Znaleziono w kategoriach:
Smartwatch GARETT Verona Złoty

Instrukcja obsługi Smartwatch GARETT Verona Złoty

Powrót
- Tętno: Funkcja pulsometru. Pomiar rozpoczyna się automatycznie
po wejściu w funkcję.
- Sen: Informacje dotyczące ostatniego snu. Przesuń w górę, aby
uzyskać dostęp do szczegółowych danych.
- Tlen we krwi: Funkcja pulsoksymetru. Pomiar rozpoczyna się
automatycznie po wejściu w funkcję.
- Ciśnienie krwi: Funkcja ciśnieniomierza. Pomiar rozpoczyna się
automatycznie po wejściu w funkcję.
- Trening oddechowy: Trening umiejętnego oddechu.
Do wyboru 3 rodzaje ćwiczenia oraz ich długość (od 1 do 5 minut).
- Budzik: Możliwość konfiguracji alarmów z poziomu zegarka oraz
podglądu ustawionych wcześniej w aplikacji.
- Pogoda: Aktualne informacje pogodowe pobierane z aplikacji
QWatch Pro.
- Kobieta: Kalendarz menstruacyjny. Wyświetla
informacje dotyczące cyklu menstruacyjnego.
Aby aktywować funkcję należy w aplikacji QWatch Pro
wprowadzić pełne dane użytkownika (wymagana płeć: Kobieta).
- Minutnik: Funkcja minutnika. Możliwość personalizacji wg. własnych
potrzeb.
- Stoper: Funkcja stopera.
- Muzyka: Funkcja sterowania muzyką w telefonie. Możliwość regulacji
głośności oraz przełączania się pomiędzy utworami.
- Aparat: Zdalne wykonywanie zdjęć aparatem telefonu. Potrząśniecie
nadgarstkiem lub kliknięcie w dowolne miejsce na ekranie zegarka
wykona zdjęcie. Aparat uruchamia się poprzez aplikację.
Włączanie/wyłączanie
Aby uruchomić urządzenie naciśnij i przytrzymaj przycisk
funkcyjny(2) przez około 3 sekundy. Aby wyłączyć, powtórz
czynność oraz zatwierdź wyłączenie.
W przypadku gdy smartwatch nie uruchamia się, spróbuj go
naładować.
Po uruchomieniu
Smartwatch obsługuje się za pomocą ekranu dotykowego oraz
przycisku funkcyjnego.
Zmiana tarczy
Dotknij i przytrzymaj na ekranie głównym, aby wyświetlić menu
zmiany tarczy smartwatcha. Przesuwając w prawo/lewo
wybierz tarczę, a następnie zatwierdź wybór, klikając w
dowolnym miejscu na ekranie.
Więcej tarcz dostępnych w aplikacji QWatch Pro.
Wybór funkcji
Przesuń w prawo po ekranie głównym, aby uzyskać dostęp do
menu głównego. Dotykając ekranu wejdziesz do wybranej
funkcji. Po wejściu w funkcję przesunięcie w prawo pozwala
wrócić do poprzedniego ekranu lub ponowne naciśnięcie
przycisku funkcyjnego(2) przenosi do ekranu głównego.
Przesuń w lewo po ekranie głównym, aby uzyskać dostęp do
szybkiego menu, tj.: dziennego podsumowania aktywności,
pomiarów parametrów zdrowotnych, informacji pogodowych,
rejestracji snu oraz odtwarzacza.
Proces parowania
1. Uruchom Bluetooth w telefonie.
2. Upewnij się, że smartwatch jest włączony.
3. Otwórz aplikację QWatch Pro, udziel jej wszelkich uprawnień i wprowadź
dane użytkownika smartwatcha.
4. Przejdź do zakładki Urządzenie, kliknij opcję +Dodaj urządzenie, po czym
wybierz urządzenie o nazwie GT_V1.
5. Podczas parowania umieść zegarek blisko telefonu, z którym go parujesz.
6. Po udanym parowaniu dane zostaną w pełni zsynchronizowane.
Smartwatch Garett Verona współpracuje ze smartfonami obsługującymi
łączność Bluetooth 5.0. Jest także kompatybilny z systemem Android 4.4
(i nowsze), oraz systemem iOS 8.0 (i nowsze).
Należy pamiętać, aby przed parowaniem przydzielić aplikacji wymagane
zgody i zezwolenia w celu prawidłowego działania. W przypadku odmowy,
wybrane funkcje mogą działać nieprawidłowo lub będą niedostępne.
Garett Verona
Instrukcja obsługi
www.garett.pl
Dziękujemy za zakup Garett Verona
ZASADY BEZPIECZSTWA
Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi
oraz zachować ją na przyszłość. Producent nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek uszkodzenia/urazy spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.
W zależności od danej partii smartwatcha, niektóre funkcje mogą różnić się
z funkcjami opisanymi w instrukcji obsługi.
Używanie tego urządzenia w pobliżu urządzeń medycznych może zakłócić
ich pracę. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas korzystania ze
smartwatcha w pobliżu aparatów medycznych, takich jak rozruszniki serca,
aparaty słuchowe i inne elektroniczne urządzenia medyczne.
Zabrania się wrzucać urządzenia do ognia. Istnieje ryzyko eksplozji baterii
i w konsekwencji zagrożenia życia i zdrowia.
Należy chronić urządzenie przed źródłami ciepła oraz bezpośrednim
nasłonecznieniem.
Nie należy przechowywać urządzenia w wilgotnych miejscach lub
wysokiej temperaturze, ponieważ może to spowodować porażenie
prądem lub pożar.
Nie należy zanurzać urządzenia w gorącej wodzie.
Nie należy nurkować w urządzeniu.
W przypadku uszkodzenia/awarii prosimy o wstrzymanie użytkowania
tego produktu i kontakt z serwisem firmy Garett. Podejmowanie prób
własnoręcznej naprawy może prowadzić do uszkodzenia urządzenia
oraz skutkuje unieważnieniem gwarancji.
Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej
ściereczki.
Nie należy używać w tym celu silnych detergentów i innych
stymulantów do czyszczenia produktu.
Garett Verona nie jest urządzeniem medycznym. Smartwatch i aplikacja
QWatch Pro nie służą do diagnozy medycznej, leczenia czy jako środek
zapobiegawczy przed chorobą lub schorzeniem. Przed zmianą nawyków
dotyczących snu i aktywności fizycznej, należy najpierw zasięgnąć porady
lekarza.
- 2 - - 3 -
Dotykowy wyświetlacz
5
1
2
3
4
5
Przycisk funkcyjny (włączanie/wyłączanie/powrót/
wybudzanie/wygaszanie)
Magnetyczny port ładowania
Zestaw czujników pomiarowych
Wymienny pasek
- 4 -
OPIS PRODUKTU
INSTALACJA
Należy założyć zegarek na nadgarstku i dostosować długość paska w taki
sposób, aby pasek urządzenia nie był luźny.
OBSŁUGA
- 5 -
ŁADOWANIE
1. Smartwatch ładuje się za pomocą kabla magnetycznego dołączonego do
urządzenia.
2. Przyłóż końcówkę kabla magnetycznego tak, by styki zegarka stykały się
ze stykami kabla ładującego. Następnie połącz drugi koniec kabla z portem
USB komputera lub zasilacza USB. Prawidłowe podłączenie spowoduje
pojawienie się animacji ładowania na ekranie zegarka.
INSTALACJA APLIKACJI QWATCH PRO
Smartwatch współpracuje ze smartfonem za pomocą aplikacji QWatchPro.
Przed rozpoczęciem użytkowania należy pobrać tę aplikację z GooglePlay lub
AppStore i zainstalować na swoim telefonie. Aplikację można wyszukać
wpisując w wyszukiwarkę sklepów nazwę „QWatchPro” lub skanując
odpowiedni kod QR przedstawiony poniżej.
Smartwatch Garett Verona nie wymaga stałego połączenia ze smartfonem,
lecz aby w pełni korzystać z funkcji zegarka, należy sparować go z aplikacją.
Przy każdym uruchomieniu smartwatcha i połączeniu go z aplikacją, dane
synchronizują się automatycznie. Smartwatch w trybie czuwania mierzy
i analizuje poszczególne dane użytkownika. Garett Verona wyposażony jest
w zestaw czujników pomiarowych, które monitorują ruch oraz wykonane
pomiary, aby ustalić szczegóły snu i aktywności fizycznej.
- 6 -
PL
MENU GŁÓWNE
- Trening: Tryby sportowe. Istnieje możliwość ustalenia celu treningu
(czas, kalorie, dystans) za pomocą . Aby rozpocząć rejestrację
aktywności wybierz ją z listy, rejestracja ćwiczenia rozpocznie się
automatycznie. Aby zapisać postępy treningu wciśnij przycisk
funkcyjny(2) i zakończ aktywność. Dane zostaną zapisane i będą
dostępne w aplikacji QWatch Pro.
- Historia aktywności: Historia trybów sportowych na urządzeniu.
Możliwośćprzeglądania zapisanych aktywności sportowych.
- Aktywność: Dzienne podsumowanie aktywności (liczba
kroków, spalone kalorie, pokonany dystans). Przesuń w górę,
aby uzyskać dostęp do danych z ostatniego tygodnia.
- 7 -
Przesuń w dół po ekranie głównym, aby uzyskać dostęp do
paska ustawień. Umożliwia szybką zmianę wybranych funkcji
smartwatcha.
Przesuń w górę po ekranie głównym, aby uzyskać dostęp do
ostatnich powiadomień. Aby usunąć powiadomienie przesuń
wiadomość w lewo i naciśnij .
W przypadku braku animacji upewnij się, czy przewód jest prawidłowo
podłączony. Gdy bateria jest całkowicie rozładowana animacja może
pojawić się dopiero po kilkunastu minutach. Przed pierwszym
włączeniem zegarka zaleca się jego ładowanie przez około 2 godziny.
Napięcie ładowania nie powinno przekraczać 5V.
Zalecane natężenie ładowania to maksymalnie 1A.
PAROWANIE
- 8 -
- Styl menu: Wybór 1 z 6 dostępnych stylów menu.
- Kod QR: Wyświetlenie kodu QR aplikacji QWatch Pro.
- Ustawienia:
- Preferencje:
- Styl menu: Wybór 1 z 6 dostępnych stylów menu.
- Edycja komponentów: Możliwość konfiguracji pozycji
w szybkim menu.
- Podświetlenie powiadomień: Wł./wył. wyświetlania
powiadomień z aplikacji/SMS.
- Nie przeszkadzać: Aktywacja trybu powoduje wyłączenie
powiadomień (z wyjątkiem budzika) w określonym
przedziale czasowym.
- Format czasu: Ustawienia formatu godziny.
- Format daty: Ustawienia formatu daty.
- Intensywność wibracji: Konfiguracja poziomu
intensywności wibracji.
- Tarcze zegarka: Menu wyboru tarczy smartwatcha.
- Wyświetlacz ciągle aktywny: Aktywacja trybu powoduje
stałe podświetlenie ekranu w określonym przedziale czasowym
wskazując aktualną godzinę (skraca czas pracy na baterii).
- Znajdź telefon: Funkcja szukania smartfona. Uruchamia
sygnał dźwiękowy na telefonie.
- Tryb nocny: Aktywacja trybu powoduje obniżenie poziomu
jasności ekranu w określonym przedziale czasowym (wydłuża
czas pracy baterii).
- 9 -
3
2
1
4
Android iOS
WYKONYWANIE POMIARÓW
Przed rozpoczęciem pomiaru upewnij się, że
czujnik dotyka skóry. Obszar wykonania pomiaru
powinien być utrzymany w czystości - zabrudzenia
mogą negatywnie wpłynąć na wynik.
Aby rozpocząć przejdź do wybranej funkcji
w smartwatchu (Tętno, Tlen we krwi lub Cisnienie
krwi). Pomiar rozpoczyna się automatycznie
i powinien trwać około 1 minuty, aby uzyskać
optymalny wynik.
Podczas testów zachowaj ciało zrelaksowane
i nieruchome. Trzymaj urządzenie na tej samej
wysokości, na której znajduje się Twoje serce, nie
mów podczas testu.
APLIKACJA QWATCH PRO
Strona główna
Informacje dotyczące rejestrowanych
aktywności sportowych, danych snu
oraz pomiarów funkcji zdrowotnych.
• Sen: Dane dotyczące ostatniego
snu.
• Tętno: Dane dotyczące ostatnich
pomiarów pulsu.
• Ciśnienie krwi: Dane dotyczące
ostatnich pomiarów ciśnienia.
• Natlenienie krwi: Dane dotyczące
ostatnich pomiarów saturacji.
• Zapis ćwiczeń: Dane dotyczące
ostatnich aktywności sportowych.
• Cykl menstruacyjny: Dane
dotyczące przebiegu cyklu
miesiączkowego.
- 10 -
11
Urządzenie
Ustawienia dotyczące funkcjonalności
smartwatcha.
• Alert połączenia: Możliwość
wł./wył. powiadomień
o połączeniach przychodzących.
• Powiadomienie o wiadomości:
Wybór powiadomień
wyświetlanych na zegarku (nie
obsługuje szyfrowanych
wiadomości oraz iMessages).
• Inteligentne przypomnienie:
Konfiguracja przypomnieć
z aplikacji (brak aktywności,
nawodnienie) oraz możliwość
personalizacji własnego alarmu.
• Tryb „Nie przeszkadzać”:
Aktywacja trybu powoduje
wyłączenie powiadomień
(z wyjątkiem budzika)
w określonym przedziale
czasowym.
• Znajdź urządzenie: Funkcja
szukania zegarka. Uruchamia
sygnał wibracyjny na smartwatchu.
• Zrób zdjęcia: Zdalne wykonywanie
zdjęć aparatem telefonu.
Potrząśniecie nadgarstkiem lub
kliknięcie w dowolne miejsce na
ekranie zegarka wykona zdjęcie.
22
- 11 - - 12 -
• Pogoda: Wybór jednostki
temperatury.
• System jednostkowy: Wybór
jednostki miary.
• Format czasu: Możliwość
zmiany formatu czasu (12/24 h).
• Więcej:
• Czas podświetlenia: Wybór
czasu podświetelenia ekranu
smartwatcha.
• Uruchom ponownie: Możliwość
restartu smartwatcha.
• Przywrócenie ustawień
fabrycznych: Możliwość
zresetowania smartwatcha do
ustawień fabrycznych (powoduje
usunięcie danych z urządzenia).
Tarcze
Możliwość pobrania nowej tarczy na
zegarek. Maksymalna ilość tarcz na
smartwatchu: 3.
33
- 13 -
Profil
Ustawienia dotyczące aplikacji oraz
danych personalnych użytkownika.
• Wytyczne dotyczące działania
w tle: Konfiguracja ustawień
aplikacji QWatch Pro.
• Profil użytkownika: Możliwość
konfiguracji danych dot.
użytkownika.
• Cel: Definiowanie dziennego
celu kroków, dystansu oraz
spalonych kalorii.
• Motyw: Wybór motywu
kolorystycznego aplikacji.
• Third-party applications:
Możliwość synchronizacji danych
z Google Fit/AppleHealth.
• Często zadawane pytania: Pomoc
techniczna.
• Informacja zwrotna: Możliwość
przesłania sugestii dot. aplikacji.
• Info: Informacje o aplikacji
QWatch Pro.
55
- 14 -
GWARANCJA/REKLAMACJA
Produkt jest objęty 24-miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie
obejmuje: wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika bądź wskutek
niewłaściwego użytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem), uszkodzeń
mechanicznych oraz powstałych wskutek stosowania akcesoriów innych niż
dołączone w zestawie, materiałów eksploatacyjnych. Reklamując produkt,
należy wypełnić kartę gwarancyjną dołączoną do urządzenia oraz wysyłać ją
wraz z dowodem zakupu i produktem na adres serwisu podany na karcie
gwarancyjnej.
Dane kontaktowe dostępne na stronie:
www.garett.pl
Producent:
GARETT sp. z o.o.
ul. Targowa 18/1413
25 - 520 Kielce
www.garett.pl
Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego
tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać go
z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć
szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek
niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od
innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania
ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. Informacje na
temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego
produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych mogą uzyskać
w punkcie sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub
u organów władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować
się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie
należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.
Prawidłowe usuwanie
produktu (zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny)
Wyprodukowano w P. R. C.
v. 1/22
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Bluetooth:
5.0
Procesor:
Realtek 8762
Bateria:
185 mAh
Wyświetlacz:
AMOLED 1,3″
Wymiary tarczy:
50 x 45 x 6,8 mm
Wodoodporność:
IP67
Dedykowana aplikacja:
QWatch Pro
Gwarancja:
24 miesiące
Wymienny pasek
Waga:
maks. 68 g
- 15 - - 16 -
Więcej informacji na temat tego urządzenia dostępnych jest na stronie
www.garett.pl. Odwiedź naszą stronę, aby poznać więcej produktów
i akcesoriów.
- 17 -
www.garett.pl
Odwiedź nas:
W zależności od wersji oprogramowania urządzenia, opisane powyżej
funkcje smartwatcha mogą się różnić. W przypadku jakichkolwiek
problemów zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Pomocy
Technicznej: serwis@garett.pl
- Język: Możliwość zmiany języka smartwatcha.
- Wyłącz: Możliwość wyłączenia zegarka.
- Reset: Możliwość przywrócenia ustawień
fabrycznych.
- Informacje: Informacje systemowe (adres MAC oraz dokładne
dane o oprogramowaniu smartwatcha).
2
4 4
Tapeta
Możliwość personalizacji wybranej
tarczy smartwatcha poprzez zmianę
typu, kolorystyki oraz położenia
wyświetlanych informacji. Aplikacja
umożliwia również zmianę tapety na
zrobione lub wybrane z galerii
telefonu zdjęcie.
W zależności od wersji aplikacji
QWatch Pro oraz systemu operacyjnego
telefonu, wygląd i funkcje aplikacji
mogą się różnić. W przypadku
jakichkolwiek problemów zachęcamy
do kontaktu z naszym Działem Pomocy
Technicznej: serwis@garett.pl

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756