Znaleziono w kategoriach:
Kamera sportowa GOXTREME Rebel

Instrukcja obsługi Kamera sportowa GOXTREME Rebel

Powrót
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Język Polski
WAŻNE INFORMACJE
Aby zapewnić optymalne działanie urządzenia, należy zwrócić uwagę na
następujące ważne informacje:
Karta MicroSD:
- Przed pierwszym użyciem karty pamięci należy upewnić się, że karta
została sformatowana w urządzeniu (Ustawienia > Format).
- Maksymalna pojemność karty pamięci nie powinna być większa n
32GB.
Użycie kart pamięci o pojemności przekraczającej maksymalną zalecaną
pojemność może skutkować błędami w plikach.
- W celu uzyskania najlepszych rezultatów zalecamy używanie kart Micro
SD wysokiej jakości, klasy 10 z U3 High Speed lub wyższych.
- Czas nagrywania zależy od wybranej rozdzielczości.
- Po osiągnięciu maksymalnego czasu nagrywania wideo wynoszącego
ok. 22 minut kamera zatrzyma nagrywanie automatycznie. Nowe nagranie
należy zresetować ręcznie.
Ładowanie:
- Przed pierwszym użyciem należy upewnić się, że urządzenie jest
całkowicie naładowane.
- Podczas ładowania należy trzymać urządzenie z dala od dzieci.
- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone podczas ładowania. Jeśli
urządzenie włącza się automatycznie po podłączeniu do źródła zasilania,
należy je wyłączyć w celu pełnego naładowania. Urządzenie podłączone
do zasilania i włączone nie będzie się ładować.
- Urządzenie powinno być ładowane wącznie przez port USB komputera
lub zasilacz USB o maksymalnej pojemności 1000 mAh.
- Przedyciem urządzenia należy odłączyć podłączony kabel USB.
- Żywotność baterii - w zależności od ustawień i temperatury zewnętrznej -
wynosi do 80 minut w optymalnych warunkach.
Połączenie WiFi:
- Upewnij się, że pobrałeś odpowiednią aplikację dla swojego modelu
urządzenia.
Instrukcje bezpieczeństwa:
UWAGA: Urządzenie nie jest odpowiednie dla dzieci poniżej 36
miesiąca życia z powodu ryzyka zadławienia.
UWAGA: Zawsze należy chronić urządzenie przed upadkiem i
uderzeniami.
- Zachowaj odpowiednią odległość od obiektów, które generują silne pole
magnetyczne lub fale radiowe, aby zapobiec uszkodzeniu produktu lub
wpłynąć na jakość więku i obrazu.
- Urządzenie należy przechowywać w chłodnym (w temperaturze
pokojowej) miejscu suchym i wolnym od kurzu oraz nigdy nie wystawiać
go na działanie wysokich temperatur lub stałego bezpośredniego światła
słonecznego.
- W mało prawdopodobnym przypadku przegrzania, dymu lub
nieprzyjemnych zapachów wydobywających się z urządzenia, należy
natychmiast odłączyć je od kabla ładującego i wyjąć baterię, aby uniknąć
pożaru.
UWAGA: Przed użyciem kamery w wodzie należy upewnić się, że
wszystkie pokrywy i zamknięcia kamery są zamknięte i uszczelnione.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756