Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Smartwatch GARETT Smart Czarny

Powrót
Smartwatch
Garett Smart
www.garett.pl
Instrukcja obsługi
WAŻNE! Smartwatch nie jest urządzeniem medycznym. Smartwatch
Garett Smart i aplikacja BTNotification nie służą do diagnozy medycznej,
leczenia czy jako środek zapobiegawczy przed chorobą lub schorzeniem.
Przed zmianą nawyków dotyczących snu i aktywności fizycznej, należy
najpierw zasięgnąć porady lekarza.
• Zabrania się używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
• W wypadku uszkodzenia, należy oddać urządzenie do autoryzowanego
punktu serwisowego w celu sprawdzenia/ naprawy. Podejmowanie prób
własnoręcznej naprawy, może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz
skutkuje unieważnieniem gwarancji.
• Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej
ściereczki. Nie należy używać środków chemicznych lub detergentów do
czyszczenia tego urządzenia.
Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi
oraz zachować ją w celu późniejszego wykorzystania. Producent nie
ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia / urazy
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem. W zależności od danej partii
Smartwatcha, niektóre funkcje mogą się różnić z funkcjami opisanymi w
instrukcji obsługi.
• Używanie tego urządzenia w pobliżu urządzeń medycznych może
zakłócić ich pracę. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas korzystania
ze Smartwatcha w pobliżu aparatów medycznych, takich jak rozruszniki
serca, aparaty słuchowe i inne elektroniczne urządzenia medyczne.
• Zabrania się wrzucać urządzenia do ognia. Istnieje ryzyko eksplozji
baterii i w konsekwencji zagrożenia życia i zdrowia.
• Urządzenie należy chronić przed źródłami ciepła i bezpośrednim
nasłonecznieniem.
• Nie należy nurkować w urządzeniu.
• Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA
2
5. Powrót
6. Port ładowania (Micro USB)
nawigacja w menu głównym
4. Klawiatura wybierania
numerów/
zatwierdzanie
2. Przycisk
włączania/wyłączania
3. Wejście do menu głównego/
blokowania/wybudzania
ekranu
1. Dotykowy wyświetlacz
OPIS PRODUKTU
Należy założyć zegarek na nadgarstku i dostosować długość paska w taki
sposób, aby pasek urządzenia nie był luźny.
INSTALACJA
1. Smartwatcha ładuje się za pomocą kabla Micro USB dołączonego do
urządzenia.
2. Mniejszą końcówkę kabla umieszczamy w porcie Micro USB(6) zegarka
znajdującego się pod zaślepką z lewej strony urządzenia. Następnie należy
połączyć drugi koniec kabla z portem USB komputera lub zasilacza USB.
ŁADOWANIE
Smartwatch współpracuje ze smartfonem za pomocą aplikacji
BTNotification / WOO Partner. Przed rozpoczęciem użytkowania, należy
pobrać tą aplikację ze Sklepu GooglePlay i zainstalować na swoim
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
3
Android
telefonie.
Aplikację można wyszukać wpisując w wyszukiwarkę sklepu nazwę
„BTNotification” / WOO Partner lub skanując odpowiedni kod QR
przedstawiony poniżej.
Opcjonalnie możemy także skorzystać z aplikacji: MediaTek SmartDevice.
Uwaga: By wyświetlać informacje o aktywności Smartwatch Garett Smart
nie wymaga stałego połączenia ze smartfonem, lecz aby w pełni korzystać
z funkcji zegarka należy sparować go ze smartfonem za pomocą aplikacji
BTNotification.
Uwaga: Przy każdym włączeniu Smartwatcha i aplikacji, dane
synchronizują się automatycznie (urządzenia muszą być sparowane!).
Aby kroki były mierzone, w pierwszej kolejności trzeba aktywować
krokomierz. Aby przejść do krokomierza w celu jego aktywacji wybieramy
opcje „Krokomierz” w menu głównym zegarka. Następnie klikamy
„Uruchom”, krokomierz rozpocznie stały pomiar kroków. Po powrocie do
PAROWANIE Z SYSTEMEM ANDROID
4
menu głównego kroki będą ciągle mierzone w tle.
1. Należy włączyć łączność Bluetooth w telefonie.
2. Upewnić się, że Smartwatch jest włączony oraz Bluetooth zegarka jest
aktywny (Menu->Bluetooth-> (Zasilanie: On., Widoczność: Włącz).
3. Otworzyć aplikację BTNotification.
4. W aplikacji klikamy na trzy kropki w prawym górnym rogu, następnie
klikamy na „Ustawienia Bluetooth”, aplikacja przejdzie do ustawień Bluetooth
naszego telefonu. Na liście dostępnych urządzeń wyszukujemy urządzenia o
nazwie ”Garett Smart” i klikamy na nim, by się połączyć.
5. Podczas parowania, należy umieścić zegarek blisko telefonu, z którym go
sparujemy.
6. Po udanym parowaniu, na wyświetlaczu zegarka wyświetli się prośba o
zgodę na synchronizacje.
Kompatybilność zegarka z urządzeniami pracującymi na systemie iOS jest
ograniczona. Funkcje jakie będą dostępne to synchronizacja listy
kontaktów, rejestru połączeń, wykonywanie oraz odbieranie połączeń
głosowych za pomocą zegarka.
1. Należy włączyć łączność Bluetooth w telefonie.
2. Upewnić się, że Smartwatch jest włączony oraz Bluetooth zegarka jest
aktywny (Menu->Bluetooth->( Zasilanie: On., Widoczność: Włącz)
3. Przejść do ustawień Bluetooth telefonu i na liście dostępnych urządzeń
odnaleźć urządzenie o nazwie „Garett Smart”, i kliknąć na nim, by się
połączyć. Należy udzielić też zgody na synchronizacje kontaktów.
PAROWANIE Z SYSTEMEM IOS
5

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756