Znaleziono w kategoriach:
Monitor HP V22V G5 21.45" 1920x1080px

Instrukcja obsługi Monitor HP V22V G5 21.45" 1920x1080px

Powrót
Instrukcja obsługi
PODSUMOWANIE
Ten podręcznik zawiera dane techniczne i informacje o funkcjach monitora, kongurowaniu monitora i korzystaniu
z monitora.
Informacje prawne
© Copyright 2022 HP Development Company,
L.P.
Terminy HDMI, HDMI High Denition Multimedia
Interface i logo HDMI są znakami towarowymi
lub zastrzeżonymi znakami towarowymi
rmy HDMI Licensing Administrator,
Inc. Microsoft i Windows są znakami
towarowymi lub zarejestrowanymi znakami
towarowymi rmy Microsoft Corporation
w Stanach Zjednoczonych i/lub innych
krajach. USB Type-C® jest zarejestrowanym
znakiem towarowym organizacji USB
Implementers Forum. DisplayPort™, logo
DisplayPort™ i VESA są znakami towarowymi
należącymi do organizacji VESA (Video
Electronics Standards Association) w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
Informacje zawarte wniniejszym dokumencie
mogą zostać zmienione bez powiadomienia.
Jedyne gwarancje na produkty iusługi
HP są określone w stosownych
wyraźnych oświadczeniach gwarancyjnych
towarzyszących tym produktom iusługom. Nic
tu podanego nie może być rozumiane jako
ustanawiające dodatkową gwarancję. Firma
HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy
techniczne lub wydawnicze ani pominięcia,
jakie mogą wystąpić wtekście.
Wydanie pierwsze: czerwiec 2022
Numer części: N17716-241
Informacje o produkcie
Niniejsza instrukcja zawiera opis funkcji,
wktóre wyposażona jest większość
produktów. Niektóre z funkcji mogą być
niedostępne w danym komputerze.
Nie wszystkie funkcje są dostępne
we wszystkich wersjach lub edycjach
systemu Windows. Do osiągnięcia
pełnej funkcjonalności systemu Windows
na tym komputerze może być konieczne
zaktualizowanie i/lub oddzielny zakup
sprzętu, sterowników i/lub oprogramowania
oraz zaktualizowanie systemu BIOS. System
Windows jest aktualizowany automatycznie,
afunkcja ta jest zawsze włączona. Wymagane
jest szybkie połączenie zInternetem ikonto
Microsoft. Instalacja aktualizacji może wiązać
się zpobieraniem opłat przez dostawców
usług internetowych. Mogą być również
określane dodatkowe wymagania wtym
zakresie. Zobacz http://www.microsoft.com.
Jeśli produkt jest dostarczany zsystemem
Windows wtrybieSMode: System Windows
wtrybie SMode współpracuje wyłącznie
zaplikacjami pobranymi ze sklepu Microsoft
Store wsystemie Windows. Nie można
zmienić pewnych domyślnych ustawień, funkcji
iaplikacji. Niektóre akcesoria iaplikacje zgodne
zsystemem Windows mogą nie działać (wtym
niektóre programy antywirusowe, programy
do zapisu plików PDF, sterowniki narzędziowe
iaplikacje ułatwiające dostęp), awydajność
może się różnić nawet po wyłączeniu trybu
SMode. Wprzypadku przejścia na system
Windows nie można już wrócić do trybu
SMode. Więcej informacji: Windows.com/
SmodeFAQ.
Wcelu uzyskania dostępu do najnowszych
instrukcji obsługi, przejdź do strony
http://www.hp.com/support ipostępuj zgodnie
zinstrukcjami, aby znaleźć swój produkt.
Następnie wybierz pozycję Instrukcje obsługi.
Warunki użytkowania oprogramowania
Instalowanie, kopiowanie lub pobieranie
preinstalowanego na tym komputerze
oprogramowania bądź używanie go
wjakikolwiek inny sposób oznacza
wyrażenie zgody na objęcie zobowiązaniami
wynikającymi zpostanowień Umowy
Licencyjnej Użytkownika Oprogramowania HP
(EULA). Jeżeli użytkownik nie akceptuje
warunków licencji, jedynym rozwiązaniem jest
zwrócenie całego nieużywanego produktu
(sprzętu ioprogramowania) sprzedawcy
wciągu 14dni od daty zakupu wcelu
odzyskania pełnej kwoty wydanej na jego
zakup zgodnie zzasadami zwrotu pieniędzy.
Wcelu uzyskania dodatkowych informacji
lub zażądania zwrotu pełnej kwoty wydanej
na zakup komputera należy skontaktować się
ze sprzedawcą.
O podręczniku
Ten podręcznik zawiera dane techniczne i informacje o funkcjach monitora, kongurowaniu monitora
i korzystaniu z oprogramowania. W zależności od modelu monitor może nie być wyposażony we wszystkie
opisanej w niniejszym podręczniku funkcje.
OSTRZEŻENIE! Wskazuje na niebezpieczną sytuację, której nieuniknięcie może spowodować poważne
obrażenia ciała lub śmierć.
OSTROŻNIE: Wskazuje na niebezpieczną sytuację, której nieuniknięcie może spowodować lekkie lub
średnie obrażenia ciała.
WAŻNE: Wskazuje informacje uznawane za ważne, ale niezwiązane z zagrożeniami (np. informacje
dotyczące szkód materialnych). Ostrzega użytkownika, że niezastosowanie się do opisanej procedury może
skutkować utratą danych albo uszkodzeniem sprzętu lub oprogramowania. Zawiera także podstawowe
informacje – objaśnienia lub instrukcje.
UWAGA: Zawiera dodatkowe informacje, które podkreślają lub uzupełniają ważne punkty w tekście
głównym.
WSKAZÓWKA: Zawiera pomocne porady dotyczące ukończenie zadania.
Ten produkt obsługuje technologię HDMI.
iii
Spis treści
1Rozpoczęcie pracy .................................................................................................................................................................1
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa .................................................................................................................1
Więcej zasobów HP............................................................................................................................................................2
Przygotowanie do kontaktu z pomocą techniczną...................................................................................................2
Zapoznawanie się z monitorem ........................................................................................................................................3
Cechy..........................................................................................................................................................................3
Elementy z przodu.....................................................................................................................................................4
Elementy z tyłu..........................................................................................................................................................4
Przygotowywanie monitora do użytkowania ...................................................................................................................7
Mocowanie podstawy do monitora z zakrzywionym ekranem ................................................................................8
Mocowanie podstawy monitora do monitora z płaskim ekranem ...........................................................................9
Mocowanie podstawy monitora do monitora z płaskim ekranem o przekątnej 80 cm (31,5 cala).......................10
Montaż monitora .....................................................................................................................................................11
Demontaż podstawy monitora .......................................................................................................................11
Mocowanie monitora do urządzenia montażowego.......................................................................................12
Podłączanie kabli.....................................................................................................................................................13
Regulacja monitora (tylko wybrane produkty) .......................................................................................................16
Montaż linki zabezpieczającej.................................................................................................................................17
Włączanie monitora.................................................................................................................................................17
Zasady rmy HP dotyczące znaków wodnych i utrzymujących się obrazów.........................................................18
2Korzystanie z monitora........................................................................................................................................................19
Pobieranie oprogramowania i narzędzi ..........................................................................................................................19
Pobieranie oprogramowania HP Display Center .............................................................................................................19
Plik informacyjny (INF) ....................................................................................................................................................19
Plik dopasowywania kolorów obrazu..............................................................................................................................20
Używanie menu ekranowego ..........................................................................................................................................20
Korzystanie z przycisków kontrolera menu ekranowego...............................................................................................20
Zmiana funkcji opcji menu ekranowego..........................................................................................................................21
Stan trybu wyświetlania..................................................................................................................................................21
Zmienianie ustawień trybu zasilania (tylko wybrane modele).......................................................................................22
Korzystanie z funkcji automatycznego trybu uśpienia...................................................................................................22
Korzystanie z trybu niskiego poziomu światła niebieskiego (tylko wybrane produkty) ...............................................22
Dostosowywanie poziomu światła niebieskiego (tylko wybrane produkty)..................................................................23
3Wsparcie techniczne i rozwiązywanie problemów..............................................................................................................24
Korzystanie z funkcji autotestu.......................................................................................................................................24
Korzystanie z diagnostyki wewnętrznej .........................................................................................................................24
iv
Rozwiązywanie najczęściej spotykanych problemów ....................................................................................................25
Blokada przycisków.........................................................................................................................................................27
Optymalizacja jakości obrazu (wejście VGA)...................................................................................................................27
4Konserwacja monitora.........................................................................................................................................................29
Instrukcje dotyczące konserwacji....................................................................................................................................29
Czyszczenie monitora..............................................................................................................................................29
Transportowanie monitora......................................................................................................................................30
Załącznik ADane techniczne ..................................................................................................................................................31
Specykacja modeli o przekątnej 80,01 cm (31,5 cala) .................................................................................................31
Specykacja modelu o przekątnej 68,58 cm (27 cali) (podstawa bez regulacji wysokości)..........................................32
Specykacja modeli o przekątnej 68,58 cm (27 cali) (podstawa z regulacją wysokości)..............................................32
Specykacja modelu 68,58 cm (27 cali)..........................................................................................................................33
Specykacja modeli o przekątnej 60,45 cm (23,8 cala) (podstawa bez regulacji wysokości).......................................34
Specykacja modeli o przekątnej 60,45 cm (23,8 cala) (podstawa z regulacją wysokości)..........................................34
Specykacja modeli o przekątnej 60,45 cm (23,8 cala) (model VA)...............................................................................35
Specykacja modeli o przekątnej 54,61 cm (21,5 cala) .................................................................................................36
Specykacja modeli o przekątnej 54,61 cm (21,5 cala) (podstawa z regulacją wysokości)..........................................36
Specykacja modeli o przekątnej 54,48 cm (21,45 cala) ...............................................................................................37
Wstępnie ustawione rozdzielczości ekranu ....................................................................................................................38
Model o przekątnej 80,01 cm (31,5 cali).................................................................................................................38
Model o przekątnej 68,58 cm (27 cali)....................................................................................................................39
Model zakrzywiony o przekątnej 68,58 cm (27 cali) ..............................................................................................40
Model o przekątnej 60,45 cm (23,8 cali).................................................................................................................41
Modele o przekątnej 54,61 cm (21,5 cala)..............................................................................................................42
Modele o przekątnej 54,48 cm (21,45 cala)............................................................................................................43
Tryby wideo wysokiej rozdzielczości...............................................................................................................................44
Funkcja oszczędzania energii..........................................................................................................................................44
Załącznik BUłatwienia dostępu .............................................................................................................................................46
HP i ułatwienia dostępu...................................................................................................................................................46
Znajdowanie potrzebnych narzędzi........................................................................................................................46
Zaangażowanie rmy HP.........................................................................................................................................46
International Association of Accessibility Professionals (IAAP) .............................................................................47
Wyszukiwanie najlepszej technologii ułatwień dostępu ........................................................................................47
Ocena własnych potrzeb .................................................................................................................................47
Dostępność produktów rmy HP ............................................................................................................................47
Standardy i ustawodawstwo...........................................................................................................................................48
Standardy ................................................................................................................................................................48
Mandat 376 — EN 301 549 .............................................................................................................................48
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).................................................................................................48
Ustawodawstwo i przepisy......................................................................................................................................49
Przydatne zasoby i łącza dotyczące ułatwień dostępu..................................................................................................49
v

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756