Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Lodówka GORENJE NRK612ORAW-L No frost 185cm Biała

Powrót
PL
SZCZEGÓŁOWA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
PIONOWEJ
CHŁODZIARKO-
ZAMRAŻARKI
www.gorenje.comwww.gorenje.com
2
498621
Dziękujemy za zaufanie, jakim
obdarzyli nas Państwo, kupując nasze
urządzenie.
Życzy wiele satysfakcji podczas jego
użytkowania.
Urządzenie przeznaczone jest
wyłącznie do użytku w gospodarstwie
domowym.
Chłodziarko-zamrażarka (zwana dalej
urządzeniem) składa się z dwóch
części; górna część to chłodziarka, a
dolna zamrażarka.
Chłodziarka przeznaczona jest do
przechowywania świeżych produktów
żywnościowych w temperaturze
powyżej 0°C.
Zamrażarka przeznaczona
jest do zamrażania świeżych i
długoterminowego przechowywania
zamrożonych produktów
żywnościowych (do roku, w zależności
od rodzaju żywności).
3
SPIS TREŚCI
498621
WSTĘP
OPIS
URZĄDZENIA
ROZMRAŻANIE
I CZYSZCZENIE
URZĄDZENIA
INNE
PRZECHO-
WYWANIE I
ZAMRAŻANIE
ŻYWNOŚCI
4 WAŻNE UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
10 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OSZCZĘDNEGO ZUŻYCIA ENERGII
ELEKTRYCZNEJ W PRZYPADKU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻAREK
11 OPIS URZĄDZENIA
12 MONTAŻ I PODŁĄCZENIE
16 ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI
20 OBSŁUGA URZĄDZENIA
29 WYPOSAŻENIE WEWNĄTRZ URZĄDZENIA
34 ZALECANE ROZMIESZCZENIE ŻYWNOŚCI W URZĄDZENIU
35 PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI W CHŁODZIARCE
37 PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI W SZUFLADZIE FRESHZONE
38 PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI W SZUFLADZIE ZEROZONE
40 ZAMRAŻANIE I PRZECHOWYWANIE ZAMROŻONEJ ŻYWNOŚCI
40 Procedura zamrażania
41 Ważne ostrzeżenia dotyczące zamrażania świeżej żywności
41 Przechowywanie gotowych mrożonek
42 Czas przechowywania zamrożonej żywności
42 Rozmrażanie zamrożonej żywności
43 ROZMRAŻANIE URZĄDZENIA
44 CZYSZCZENIE URZĄDZENIA
45 USUWANIE USTEREK
47 INFORMACJE DOTYCZĄCE HAŁASU POWODOWANEGO PRZEZ
URZĄDZENIE
4
WAŻNE UWAGI I ŚRODKI
OSTROŻNOŚCI
498621
W narożnikach drzwi
zamontowane są rozpórki.
Zdjąć je, a w otworach
umieścić dostarczone wraz z
urządzeniem zatyczki (tylko
w niektórych modelach).
Przed podłączeniem do prądu proszę dokładnie zapoznać
się z instrukcją obsługi, która opisuje urządzenie oraz
zasady jej prawidłowego i bezpiecznego użytkowania.
Instrukcja dotyczy kilku modeli/typów urządzenia, dlatego
też opisane mogą być w niej ustawienia lub wyposażenie,
którego nie ma w danym urządzeniu. Zalecamy zachowanie
niniejszej instrukcji do wykorzystania w przyszłości i
dołączenie jej do urządzenia, jeśli w przyszłości będzie ono
sprzedawane.
Instrukcja obejmuje wersję/model NO FROST zamrażarki,
która jest wyposażona w wentylator i w której proces
odmrażania odbywa się automatycznie (tylko w niektórych
modelach).
Sprawdzić, czy w urządzeniu nie ma żadnych uszkodzeń lub
nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia, że urządzenie
uległo uszkodzeniu, zgłosić to w punkcie sprzedaży, w
którym urządzenie zostało nabyte.
Przed podłączeniem urządzenia do prądu pozostawić je
na co najmniej 2 godziny w pozycji pionowej. Zmniejszy to
prawdopodobieństwo wystąpienia usterek spowodowanych
wpływem transportu na instalację chłodniczą.
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
URZĄDZENIA
i
5
498621
Urządzenie musi zostać podłączone do prądu i uziemione
zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
OSTRZEŻENIE! Przyłączając urządzenie do sieci
elektrycznej, nie należy stosować rozgałęźników
elektrycznych lub przenośnych zasilaczy.
Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia wyłączyć
je z prądu (wyjąć wtyczkę z gniazdka w ścianie).
OSTRZEŻENIE! W przypadku uszkodzenia przewodu
przyłączeniowego, może go wymienić jedynie producent
lub jego pracownik serwisu czy też inna odpowiednio
wyszkolona osoba, co pomoże uniknąć niebezpieczeństwa
porażenia prądem.
OSTRZEŻENIE! Ustawiając urządzenie, należy zadbać, aby
przewód przyłączeniowy nie został ściśnięty lub uszkodzony.
Jeśli oświetlenie LED nie działa, wezwać serwisanta.
Ze względu na niebezpieczeństwo kontaktu z wysokim
napięciem nie podejmować prób naprawienia oświetlenia
LED we własnym zakresie!
WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
!
OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo pożaru/substancje
łatwopalne.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756