Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Smartwatch GARETT Kids 5 Czarny

Powrót
SmartWatch
Lokalizator GPS
Garett Kids 5
Instrukcja obsługi
www.garett.pl
KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA
Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz
zachować w celu późniejszego wykorzystania. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia / urazy spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem. W zależności od danej partii SmartWatcha,
niektóre funkcje mogą się różnić z funkcjami opisanymi w instrukcji obsługi.
Używanie tego urządzenia w pobliżu urządzeń medycznych może
zakłócić ich pracę. Należy zwróc szczególną uwagę podczas
korzystania ze smartwatcha w pobliżu aparatów medycznych, takich
jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe i inne elektroniczne urządzenia
medyczne.
Zabrania się wrzucać urządzenia do ognia. Istnieje ryzyko eksplozji
baterii i w konsekwencji zagrożenia życia i zdrowia.
Urządzenie należy chronić przed źródłami ciepła i bezpośrednim
nasłonecznieniem.
Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
Nie należy nurkować w urządzeniu.
Zabrania się używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
W wypadku uszkodzenia, należy oddać urządzenie do
autoryzowanego punktu serwisowego w celu sprawdzenia/ naprawy.
Podejmowanie prób własnoręcznej naprawy, może prowadzić do
uszkodzenia urządzenia oraz skutkuje unieważnieniem gwarancji.
Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej
ściereczki. Nie należy używać środków chemicznych lub detergentów
do czyszczenia tego urządzenia.
2
OPIS PRODUKTU
1. Wyświetlacz
2. Przycisk włączania urządzenia/
powrotu/zakańczanie,
odrzucanie połączenia/wygaszanie ekranu
3. Przycisk SOS/odbieranie połączenia
4. Aparat
5. Latarka
6. Slot na kartę Nano SIM
7. Port ładowania
8. Kod rejestracji
9. Gumowy pasek
WYMOGI
DOTYCZĄCE KARTY NANO SIM
1. Do urządzenia instalujemy kartę w standardzie Nano SIM.
2. Karta SIM musi spełniać następujące warunki :
• Karta musi być aktywna (jeśli to nowa karta
należy ją aktywować w telefonie komórkowym poprzez wykonanie
połączenia wychodzącego)
• Karta musi posiadać środki na koncie (dotyczy kart na doładowania)
• Karta nie może mieć aktywnego kodu PIN (by sprawdzić czy karta
posiada aktywną blokadę PIN należy zainstalować ją w telefonie
komórkowym i sprawdzić czy podczas włączania będziemy zapytani
o kod PIN. Jeśli tak to blokada jest aktywna i konieczne będzie jej
wyłączenie w ustawieniach telefonu lub poprzez kontakt z operatorem)
• Karta musi obsługiwać tryb pracy 2G, musi posiadać włączoną usługę
internetu oraz funkcję identyfikacji numeru.
3
UWAGA : Karty SIM oferowane przez operatorów jako internetowe,
dedykowane np. do tabletów mogą nie działać w urządzeniu.
Z uwagi na to, że urządzenie korzysta z połączenia internetowego, by
nie generować dodatkowych kosztów zalecamy wykupienie u operatora
pakietu internetowego. Pakiet 1GB / miesiąc jest wystarczający. Koszty
połączenia internetowego, połączeń głosowych oraz wiadomości SMS
są regulowane przez cennik operatora sieci komórkowej.
1. Należy otworzyć gumową zaślepkę slotu karty
SIM(6) znajdującą się na lewym boku zegarka.
2. Po otwarciu zaślepki, kartę Nano SIM
umieszczamy w porcie zgodnie
z poglądowym schematem na obrazku,
czyli chipem karty w stronę wyświetlacza
oraz naciętym rogiem karty w stronę slotu.
Karta wchodzi dość głęboko do slotu
dlatego musimy pomóc sobie cienkim,
płaskim narzędziem, popychając kartę do
momentu gdy usłyszymy „klik”.
By wyjąć kartę, ponownie za pomocą tego
samego narzędzia delikatnie popychamy
kartę, usłyszymy klik i karta zostanie
wypchnięta przez mechanizm.
Zaleca się instalować kartę SIM gdy
urządzenie jest wyłączone.
3. Zamykamy zaślepkę slotu.
INSTALACJA KARTY NANO SIM
4
V
1. SmartWatcha ładuje się za pomocą kabla dołączonego do urządzenia.
2. Końcówkę micro USB kabla wkładamy do portu ładowania zegarka(7)
znajdującego się pod gumową zaślepką po prawej stronie urządzenia.
Następnie należy połączyć drugi koniec kabla z portem USB komputera lub
zasilacza USB np. od telefonu komórkowego. Gdy prawidłowo podłączymy
kabel na ekranie pojawi się animacja ładowania. Gdy bateria jest bardzo
roadowana animacja może pojawić się dopiero po kilkunastu
minutach.
Przed pierwszym włączeniem zegarka zaleca się jego ładowanie przez 2
godziny. Ładowania zegarka po rozładowaniu powinny trwać co
najmniej 2 godziny.
ŁADOWANIE
INSTALACJA SMARTWATCHA NA RĘCE
Należy założyć zegarek na nadgarstku i dostosować długość paska w taki
sposób, aby nie był luźny.
5
PIERSZE WŁĄCZENIE ZEGARKA
1. Gdy karta SIM jest prawidłowo zainstalowana w zegarku oraz spełnia
wszystkie wyżej opisane warunki możemy uruchomić urządzenie poprzez
wciśnięcie oraz przytrzymanie przez ok. 4 sekundy przycisku włączania(2).
2. Po uruchomieniu zegarka ukażę nam się ekran główny wyświetlający
najważniejsze informacje, jak m.in. godzinę, datę, zasięg GSM oraz poziom
baterii.
Przed pierwszym włączeniem zegarka zaleca się jego ładowanie przez 2
godziny. Ładowania zegarka po rozładowaniu powinny trwać co
najmniej 2 godziny.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756