Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Smartwatch GARETT Sport 14 Czarno-szary

Powrót
KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA
Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz
zachować w celu późniejszego wykorzystania. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia / urazy spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem. W zależności od danej partii SmartWatcha,
niektóre funkcje mogą się różnić z funkcjami opisanymi w instrukcji obsługi.
Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej
ściereczki. Nie należy używać środków chemicznych lub detergentów
do czyszczenia tego urządzenia.
W wy pad ku u szkod ze nia , nal eży odd ać u rządz enie do
autoryzowanego punktu serwisowego w celu sprawdzenia/ naprawy.
Podejmowanie prób własnoręcznej naprawy, może prowadzić do
uszkodzenia urządzenia oraz skutkuje unieważnieniem gwarancji.
Zabrania się używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
Nie należy nurkować w urządzeniu.
Nie należy zanurzać urządzenia w gorącej wodzie.
Urządzenie należy chronić przed źródłami ciepła i bezpośrednim
nasłonecznieniem.
Zabrania się wrzucać urządzenia do ognia. Istnieje ryzyko eksplozji
baterii i w konsekwencji zagrożenia życia i zdrowia.
Używanie tego urządzenia w pobliżu urządzeń medycznych może
zakłócić ich pracę. Należy zwróc szczególną uwagę podczas
korzystania ze smartwatcha w pobliżu aparatów medycznych, takich
jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe i inne elektroniczne urządzenia
medyczne.
WAŻNE! SmartWatch nie jest urządzeniem medycznym. SmartWatch Garett
Sport 14 i aplikacja Garett Activ nie służą do diagnozy medycznej, leczenia
czy jako środek zapobiegawczy przed chorobą lub schorzeniem. Przed
zmianą nawyków dotyczących snu i aktywności fizycznej, należy najpierw
zasięgnąć porady lekarza.
1. Wyświetlacz zegarka
2. Przycisk dotykowy zmiany funkcji/wycofania się
3. Przycisk zmiany tarczy/wejścia w funkcje/wyjścia z funkcji
4. Zestaw czujników
5. Wymienny gumowy pasek
OPIS PRODUKTU
INSTALACJA
Należy założyć zegarek na nadgarstku i dostosować długość paska
w taki sposób, aby pasek urządzenia nie był luźny.
OBSŁUGA
Uwaga: Przed pierwszym użyciem, należy upewnić się, że smartwatch jest
połączony z aplikacją. Zegarek automatycznie zsynchronizuje czas, a dane
o aktywności fizycznej zostaną poprawnie zapisane.
Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk dotykowy aby włączyć urządzenie.
Gdy urządzenie jest włączone przechodzimy do menu More i wybieramy
opcje Power off aby wyłączyć urządzenie.
Włączanie/wyłączanie
2. Magnetyczną końcówkę kabla przykładamy do styków znajdujących się na
odwrocie urządzenia. Następnie należy połączyć drugi koniec kabla z portem
USB komputera lub zasilacza USB.
Uwaga: Podczas ładowania, urządzenie powinno leżeć stabilnie
na płaskiej powierzchni i końcówka magnetyczna powinna przylegać do
styków.
1. SmartWatcha ładuje się za pomocą kabla magnetycznego dołączonego do
urządzenia.
ŁADOWANIE
SmartWatch współpracuje ze smartfonem za pomocą aplikacji Garett Activ.
Przed rozpoczęciem użytkowania, należy pobrać aplikację ze Sklepu
GooglePlay lub AppStore i zainstalować na swoim telefonie.
Aplikację można wyszukać wpisując w wyszukiwarkę sklepów nazwę „Garett
Activ” lub skanując odpowiedni kod QR przedstawiony poniżej.
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
iOS Android
SmartWatch w trybie czuwania mierzy i analizuje dane na temat aktywności
fizycznej oraz snu. Garett Sport 14 wyposażony jest w akcelerometr (G-
sensor), który monitoruje ruchy ciała użytkownika i przetwarza je w oparciu o
algorytmy, które pozwalają ustalić szczegóły snu i aktywności fizycznej.
Uwaga: Przy każdym włączeniu smartwatcha i aplikacji, dane synchronizują
się automatycznie (urządzenia muszą być sparowane!).
Uwaga: SmartWatch Garett Sport 14 nie wymaga stałego połączenia ze
smartfonem, lecz aby w pełni korzystać z funkcji zegarka należy sparować go
ze smartfonem za pomocą aplikacji, przed pierwszym użyciem w aplikacji
należy wprowadzić dane użytkownika.
PAROWANIE
Po sparowaniu zegarka z telefonem, należy wprowadzić dane użytkownika
(Zakładka „Ja” w dolnej części ekranu): imię, płeć, wiek, wzrost, wagę, datę
Uwaga: Smartwatch Garett Sport 14 współpracuje ze smartfonami
obsługującymi łączność Bluetooth 4.0. Jest także kompatybilny z systemem
Android 4.3, iOS7 (i wyższe).
6. Po udanym parowaniu, ikona Bluetooth pojawi się na wyświetlaczu
zegarka.
4. Wejść w zakładkę „Więcej” w dolnej części ekranu, następnie wybrać
opcję „+Dodaj”, wyszukać urządzenia, po czym wybrać urządzenie o
nazwie „Sport 14”
1. Należy włączyć łączność Bluetooth w telefonie.
3. Otworzyć aplikację Garett Activ.
2. Upewnić się, że smartwatch jest włączony.
5. Podczas parowania, należy umieścić zegarek blisko telefonu, z którym
go sparujemy.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756