Znaleziono w kategoriach:
Kamera sportowa GOXTREME Vision Duo

Instrukcja obsługi Kamera sportowa GOXTREME Vision Duo

Powrót
INSTRUKCJA OBSŁUGI
FR : Un manuel dans votre langue est disponible sur Internet:
IT: Il manuale nella sua lingua può essere trovato su Internet:
ES: Puede encontrar un manual en su idioma en Internet:
PT: Um manual em seu idioma pode ser encontrado na Internet:
PL: Instrukcję w swoim języku możesz znaleźć na stronie:
SWE: En handbok på ditt språk finns på Internet:
NL: Een handleiding in uw taal vindt u op internet:
https://bit.ly/3qzHHEQ
www.easypix.info/ download-manuals/download/goxtreme-vision-duo
1
Spis%treści
Ogólne ............................................................................................................ 3
Objaśnienie symboli ....................................................................................... 3
Opis produktu ................................................................................................. 4
Zamierzone zastosowanie .............................................................................. 4
Ograniczenia ................................................................................................... 4
Instrukcje bezpieczeństwa .............................................................................. 5
Środowisko operacyjne .................................................................................. 6
Opis kamery .................................................................................................... 7
Pierwsze użycie kamery .................................................................................. 8
Krok 1: Włóż i naduj bater ................................................................. 8
Krok 2: Włączanie i wyłączanie ............................................................... 9
Krok 3: Objaśnienie ekranu (ekran dotykowy) ........................................ 9
Krok 4: Przełączanie mdzy ekranami .................................................. 10
Krok 5: Ustaw zyk ............................................................................... 10
Krok 6: Włóż i sformatuj kartę MicroSD ................................................ 11
Krok 7: Ustaw datę i godzinę ................................................................. 12
Krok 8: Zmiana trybu pracy ................................................................... 13
Krok 9: Zmień ustawienia wideo/zdć ................................................. 13
Ustawienia wideo ......................................................................................... 14
Ustawienia zdjęć ........................................................................................... 16
Ogólne ustawienia aparatu .......................................................................... 18
Inne funkcje wideo i fotograficzne ............................................................... 21
Tryb odtwarzania .......................................................................................... 26
Pilot zdalnego sterowania ............................................................................ 27
Połączenie Wi-Fi z aplikacją "iSmart DV2" .................................................... 28
Dane techniczne ........................................................................................... 30
Zakres dostawy ............................................................................................. 31
2
Zastrzeżenia
Easypix nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji w związku z
niniejszą instrukcją i, w najszerszym zakresie dozwolonym przez
prawo, wyraźnie ogranicza swoją odpowiedzialność za naruszenie
wszelkich gwarancji, które mogą wynikać z zastąpienia niniejszego
podręcznika innym. Ponadto Easypix zastrzega sobie prawo do zmiany
niniejszej publikacji w dowolnym czasie bez obowiązku
powiadamiania o takich zmianach jakichkolwiek osób.
Easypix nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie
informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Jeśli masz jakieś
sugestie dotyczące ulepszeń lub zmian, lub jeśli znalazłeś jakieś błędy
w tej publikacji, prosimy o poinformowanie nas o tym.
Podczas instalowania i użytkowania tego produktu należy
przestrzegać wszystkich odpowiednich państwowych, regionalnych i
lokalnych przepisów bezpieczeństwa. Ze względów bezpieczeństwa
oraz w celu zapewnienia zgodności z udokumentowanymi danymi
systemowymi naprawy podzespołów może przeprowadzać wyłącznie
producent.
Nieprzestrzeganie tych informacji może spowodować obrenia ciała
lub uszkodzenie sprzętu.
Copyright © Easypix GmbH
Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie
może być powielana, rozpowszechniana lub przekazywana w
jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, w tym poprzez
fotokopiowanie, nagrywanie lub innymi metodami elektronicznymi
lub mechanicznymi, bez uprzedniej pisemnej zgody wydawcy. Prośby
o zezwolenie na publikację należy kierować na piśmie do wydawcy.
Easypix GmbH, Em Parkveedel 11, 50733 Kolonia, Niemcy
support@easypix.com - www.easypix.com
3
Ogólne%
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z
niniejszą instrukcją oraz zawartymi w niej zasadami bezpieczeństwa.
Postępuj zgodnie z wszystkimi instrukcjami. Pozwoli to uniknąć
zagrożeń, które mogą prowadzić do uszkodzenia mienia i/lub
poważnych obrażeń.
Produkt może być używany wyłącznie przez osoby, które w pełni
przeczytały i zrozumiały treść niniejszej instrukcji obsługi.
Należy dopilnować, aby każda osoba używająca produktu zapoznała
się z niniejszymi ostrzeniami i instrukcjami i postępowała zgodnie z
nimi.
Zachowaj wszystkie informacje i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
do wykorzystania w przyszłości i przekaż je kolejnym użytkownikom
produktu.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne lub
obrażenia ciała wynikające z nieprawidłowej obsługi lub
nieprzestrzegania instrukcji bezpieczeństwa.
Objaśnienie%symboli%
!
"Ostrzeżenie" oznacza zagrożenie, którego nieuniknięcie może
spowodować obrenia ciała.
"Uwaga" oznacza informacje, które są uważane za ważne, ale nie są
związane z zagrożeniem.
OSTRZEŻENIE
UWAGA!
4
Opis%produktu%
GoXtreme Vision DUO to kamera 4K z podwójnym wyświetlaczem:
kamera ma ekran 2"/5cm z tyłu i dodatkowy ekran 1,3"/3,3cm z
przodu.
Tylny wyświetlacz jest ekranem dotykowym, który umożliwia łatwą i
intuicyjną obsługę. Przedni wyświetlacz pozwala szybko i wygodnie
wybrać idealny kadr do nagrań typu selfie.
Kamera posiada dodatkową obudowę wodoodporną do 30 m oraz
szeroką gamę mocowań i akcesoriów, takich jak nadgarstkowy pilot
zdalnego sterowania.
Zamierzone%zastosowanie% %
Produkt jest odpowiedni do uprawiania kdego rodzaju sportu.
Dostarczone uchwyty umożliwiają montaż kamery we wszystkich
możliwych pozycjach: na rowerze, na kasku lub na ciele.
Ograniczenia%
Produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat.
Zawiera małe części. Zagrożenie udławieniem.
OSTRZEŻENIE

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756