatwierdź wyłączenie (w przypadku zainstalowanej karty
SIM, przycisk funkcyjny(2) służy jako przycisk SOS).
W przypadku gdy smartwatch nie uruchamia się, spróbuj go
naładować.
Po uruchomieniu
Smartwatch obsługuje się za pomocą ekranu oraz przycisku
dotykowego, a także przycisku funkcyjnego.
OBSŁUGA
Zmiana tarczy
Dotknij i przytrzymaj na ekranie głównym, aby wyświetlić menu
zmiany tarczy smartwatcha. Przesuwając w prawo/lewo
wybierz tarczę, a następnie zatwierdź wybór, klikając w
dowolnym miejscu na ekranie.
Nawigacja
Przesuń w lewo/prawo po ekranie głównym, aby uzyskać dostęp
do menu głównego. Dotykając ekranu wejdziesz do wybranej
funkcji. Po wejściu w funkcję przesunięcie w prawo lub
naciśnięcie dotykowego przycisku powrotu(3) pozwala wrócić
do poprzedniego ekranu, natomiast naciśnięcie przycisku
funkcyjnego(2) przenosi do ekranu głównego.
Przesuń w dół po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać
dostęp do paska ustawień. Umożliwia podgląd i szybką zmianę
wybranych funkcji smartwatcha.
Przesuń w górę po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać
dostęp do krokomierza. Umożliwia podgląd liczby wykonanych
kroków (funkcję należy włączyć w aplikacji
Garett Tracker
w zakładce Aktywność>Krokomierz>Pomiar
).
- 7 - - 8 -
Android
4G
HD
PIERWSZE URUCHOMIENIE
1. Gdy karta Nano SIM jest prawidłowo zainstalowana w zegarku oraz
spełnia wszystkie opisane wcześniej wymogi, uruchom urządzenie poprzez
naciśnięcie i przytrzymanie przez ok. 5 sekund przycisku funkcyjnego(2).
2. Po uruchomieniu zegarka pojawi się ekran główny wyświetlający godzinę
oraz datę. Przesuwając palcem w dół po ekranie główynym lub menu
wyświetlą się: sygnał WiFi, zasięg GSM, połączenie z internetem, poziom
naładowania baterii oraz szybkie menu (jasność, głośność, ustawienia).
3. Należy odczekać do momentu, aż pojawi się zasięg GSM (ikona - ) oraz
połączenie z internetem (ikona - ). Są konieczne do dalszej konfiguracji
urządzenia. Po upływie minuty, gdy nie pojawią się wymienione wartości,
należy upewnić się, że karta SIM spełnia wszystkie opisane wcześniej
wymogi oraz zegarek znajduje się w miejscu, gdzie jest w stanie nawiązać
kontakt z siecią. Warto również wyłączyć oraz ponownie uruchomić zegarek
(Ustawienia>Wyłącz). Gdy zasięg GSM się już pojawi, a połączenie z
internetem nadal nie będzie dostępne (brak ikony - ), może oznaczać to
brak poprawnej konfiguracji APN. Konfiguracji dokonuje się poprzez
specjalne kody SMS, opisane w dalszej części instrukcji - ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW.
4. Gdy połączenie z internetem jest aktywne, należy przejść do kolejnego
etapu, jakim jest instalacja aplikacji Garett Tracker na telefonie. Menu
główne smartwatcha opisane jest w dalszej części instrukcji. Pełną
funkcjonalność urządzenia uzyskujemy po rejestracji oraz konfiguracji
zegarka poprzez aplikację Garett Tracker.
- sygnał WiFi
- zasięg GSM
- połączenie z internetem
- poziom naładowania baterii
Film instruktażowy - Garett Tracker
Jak korzystać z aplikacji Garett Tracker?
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat konfiguracji urządzenia
poprzez aplikację Garett Tracker polecamy zapoznać się z tym
materiałem - zeskanuj kod QR lub skorzystaj z linku.
https://youtu.be/1VJjvs1raaA
- 9 - - 10 -
Należy pamiętać, aby przed rejestracją przydzielić aplikacji
wymagane zgody i zezwolenia w celu prawidłowego działania.
W przypadku odmowy, wybrane funkcje aplikacji mogą działać
nieprawidłowo lub będą niedostępne.
REJESTRACJA W APLIKACJI
1.Uruchom aplikację Garett Tracker.
2.Po uruchomieniu aplikacji wyświetli się
ekran logowania, na którym możesz
zalogować się na swoje konto (jeśli
zostało już utworzone), zarejestrować
nowe konto lub zmienić język aplikacji.
3.Aby zarejestrować nowe konto, kliknij
opcję Rejestracja.
4.W pierwszym polu wprowadź swój
adres e-mail, który będzie służył jako
login do aplikacji.
5.Następnie przepisz kod weryfikacyjny z
obrazka wygenerowanego po prawej
stronie.
6.W ostatnim polu wprowadź swoje hasło,
które wraz z adresem e-mail będzie
służyło jako dane logowania w aplikacji.
Hasło może składać się z 6 - 12 znaków.
Polskie znaki oraz znaki specjalne są
niedozwolone.
7.Po uzupełnieniu wszystkich danych,
kliknij Rejestracja.
Należy zapamiętać lub zapisać adres e-mail oraz hasło użyte do
rejestracji zegarka, ponieważ konto do którego urządzenie
zostało przypisane po raz pierwszy jest kontem administratora.
Ponowna rejestracja będzie możliwa tylko po uzyskaniu
pozwolenia od administratora lub po kontakcie z naszym Działem
Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl
- 11 -
8.Następnie naciśnij przycisk Dodaj
urządzenie, aby dodać zegarek do
wcześniej utworzonego konta.
9.Na następnym ekranie zeskanuj kod QR
za pomocą przycisku z naklejki
znajdującej się na tylniej stronie zegarka
(REG CODE) lub w ustawieniach zegarka.
Kod można również wprowadzić ręcznie.
10.Wprowadź nazwę urządzenia, będzie
ona wyświetlana jako nazwa powiązanego
urządzenia z Twoim kontem.
11.Kolejny krok to wybór relacji z
użytkownikiem zegarka.
12.Opcjonalnie wprowadź numer
telefonu urządzenia, co ułatwi dalszą
komunikację.
13.Po uzupełnieniu wszystkich danych,
kliknij OK i zyskaj pełną funkcjonalność
urządzenia oraz aplikacji Garett Tracker.
W przypadku problemów z rejestracją urządzenia zachęcamy do
kontaktu z Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl
- 12 -
APLIKACJA GARETT TRACKER
Po zakończonej rejestracji i dodaniu
urządzenia wyświetli się ekran główny
aplikacji, na którym zobaczymy mapę
wraz z ostatnią lokalizacją zegarka.
W dymku nad pinezką określającą
lokalizację, wyświetlane jest źródło
uzyskania lokalizacji (GPS/LBS/WiFi),
adres, data, godzina ostatniej lokalizacji
oraz poziom naładowania baterii w
zegarku.
Aby lokalizacja zegarka była
określona z jak największą
dokładnością, zegarek musi
znajdować się na otwartym
terenie, aby sygnał GPS b
dokładny i stabilny. Gdy zegarek
nie ma sygnału GPS, bo np.
znajduje się w budynku,
lokalizacja określana jest na
podstawie najbliższego nadajnika
sieci komórkowej. W takim
przypadku wskazywana pozycja
urządzenia może różnić się od
jego fizycznej lokalizacji.
UWAGA: W trakcie używania dowolnej
funkcji aplikacji Garett Tracker lub próby
konfiguracji ustawień, może pojawić się komunikat: „Urządzenie nie jest
w sieci”. Oznacza to, że smartwatch nie ma aktywnego połączenia
internetowego lub znajduje się poza zasięgiem sieci. Sprawdź czy karta
SIM jest prawidłowo zainstalowana oraz czy spełnia wszystkie wymogi
opisane wcześniej w instrukcji. Jeśli karta jest prawidłowo zainstalowana
i spełnia opisane kryteria, powodem braku zasięgu może być
nieprawidłowa konfiguracja APN. Sposób prawidłowej konfiguracji APN
opisany jest w dalszej części instrukcji - ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.
- 13 -
GWARANCJA/REKLAMACJA
Produkt jest objęty 24-miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie
obejmuje: wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika bądź wskutek
niewłaściwego użytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem), uszkodzeń
mechanicznych oraz powstałych wskutek stosowania akcesoriów innych niż
dołączone w zestawie, materiałów eksploatacyjnych. Reklamując produkt,
należy wypełnić kartę gwarancyjną dołączoną do urządzenia oraz wysyłać ją
wraz z dowodem zakupu i produktem na adres serwisu podany na karcie
gwarancyjnej.
Dane kontaktowe dostępne na stronie:
www.garett.pl
Producent:
GARETT sp. z o.o.
ul. Targowa 18/1413
25 - 520 Kielce
www.garett.pl
Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego
tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać go z
innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć
szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek
niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od
innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania
ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. Informacje na
temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego
produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych mogą uzyskać w
punkcie sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub u
organów władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się
ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy
usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.
Prawidłowe usuwanie
produktu (zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny)
Wyprodukowano w P. R. C.
v. 2/22
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moduł GSM:
2G / 3G / 4G
Procesor:
ASR 3603S
Bateria:
700 mAh
Wyświetlacz:
IPS 1,4″
Wymiary tarczy:
55 x 44 x 15 mm
Wodoodporność:
IP67
Dedykowana aplikacja:
Garett Tracker
Gwarancja:
36 miesięcy
Wymienny pasek
Waga:
maks. 48 g
Więcej informacji na temat tego urządzenia dostępnych jest na stronie
www.garett.pl. Odwiedź naszą stronę, aby poznać więcej produktów
i akcesoriów.
- 14 -
zrealizowanie rozmowy wideo może być niemożliwe lub będzie
ono niskiej jakości z przerwami w transmisji obrazu.
- Blokada urządzenia: Możliwość ograniczenia funkcjonalności
zegarka wyłącznie do połączeń SOS.
- Alarmy: Przegląd i konfiguracja alarmów uruchamianych na
zegarku (maks. 3).
- Powiadomienia: Historia ostatnich powiadomień, np. połączeń
SOS.
- Nagrody: System nagród - każda nagroda to jedno serce. Suma
nagród wyświetlana jest na ekranie głównym zegarka.
- Dane personalne: Możliwość wyświetlenia oraz konfiguracji danych
użytkownika:
- Profil: Konfiguracja danych
osobowych administratora konta.
- Lista urządzeń: Wyświetlanie
oraz możliwość dodawania/
edytowania powiązanych
urządzeń. Klikając w nazwę
urządzenia możemy zmienić
jego dane. Opcja Przełącznik
pozwala przełączać urządzenie
jako aktywne, tzn. aktualnie
śledzone. Aby usunąć zegarek
z listy wybierz Edycja>Usuń.
- Zmień hasło: Zmiana hasła
używanego w aplikacji.
- Wyloguj: Wylogowanie się z aplikacji.
- Zmiana podglądu mapy: Możliwość zmiany stylu mapy.
- Lokalizacja telefonu: Wskazanie aktualnej lokalizacji telefonu,
na którym uruchomiona jest aplikacja.
- Lokalizacja urządzeń: Wskazanie na mapie wszystkich powiązanych
w aplikacji urządzeń.
- Przełącznik: Szybkie przełączanie się pomiędzy powiązanymi
urządzeniami.
- 15 - - 16 -
- Ustawienia: Możliwość wyświetlenia oraz konfiguracji funkcji:
- Numery SOS: Konfiguracja
numerów SOS (maks. 3). Dłuższe
przytrzymanie przycisku SOS na
zegarku powoduje wykonanie
połączenia na pierwszy numer.
Gdy połączenie się nie powiedzie,
zegarek automatycznie wybierze
drugi oraz analogicznie trzeci
numer. Gdy połączenie SOS
zostanie odebrane przez pocztę głosową, aktywną na jednym
z numerów SOS, nie będzie ono przekierowane na kolejny numer.
Funkcja SOS jest aktywna tylko wtedy, gdy zegarek znajduje się
w zasięgu sieci, posiada połączenie z Internetem oraz ma
wystarczająco środków na koncie.
- Monitoring głosu: Możliwość zdalnego podsłuchu. Wprowadź
numer telefonu, aby aktywować funkcję. W ciągu 30 sekund
zegarek automatycznie oddzwania na wpisany wcześniej numer
telefonu. Ekran zegarka pozostaje bez zmian - jest to całkowicie
dyskretne.
Konfigurując funkcje Numery SOS - oraz Monitoring głosu - ,
numery należy wprowadzać bez kodu kraju (jeśli to konieczne,
dla PL należy dodać przed numerem: 0048). Używanie symbolu
„+” może uniemożliwić wykonywanie połączeń.
- Wiadomości SMS: Możliwość odczytywania wiadomości SMS,
adresowanych na numer znajdujący się w zegarku.
- Tryby pracy: Wybór częstotliwości odświeżania lokalizacji zegarka:
* Tryb śledzenia - odświeżanie co 1 minutę (skraca czas pracy
zegarka),
* Tryb normalny – odświeżanie co 10 minut,
* Tryb oszczędzania baterii – odświeżanie co 1 godzinę,
* Tryb uśpienia - ręczne pozycjonowanie.
- 17 - - 18 -
- Wyłącz zegarek: Zdalne wyłączenie zegarka.
- Restart zegarka: Ponowne
uruchomienie smartwatcha.
- Przywróć ustawienia fabryczne:
Możliwość zresetowania zegarka
do ustawień fabrycznych.
- Usuń konto: Wysłanie prośby
o usunięcie konta z serwera
aplikacji. Konto powinno zostać
usunięte w przeciągu godziny.
Wyloguj: Wylogowanie się z aplikacji.
W zależności od modelu urządzenia opisane powyżej funkcje
aplikacji Garett Tracker mogą się różnić. W przypadku
jakichkolwiek problemów zachęcamy do kontaktu z naszym
Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl
MENU GŁÓWNE
- Poł. wideo: Funkcja wideorozmów. Możliwość wykonywania połączeń
wideo pomiędzy administratorem, a powiązanym zegarkiem,
dostępny również czat grupowy. Wybierz osobę i naciśnij ikonę
zielonej słuchawki, aby rozpocząć połączenie. Rozmowę przerywamy
naciskając ikonę czerwonej słuchawki lub przycisk funkcyjny(2).
Połączenia przychodzące odbieramy za pomocą ikony zielonej
słuchawki oraz analogicznie odrzucamy czerwoną lub przyciskiem
funkcyjnym(2). Istnieje możliwość regulacji głośności podczas
rozmowy - ikona głośnika.
Z uwagi na dużą ilość danych przesyłanych podczas rozmowy
wideo wymagane jest połączenie z internetem o dużej
przepustowości, dlatego zaleca się połączenie LTE.
W przypadku lokalizacji o słabym zasięgu sieci komórkowej,
jak np. tereny pozamiejskie, galerie handlowe czy parkingi
podziemne, zrealizowanie rozmowy wideo może być niemożliwe
lub będzie ono niskiej jakości z przerwami w transmisji obrazu.
- Kontakty: Funkcja książki telefonicznej. Wyświetlenie kontaktów
zapisanych wprowadzonych za pośrednictwem aplikacji kontakty.
Wybierz numer i naciśnij ikonę zielonej słuchawki, aby rozpocząć
połączenie. Rozmowę przerywamy naciskając ikonę czerwonej
słuchawki lub przycisk funkcyjny(2). Połączenia przychodzące
odbieramy za pomocą ikony zielonej słuchawki oraz analogicznie
odrzucamy czerwoną lub przyciskiem funkcyjnym(2). Istnieje
możliwość regulacji głośności podczas rozmowy poprzez kliknięcie
ikony głośnika.
- Aparat: Funkcja aparatu. Wykonywanie zdjęć wbudowanym
aparatem zegarka (maks. 3). Aby zrobić zdjęcie kliknij jednokrotnie
ikonę aparatu w dolnej części ekranu. Zdjęcie zostanie zapisane
w galerii urządzenia. Istnieje możliwość wysłania zdjęcia do
administratora zegarka z poziomu Galerii( ) smartwatcha.
Pojawi się ono w aplikacji Garett Tracker w zakładce Zdalny aparat.
- Telefon: Funkcja klawiatury numerycznej. Pozwala na wybranie
dowolnego numeru (nawet spoza książki telefonicznej) oraz
wykonanie połączenia. Możliwość wyłączenia funkcji poprzez
aplikację Garett Tracker w zakładce Zarządzanie>Klawiatura
numeryczna.
- Czat: Funkcja wiadomości głosowych/tekstowych. Wyświetla ostatnią
notatkę głosową (pole zielone) lub ostatnią wiadomość tekstową
(pole fioletowe) wysłaną z aplikacji Garett Tracker na zegarek.
Istnieje możliwość wysłania wiadomości głosowej z zegarka. Aby
wysłać notatkę naciśnij i przytrzymaj przycisk w dolnej części
ekranu dyktując w tym samym czasie wiadomość (maks. 15 sekund).
Puść przycisk, aby wysłać wiadomość do administratora zegarka.
Pojawi się ona w aplikacji Garett Tracker w zakładce Czat.
- 19 -
- Kod QR: Wyświetla kod rejestracyjny REG CODE oraz kod QR
aplikacji Garett Tracker.
- Galeria: Funkcja galerii zegarka. Naciśnij zdjęcie, a następnie
- aby wysłać lub - aby usunąć zdjęcie.
- Ustawienia:
* Galeria tarcz: Możliwość zmiany tarczy zegarka,
* Głośność: Regulacja głośności smartwatcha,
* Jasność: Regulacja poziomu jasności wyświetlacza,
* Data i godzina: Ustawienia daty i godziny,
* Uśpienie: Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 15 sekund
do 1 minuty),
* VoLTE: Możliwość wł./wył. technologii VoLTE,
* Język: Możliwość zmiany języka interfejsu smartwatcha,
* Wyłącz: Wyłączenie urządzenia,
* Informacje: Wyświetlenie wersji oprogramowania.
- Gra: Prosta gra matematyczna.
- Alarm: Możliwość podglądu skonfigurowanego wcześniej w aplikacji
budzika.
- Stoper: Funkcja stopera.
- Kalkulator: Funkcja prostego kalkulatora matematycznego.
- Krokomierz: Funkcja krokomierza. Wyświetla liczbę pokonanych
kroków. Możliwość wł./wył. tej funkcji w aplikacji Garett Tracker
w zakładce Aktywność>Krokomierz>Pomiar.
- 20 -
W zależności od wersji oprogramowania urządzenia, opisane
powyżej funkcje smartwatcha mogą się różnić. W przypadku
jakichkolwiek problemów zachęcamy do kontaktu z naszym
Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl
- 21 -
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
*
1. Urządzenie nie włącza się:
* Podłącz zegarek pod ładowarkę sieciową na około 2 godziny,
* Sprawdź, czy kabel ładowania i zasilacz są sprawne,
* Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo podłączone.
2. Brak zasięgu GSM (ikona - ):
* Sprawdź, czy format karty SIM jest prawidłowy,
* Sprawdź, czy karta SIM jest prawidłowo umieszczona w slocie (zgodnie ze
wskazówkami na początku instrukcji),
* Sprawdź czy karta SIM spełnia wszystkie wymogi (opisane na początku
instrukcji),
* Wyłącz oraz ponownie uruchom urządzenie,
* Sprawdź działanie zegarka z inną kartą SIM.
3. Brak połączenia z internetem (brak ikony - lub komunikat
w aplikacji Garett Tracker: „Urządzenie nie jest w sieci”):
* Sprawdź czy karta SIM spełnia wszystkie wymogi (opisane na początku
instrukcji),
* Przeprowadź konfigurację APN:
Z dowolnego telefonu komórkowego wyślij SMS na numer, który jest w
zegarku (karta SIM musi być w zegarku, zegarek musi być włączony,
wielkość liter ma znaczenie):
Treść pierwszej wiadomości SMS:
pw,123456,ts#
Po chwili na telefon powinniśmy otrzymać odpowiedź zawierającą
dokładne informacje o zegarku, tj. wersja oprogramowania, ID, IMEI,
adres IP i inne. Aby zegarek działał poprawnie, pole ip_url musi zawierać:
ip_url:52.28.132.157; port:8001;
Jeżeli pole ip_url różni się od podanego przykładu, należy
skontaktować się z naszym Działem Pomocy Technicznej:
serwis@garett.pl
Po otrzymaniu odpowiedzi wysyłamy drugą wiadomość o treści zależnej od
operatora karty SIM w zegarku:
Play, T-Mobile, Virgin Mobile:
pw,123456,apn,internet#
Poprawna odpowiedź:
apn:internet;user:;passwork:;userdata:.
Plus:
pw,123456,apn,plus#
Poprawna odpowiedź:
apn:plus;user:;passwork:;userdata:.
Orange, NJU Mobile:
pw,123456,apn,internet,internet,internet#
Poprawna odpowiedź:
apn:internet;user:internet;passwork:internet;userdata:.
Po otrzymaniu poprawnej odpowiedzi wyślij SMS na numer,
który jest w zegarku:
Treść SMS:
pw,123456,reset#
Otrzymamy wiadomość „reset..”, a smartwatch uruchomi się ponownie
w celu zapisania ustawień. Po kilku minutach zegarek powinien uzyskać
połączenie z internetem. Gdy nie otrzymujemy odpowiedzi na żadną
wiadomość należy zamienić w treści SMS liczby „123456” na „523681”,
a następnie powtórzyć całą konfigurację.
4. Niedokładna lokalizacja GPS:
* Sprawdź, czy zegarek posiada sygnał GPS (ikona - ),
* Zegarek musi znajdować się na otwartym terenie (gdy zegarek traci
sygnał GPS, bo np. znajduje się w budynku, lokalizacja określana jest
na podstawie najbliższego nadajnika sieci komórkowej).
5. Nie można się dodzwonić na zegarek, sygnał zajętości lub abonent
niedostępny:
* Sprawdź, czy numer z którego dzwonisz posiada środki na koncie,
- 22 -
* Sprawdź, czy Twój numer oraz numer w zegarku nie jest zablokowany lub
zastrzeżony,
* Sprawdź, czy opcja Białej listy jest wyłączona (jeśli Twój numer nie jest
zapisany w książce telefonicznej, a Biała lista jest włączona - zegarek
odrzuci połączenie).
6. Nie można wykonać połączenia z zegarka:
* Sprawdź, czy zegarek posiada sygnał GSM (ikona - ),
* Sprawdź, czy karta SIM spełnia wszystkie wymogi (opisane na początku
instrukcji),
* Sprawdź, czy włączona jest funkcja klawiatury numerycznej lub
widnieją zapisane kontakty w książce telefonicznej zegarka.
7. Podczas połączenia w głośniku smartwatcha nie słychać rozmówcy:
* Sprawdź, czy nie wyciszono głośnika zegarka (w ustawieniach na zegarku
możemy regulować głośność dźwięku).
8. Krótki czas pracy baterii:
* Sprawdź, czy czas ładowania zegarka nie był za krótki (zalecany czas
ładowania to około 2 godziny),
* Sprawdź tryb pracy w którym działa urządzenie (zaleca się Tryb normalny
lub Tryb oszczędzania baterii).
W przypadku jakichkolwiek problemów z użytkowaniem
urządzenia zachęcamy do odwiedzenia zakładki Pomoc
Techniczna na naszej stronie internetowej(zeskanuj kod
QR/skorzystaj z linku) lub kontaktu z Działem Pomocy
Technicznej: serwis@garett.pl
https://garett.com.pl/pl/i/Pomoc-techniczna/145
- 23 - - 24 - - 25 -
Odwiedź nas:
www.garett.pl
- Czat: Możliwość wysyłania na zegarek krótkich notatek głosowych
(maks. 15 sekund), krótkich wiadomości tekstowych (maks. 30
znaków) oraz zdjęć.
- Geo ogrodzenie: Funkcja pozwalająca na wyznaczenie obszaru,
w którym użytkownik zegarka może się poruszać. Gdy obszar zostanie
przekroczony aplikacja nas o tym powiadomi. Aby ustawić obszar
kliknij +, a następnie wybierz dowolne miejsce na mapie - będzie to
środek geo ogrodzenia. Wprowadź nazwę oraz promień obszaru
(maks. 2 km).
- Lokalizacja: Kliknięcie w tą ikonę odświeża dane odnośnie aktualnej
lokalizacji zegarka.
- Historia: Wyświetla przebytą przez użytkownika zegarka trasę
z poprzednich dni.
- Menu podręczne: Możliwość wyświetlenia oraz konfiguracji
wybranych funkcji zegarka:
- Biała lista: Filtrowanie połączeń
przychodzących - tylko numery
z Białej listy i wcześniej zapisane
w książce telefonicznej będą
mogły dodzwonić się na zegarek.
- Zdalny aparat: Wykonanie
zdjęcie za pomocą aparatu
zegarka oraz przesłanie go do
aplikacji.
- Aktywność: Konfiguracja oraz
wyświetlanie aktywności
wykonywanych przez
użytkownika zegarka, nawet
do kilku dni wstecz.
- Czat wideo: Możliwość
wykonywania połączeń wideo
pomiędzy administratorem a powiązanym zegarkiem.
Z uwagi na dużą ilość danych przesyłanych podczas rozmowy
wideo wymagane jest połączenie z internetem o dużej
przepustowości, dlatego zaleca się połączenie LTE. W przypadku
lokalizacji o słabym zasięgu sieci komórkowej, jak np. tereny
pozamiejskie, galerie handlowe czy parkingi podziemne,
- Powiadomienia SMS: Wł./wył. oraz konfiguracja powiadomień
SMS na podany numer telefonu.
- Członkowie rodziny: Lista
administratorów, którzy mogą
zarządzać zegarkiem.
- Książka telefoniczna: Możliwość
dodawania kontaktów, które
będąwyświetlane w książce
telefonicznej zegarka.
- Strefa czasowa: Konfiguracja
strefy czasowej zegarka
(PL: Wschód: GMT + 1:00).
- Język: Możliwość zmiany języka
smartwatcha.
- Zarządzanie:
* Klawiatura numeryczna: Możliwość wł./wył. funkcji klawiatury
numerycznej na zegarku. Włączenie tej funkcji umożliwia
użytkownikowi zegarka na wybieranie oraz wykonywanie
połączenia na dowolny numer (także spoza książki telefonicznej).
W przypadku, gdy chcemy, aby użytkownik zegarka nie miał
możliwości kontaktu z numerami spoza książki telefonicznej,
należy wyłączyć tą funkcję.
* Pozycjonowanie GPS: Możliwość wł./wył. funkcji pozycjonowania
zegarka poprzez GPS.
- LBS: Możliwość wł./wył. śledzenia zegarka na podstawie
najbliższego nadajnika sieci komórkowej w przypadku,
gdy zegarek traci sygnał GPS.
- Znajdź zegarek: Funkcja szukania zegarka - uruchamia alarm
dźwiękowy.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756