Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Smartwatch GARETT Sport 11 Czarny

Powrót
SmartWatch Garett
Sport 11
Instrukcja obsługi
www.garett.pl
KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA
Używanie tego urządzenia w pobliżu urządzeń medycznych może
zakłócić ich pracę. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas
korzystania ze smartwatcha w pobliżu aparatów medycznych, takich
jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe i inne elektroniczne urządzenia
medyczne.
Zabrania się wrzucać urządzenia do ognia. Istnieje ryzyko eksplozji
baterii i w konsekwencji zagrożenia życia i zdrowia.
Urządzenie należy chronić przed źródłami ciepła i bezpośrednim
nasłonecznieniem.
Nie należy zanurzać urządzenia w gorącej wodzie.
Nie należy nurkować w urządzeniu.
Zabrania się używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
W w yp a d ku us z k od z eni a , n al e ż y o dd a ć u rz ą d ze n i e d o
autoryzowanego punktu serwisowego w celu sprawdzenia/ naprawy.
Podejmowanie prób własnoręcznej naprawy, może prowadzić do
uszkodzenia urządzenia oraz skutkuje unieważnieniem gwarancji.
Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej
ściereczki. Nie należy używać środków chemicznych lub detergentów
do czyszczenia tego urządzenia.
Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz
zachować w celu późniejszego wykorzystania. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia / urazy spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem. W zależności od danej partii SmartWatcha,
niektóre funkcje mogą się różnić z funkcjami opisanymi w instrukcji obsługi.
WAŻNE! SmartWatch nie jest urządzeniem medycznym. SmartWatch Garett
Sport 11 i aplikacja iwear nie służą do diagnozy medycznej, leczenia czy jako
środek zapobiegawczy przed chorobą lub schorzeniem. Przed zmianą
nawyków dotyczących snu i aktywności fizycznej, należy najpierw zasięgnąć
porady lekarza.
OPIS PRODUKTU
1. Wyświetlacz zegarka
2. Przycisk dotykowy wejścia do
menu/zmiany funkcji
3. Zestaw czujników
4. Gumowy wymienny pasek
INSTALACJA
Należy założyć zegarek na nadgarstku i dostosować długość paska w taki
sposób, aby pasek urządzenia nie był luźny.
ŁADOWANIE
1. SmartWatcha ładuje się za pomocą kabla magnetycznego dołączonego
do urządzenia.
2. Magnetyczną końcówkę kabla przykładamy do styków znajdujących się
na odwrocie urządzenia. Następnie należy połączyć drugi koniec kabla z
portem USB komputera lub zasilacza USB.
Uwaga: Podczas ładowania, urządzenie powinno leżeć stabilnie
na płaskiej powierzchni i końcówka magnetyczna powinna przylegać do
styków.
PAROWANIE
iOS Android
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
SmartWatch współpracuje ze smartfonem za pomocą aplikacji iwear. Przed
rozpoczęciem użytkowania, należy pobrać aplikację ze Sklepu GooglePlay
lub AppStore i zainstalować na swoim telefonie.
Aplikację można wyszukać wpisując w wyszukiwarkę sklepów nazwę „iwear”
lub skanując odpowiedni kod QR przedstawiony poniżej.
Uwaga: SmartWatch Garett Sport 11 nie wymaga stałego połączenia ze
smartfonem, lecz aby w pełni korzystać z funkcji zegarka należy sparować go
ze smartfonem za pomocą aplikacji, przed pierwszym użyciem w aplikacji
należy wprowadzić dane użytkownika.
Uwaga: Przy każdym włączeniu smartwatcha i aplikacji, dane synchronizują
się automatycznie (urządzenia muszą być sparowane!).
SmartWatch w trybie czuwania mierzy i analizuje dane na temat aktywności
fizycznej oraz snu. Garett Sport 11 wyposażony jest w akcelerometr (G-
sensor), który monitoruje ruchy ciała użytkownika i przetwarza je w oparciu o
algorytmy, które pozwalają ustalić szczegóły snu i aktywności fizycznej.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756