Znaleziono w kategoriach:
Kamera sportowa GOXTREME Endurance

Instrukcja obsługi Kamera sportowa GOXTREME Endurance

Powrót
INSTRUKCJA OBSŁUGI
2.7K
PODSTAWYWSKAZANIA
Przycisk Migawki/Wyboru
Port Micro HDMI
Gniazdo MicroSD
Mikrofon
Lampa statusu
ładowania
Przycisk Zasilania/Trybu
Lens
Port Micro
USB
Ekran
Przycisk “W górę/Playback
Przycisk “W Dół”/WiFi
Głośnik
1. Należy uważać, aby nie narazić kamery na upadki, mocne wstrząsy lub uderzenia.
2. Należy upewnić się, że zachowana została odpowiednia odległość od przedmiotów, które są
źródłem silnych zakłóceń magnetycznych, takich jak urządzenia elektryczne, aby zapobiec
powstawaniu silnych fal radiowych, które mogą uszkodzić produkt i mieć wpływ na jakość dźwięku lub
obrazu.
3. Nigdy nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie wysokich temperatur i dłuższą
ekspozycję na silne światło słoneczne.
4. W celu uzyskania najlepszych rezultatów zalecamy korzystanie z karta Micro SD wysokiej jakości,
minimum klasy 10 lub wyższej.
5. Aby uniknąć potencjalnego błędu danych, nie należy pozostawiać karty Micro SD blisko
przedmiotów wytwarzających silne pole magnetyczne.
6. Jeżeli, co nie jest wysoce prawdopodobne, dojdzie do przegrzania, z urządzenia zacznie
wydobywać się dym lub nieprzyjemny zapach, należy je natychmiast odłączyć od źródła zasilania, aby
zapobiec ryzyku wystąpienia pożaru.
7. W trakcie ładowania urządzenie należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
8. Urządzenie należy przechowywać w chłodnym, suchym oraz wolnym od kurzu miejscu.
9. Kamerę należy ładować tylko za pośrednictwem portu USB laptopa lub komputera.
10. Przed rozpoczęciem korzystania z kamery w wodzie należy upewnić się, że wszystkie pokrywy i
blokady kamery oraz wodoszczelnej obudowy są odpowiednio zamknięte i uszczelnione.
11. Po zakończeniu użytkowania należy oczyścić obudowę z soli oraz chlorowanej wody i pozostawić
do wyschnięcia.
12. Kamera nie powinna być narażana na duże różnice temperatur i wilgotności, aby zapobiec
skraplaniu się wody we wnętrzu obudowy lub za obiektywem.
13. Po używaniu pod wodą obudowę należy pozostawić otwartą, aby zapobiec skraplaniu się wody
oraz powstaniu rdzy.
14. Czasy nagrań są zależne od ustawień rozdzielczości. Po osiągnięciu maksymalnego czasu
nagrywania, kamera automatycznie zatrzyma nagrywanie. Należy ją ręcznie zrestartować.
*Systemy plików FAT32 nie są w stanie zarządzać plikami ponad wielkością 4GB.
4K/25fps: 8min. max. • 2.7K/30fps: 8min. max.
1080p/60fps: 20min. max. • 1080p/30fps: 29min. max.
15. Czas działania baterii jest zależny od ustawień oraz temperatury zewnętrznej i wynosi do 90 min.
w warunkach optymalnego użytkowania.