Znaleziono w kategoriach:
Pralko-suszarka INDESIT EWDE 751451WEUN

Instrukcja obsługi Pralko-suszarka INDESIT EWDE 751451WEUN

Powrót
PL
Skrócona instrukcja obsługi
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU MARKI INDESIT
W celu otrzymania pełniejszej pomocy prosimy
zarejestrować urządzenie na stronie
www.indesit.com/register
Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą Instrukcję
bezpieczeństwa.
Przed użyciem urządzenia konieczne jest zdemontowanie śrub transportowych.
Bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące usuwania śrub można znaleźć w Instrukcji instalacji.
PANEL STEROWANIA
TABELA CYKLU PRANIA
OPIS PRODUKTU
1.
3.
2.
5.
4.
7.
6.
8.
1. ra
2. Szuada na detergent
3. Panel sterowania
4. Uchwyt
5. Drzwiczki
6. Pompa odprowadzająca (za cokołem)
7. Cokół (z możliwością demontażu)
8. Regulowane nóżki (2)
SZUFLADA NA DETERGENT
Komora 1: Nie wsypywać detergentu do szuady 1.
Wsypać detergent do szuady 2.
Komora 2: Detergent do prania (sypki lub
płynny)
Należy wlewać płynny detergent natychmiast
przed uruchomieniem cyklu prania.
Komora 3: Dodatki (płyn do zmiękczania
tkanin itd.)
Płyn do zmiękczania tkanin nie może wylewać
się poza siatkę.
Uwaga: W razie użycia „detergentu w tabletce”,
należy zawsze postępować zgodnie z instrukcją producenta.
! Należy używać detergentu w proszku do białych ubrań bawełnianych,
do prania wstępnego i do prania w temperaturach ponad 60 °C.
! Należy przestrzegać instrukcji podanych na opakowaniu detergentu.
Maksymalny wsad 7 kg
Zasilanie w trybie wyłączenia 0,5 W / w trybie czuwania 8 W Detergent i dodatki Zalecany
detergent
Wilgotność
resztkowa %(***)
Zużycie energii
kWh
Łączna ilość
wody l
Temperatura
prania °C
Cykl prania Temperatura Maks.
prędkość
wirowania
(obr./min)
Maks.
ładunek
do pra-
nia (kg)
Czas
trwania
(h : m)
Suszenie
Maks. ła-
dunek do
suszenia
(kg)
Pranie Płyn do zmięk-
czania tkanin
Proszek
Płyn
Ustawienia Zakres 2 3
1 Mieszane Kolorowe 59’ 40 °C - 40 °C 1000 7,0 ** 5,0
2 Syntetyki 59’ 30 °C - 30 °C 1000 3,5 ** 3,5
3 Bawełna 45’ 40 °C - 40 °C 1200 4,5 ** 4,5
4 Pranie&Suszenie 90’ 30 °C 30 °C 1200 1,0 ** 1,0
5 Pranie&Suszenie 45’ 30 °C 30 °C 1400 1,0 ** 1,0
6 Bawełna (2) 40 °C - 60 °C 1400 7,0 03:55 5,0 49 1,40 105 45
7 Syntetyki (3) 40 °C - 60 °C 1200 4,0 02:55 4,0 35 0,8 55 43
8 Wełna 40 °C - 40 °C 800 2,0 ** 2,0
9 Eco 40-60 (1) 40 °C 40°C
1351 7,0 03:28
5,0
53 1,05 50 38
1351 3,5 02:42 53 0,78 50 36
1351 1,75 02:10 53 0,60 35 35
10 20°C 20 °C - 20 °C 1400 7,0 01:50 5,0 49 0,16 90 22
11 Białe 60 °C - 90 °C 1400 7,0 02:45 5,0 49 0,90 90 55
12 Suszenie bawełny 6,0 ** 5,0
13 Suszenie syntetyków 4,0 ** 4,0
14 Płukanie 1400 7,0 ** 5,0
15 Wirowanie 1400 7,0 ** 5,0
16 Opróżnianie 7,0 ** 5,0
Wymagane dozowanie Opcjonalne dozowanie
6 Eco Bawełna (4) 60 °C 60 °C 1400 7,0 03:55 5,0 53 1,05 52
12
3
1
7 6
4
5
3
2
ДДДДДДД
WYŚWIETLACZ
8
1. Przycisk ON/OFF
2. Przycisk TEMPERATURA
3. Przycisk OPCJA i wskaźniki
4. Przycisk START/PAUSE i wskaźnik
5. Przycisk SUSZENIE
6. Przycisk WIROWANIE
7. POKRĘTŁO WYBORU CYKLU PRANIA
8. Szuada na detergent
Dla wszystkich instytutów badawczych:
2) Długi cykl tkanin bawełnianych: ustawić cykl 6 na temperaturę 40 °C.
3) Długi cykl tkanin syntetycznych: ustawić cykl 7 na temperaturę 40 °C.
4) Eco Bawełna -
Cykl prania próbnego zgodny z rozporządzeniem 1061/2010. Aby uzyskać
dostęp do tych cykli, ustawić cykl prania „6” na temperaturze 60 °C.
** Czas trwania cykli prania można sprawdzić na wyświetlaczu.
*** Po zakończeniu programu i odwirowaniu z maksymalną prędkością wirowania, przy
fabrycznym ustawieniu programu.
Określony na wyświetlaczu lub w instrukcji obsługi czas trwania cyklu jest szacowaną
wartością opartą na standardowych warunkach. Rzeczywisty czas trwania może się różnić
w zależności od kilku czynników, np. temperatury i ciśnienia wody zasilającej, temperatury
otoczenia, ilości detergentu, ilości i rodzaju wsadu, rozłożenia wsadu i wszelkich wybranych
dodatkowych opcji. Podane wartości dla programów innych niż Eco 40-60 mają charakter
jedynie orientacyjny.
1) Eco 40- 60 (Pranie) - Cykl prania próbnego zgodny z rozporządzeniem UE Ecodesign
2019/2014. To najwydajniejszy pod względem zużycia wody i energii program do prania
normalnie zabrudzonej odzieży z bawełny.
Uwaga: wartości wirowania wskazane na wyświetlaczu mogą się nieznacznie różnić od
wartości wskazanej w tabeli.
Eco 40- 60 (Suszenie)- Cykl suszenia próbnego zgodny z rozporządzeniem UE Ecodesign
2019/2014.
Aby przejść do cyklu „pranie i suszenie, należy wybrać program prania „Eco 40-
60” i ustawić poziom opcji „Suszenie” na
„A3”.
Jest to najwydajniejszy pod względem zużycia
wody i energii program do prania i suszenia normalnie zabrudzonej odzieży z bawełny.
(Czas trwania cyklu: pełny wsad 9h:50’ / pół wsadu 5h:40’).
CYKLE PRANIA
Należy przestrzegać instrukcji dotyczących prania, określonych
przez symbole znajdujące się na etykietach ubrań. Wartość
wskazana przez symbol jest maksymalną zalecaną temperaturą
do prania odzieży.
Mieszane Kolorowe 59’
Do prania mieszanych i kolorowych tkanin.
Syntetyki 59’
Odpowiedni do prania umiarkowanie zabrudzonych ubrań z tkanin
syntetycznych (np. poliestru, poliakrylanu, wiskozy itd.) lub mieszanych
tkanin syntetyczno-bawełnianych.
Bawełna 45’
krótki cykl przeznaczony do mycia delikatnych tkanin bawełnianych.
Pranie&Suszenie 90’
Ten cykl gwarantuje pranie i suszenie 1 kg prania w 90 minut (poziom
A1 Żelazka); dla większych wsadów czas trwania cyklu wzrasta w celu
zapewnienia odpowiedniej wydajności cyklu.
Pranie&Suszenie 45’
Wybrać program do prania i suszenia lekko zabrudzonej odzieży
(bawełnianej i syntetycznej) w krótkim czasie. Ten cykl może być używany
do prania i suszenia do 1 kg wsadu w ciągu zaledwie 45 minut (poziom
A1 Żelazka). Aby uzyskać optymalne rezultaty, należy użyć płynnego
detergentu i wstępnie spryskać mankiety, kołnierze i plamy.
Bawełna
Odpowiedni do prania ręczników, bielizny, obrusów itp. z wytrzymałej
bawełny i lnu o średnim lub wysokim zabrudzeniu.
Syntetyki
Przeznaczony do tkanin syntetycznych. Jeśli brud jest trudny do
usunięcia, możliwe jest zwiększenie temperatury do 60° i użycie
detergentu w proszku.
Wełna
Ubrania wełniane mogą być prane przy użyciu programu 8, również te,
które są oznaczone etykietą „tylko pranie ręczne . W celu uzyskania
lepszych wyników należy używać specjalnych detergentów i nie
przekraczać 2 kg prania.
Eco 40-60
Do prania normalnie zabrudzonych ubrań bawełnianych z zaleceniami
prania w temperaturze 40 °C lub 60 °C, łącznie w tym samym cyklu. Jest to
standardowy program prania bawełny, najwydajniejszy pod względem
zużycia wody i energii.
20°C
Do prania lekko zabrudzonych ubrań bawełnianych w temperaturze 20
°C.
Białe
Do mocno zabrudzonych tkanin białych i o trwałych kolorach.
Suszenie bawełny
Przeznaczony do suszenia tkanin bawełnianych.
Suszenie syntetyków
Program przeznaczony do suszenia tkanin syntetycznych.
Płukanie
Program do płukania i wirowania.
Wirowanie
Program przeznaczony do wirowania i odprowadzania wody.
Opróżnianie
Program przeznaczony do opróżniania wody.
Eco Bawełna
Do prania normalnie zabrudzonych ubrań bawełnianych w temperaturze
60 °C.
WYŚWIETLACZ
Wyświetlacz jest przydatny podczas programowania pralki i zapewnia
wiele informacji.
B
CA
Czas trwania dostępnych programów i pozostały czas cyklu pojawia się w
sekcji A; jeśli została ustawiona opcja TIMER OPÓŹNIENIA, pojawi się
odliczanie uruchomienia wybranego programu. Ponadto naciśnięcie
odpowiedniego przycisku umożliwia wyświetlenie maksymalnej
temperatury, prędkości wirowania i poziomu suszenia lub wartości czasu
osiągniętych przez maszynę podczas wybranego cyklu.
Fazy zaplanowane dla wybranego programu oraz po rozpoczęciu cyklu,
aktualna faza cyklu prania (i cykl suszenia, jeśli dotyczy) pojawiają się w
sekcji B.
Pranie
Płukanie
Wirowanie i odprowadzanie
Suszenie
Ikony odpowiadające opcji Temperatura”) , „Suszenie”) i
Wirowanie”) pojawiają się w sekcji C od góry do dołu:
Jeśli zaświeci się symbol , na wyświetlaczu pojawi się ustawiona
wartość „temperatury.
Symbol zaświeci się po dokonaniu regulacji ustawień suszenia.
Jeśli zaświeci się symbol , wyświetlacz pokaże ustawioną wartość
„wirowania.
WSKAŹNIK ZAMKA DRZWICZEK
Podświetlony oznacza zablokowane drzwiczki. Aby zapobiec wszelkim
uszkodzeniom, należy przed otwarciem drzwiczek odczekać, aż symbol
zgaśnie.
Aby otworzyć drzwiczki w trakcie trwania cyklu, nacisnąć przycisk START/
PAUSE ; kiedy symbol zgaśnie, drzwiczki można otworzyć.
PIERWSZE UŻYCIE
Po zainstalowaniu urządzenia oraz przed jego pierwszym użyciem należy
uruchomić cykl prania z niewielką ilością detergentu i bez brudnych
rzeczy, ustawiając cykl „Automatyczne czyszczenie”.
CODZIENNE UŻYTKOWANIE
Przygotować pranie zgodnie z zaleceniami w sekcji WSKAZÓWKI I
ZALECENIA.
- Nacisnąć przycisk ON/OFF ; wskaźnik START/PAUSE będzie świecił
powoli zielonym światłem.
- Otworzyć drzwiczki. Włożyć pranie, upewniając się, że nie przekracza
maksymalnego stopnia załadowania wskazanego w Tabeli cykli prania.
- Wyciągnąć szuadę na detergent i umieścić detergent w odpowiedniej
komorze z zaleceniami w sekcji „SZUFLADA NA DETERGENTY”.
- Zamknąć drzwiczki.
- Wybrać żądany cykl prania.
- Ustawić temperaturę prania.
- Ustawić cykl suszenia, jeśli jest konieczny.
- Wybrać żądane opcje.
- Nacisnąć przycisk START/PAUSE , aby uruchomić cykl prania; zaświeci
się ciągłym światłem odpowiedni wskaźnik i drzwiczki zostaną
zablokowane (zaświeci się symbol on ).
ZATRZYMYWANIE CYKLU
Aby zatrzymać cykl prania, nacisnąć ponownie przycisk START/PAUSE ;
wskaźnik będzie świecił żółtym światłem. Jeśli symbol nie jest
podświetlony, drzwiczki mogą być otwarte. Aby uruchomić cykl prania od
momentu, w którym został przerwany, nacisnąć ponownie przycisk
START/PAUSE .
OTWARCIE DRZWICZEK, JEŚLI JEST TO KONIECZNE
Po uruchomieniu cyklu symbol rozpocznie sygnalizowanie, że
drzwiczek nie można otworzyć. Podczas trwającego cyklu prania
drzwiczki pozostają zablokowane. Aby otworzyć drzwiczki podczas
trwania cyklu, np. aby dodać lub wyjąć ubranie, nacisnąć przycisk START/
PAUSE w celu zatrzymania cyklu; wskaźnik będzie świecił żółtym
światłem. Jeśli symbol nie jest podświetlony, drzwiczki mogą być
otwarte. Ponownie nacisnąć przycisk START/PAUSE , aby kontynuować
cykl.
ZMIANA TRWAJĄCEGO CYKLU PRANIA
Aby zmienić trwający cykl prania, zatrzymać pracę pralko-suszarki przy
użyciu przycisku START/PAUSE (odpowiedni wskaźnik będzie świecił w
kolorze żółtym), a następnie wybrać żądany cykl i nacisnąć ponownie
przycisk START/PAUSE.
! Aby skasować rozpoczęty właśnie cykl, nacisnąć i przytrzymać przycisk
ON/OFF. Cykl zostanie zatrzymany, a urządzenie wyłączone.
KONIEC CYKLU
Po zakończeniu cyklu zaświeci się wskaźnik END; drzwiczki można
otworzyć po zgaśnięciu wskaźnika . Otworzyć drzwiczki, wyjąć pranie i
wyłączyć urządzenie. Jeśli nie zostanie naciśnięty przycisk ON/OFF , po
10 minutach pralko-suszarka zostanie wyłączona automatycznie. Zakręcić
kran, otworzyć drzwiczki i rozładować pralko-suszarkę. Pozostawić
otwarte drzwiczki, aby umożliwić rozładunek bębna.
OPCJE
- Jeśli wybrana opcja jest niezgodna z ustawionym cyklem prania,
wskaźnik będzie migać, a opcja nie będzie aktywowana.
- Jeśli wybrana opcja nie jest kompatybilna z inną opcją, która została
wybrana wcześniej, wskaźnik odpowiadający pierwszej wybranej opcji
będzie migać i zostanie aktywowana wyłącznie druga opcja; wskaźnik
odpowiadający przyciskowi będzie świecił w sposób ciągły.
Extra Wash
Włączyć opcję
Extra Wash
dla bardzo brudnych ubrań, jeśli jest
kompatybilna. Nacisnąć tę opcję, aby cykl automatycznie dostosował
wszystkie parametry prania w ramach dłuższego cyklu. Ta opcja zawsze
pozostawia temperaturę bez zmian, a cykl wirowania jest automatycznie
przywracany do maksymalnych poziomów. Użytkownik może w dowolnej
chwili ustawić cykl wirowania z powrotem na żądanej wartości.
Łatwe prasowanie
Wybór tej funkcji spowoduje zmianę cykli prania i wirowania, aby
zredukować tworzenie się zagnieceń. Pod koniec cyklu pralka wykona
powolne obroty bębna; wskaźniki ŁATWE PRASOWANIE i START/PAUSE
opcje będą migać (pierwszy na zielono, drugi na pomarańczowo).
Aby zakończyć cykl, należy nacisnąć przycisk START/PAUSE lub przycisk
ŁATWE PRASOWANIE.
Uwaga: Jeśli pragnie się również uruchomić cykl suszenia, ta opcja jest
dostępna tylko w połączeniu z poziomem A1”(Żelazka).
Dodatkowe płukanie
Wybór tej opcji spowoduje zwiększenie wydajności płukania i zapewni
optymalne usuwanie detergentu. Jest to przydatne zwłaszcza w
przypadku skóry wrażliwej.
Timer opóźnienia
Aby ustawić opóźnione uruchomienie dla wybranego cyklu, naciskać
kilkakrotnie odpowiedni przycisk, aż zostanie ustawiony żądany czas. Gdy
ta opcja jest włączona, będzie świecić odpowiedni wskaźnik. Aby usunąć
ustawienie opóźnionego uruchomienia, naciskać przycisk, aż na
wyświetlaczu pojawi się komunikat „OFF”.
Temperatura
Każdy cykl prania posiada wstępnie określoną temperaturę. Aby zmienić
temperaturę, naciśnij przycisk . Wartość pojawi się na wyświetlaczu.
Wirowanie
Każdy cykl prania posiada wstępnie określoną prędkość wirowania. Aby
zmienić prędkość wirowania, nacisnąć przycisk . Wartość pojawi się na
wyświetlaczu.
Cykl suszenia
Po pierwszym naciśnięciu przycisku urządzenie automatycznie
wybierze maksymalny cykl suszenia zgodny z wybranym cyklem prania.
Kolejne naciśnięcia spowodują zmniejszenie poziomu suszenia, a
następnie czasu suszenia, aż do całkowitego wyłączenia cyklu („OFF”).
Suszenie można ustawić w następujący sposób:
A - Na podstawie żądanego poziomu wysuszenia prania:
Żelazko „A1”: nadaje się do odzieży, która będzie później wymagała
prasowania. Pozostała wilgoć zmiękcza zagniecenia, ułatwiając ich
łatwiejsze usuwanie.
Wieszak „A2”: nadaje się do prania, które nie musi być całkowicie
wysuszone.
Szafa „A3”: nadaje się do prania, które można odłożyć do szafy bez
prasowania.
Ekstra „A4”: nadaje się do prania, które można odłożyć do szafy bez
prasowania.
B - Na podstawie ustalonego okresu: od 30 do 180 minut.
Jeśli wsad do prania i suszenia jest znacznie większy niż maksymalny podany
ładunek (patrz Tabela cykli prania), wykonać cykl prania, a po jego zakończeniu
podzielić tekstylia na grupy i włożyć część z nich z powrotem do bębna.
W tej chwili postępować zgodnie z instrukcjami wskazanymi dla cyklu
Tylko suszenie. Powtórzyć tę procedurę dla pozostałej części wsadu.
Zauważ: Na koniec każdego cyklu suszenia zawsze dodaje się okres
ochłodzenia.
Tylko suszenie
Za pomocą pokrętła wyboru cykli wybrać cykl suszenia (12-13) zgodnie
z rodzajem tkaniny. Żądany poziom lub czas suszenia można również
ustawić za pomocą przycisku SUSZENIE .
WSKAZÓWKI I ZALECENIA
Pranie należy dzielić według:
Rodzaju tkaniny (bawełna, tkanina mieszana, tkanina syntetyczna, wełna,
ubrania przeznaczone do prania ręcznego). Koloru (należy rozdzielić
rzeczy kolorowe i białe, nowe kolorowe rzeczy prać oddzielnie). Rzeczy
delikatnych (małe ubrania – np. rajstopy nylonowe – oraz elementy z
haczykami – np. biustonosze: wkładać je do torby z tkaniny).
Opróżnić kieszenie:
Przedmioty takie jak monety lub zapalniczki mogą uszkodzić pralkę i
bęben. Sprawdzić wszystkie przyciski.
Przestrzegać zaleceń dotyczących dozowania/dodatków
Optymalizuje to efekt czyszczenia, zapobiega irytującym pozostałościom
zbyt dużej ilości detergentu na praniu i przyczynia się do oszczędności
pieniędzy, unikając marnowania nadmiaru detergentu.
Używać niskiej temperatury i dłuższego czasu
Najbardziej wydajne programy pod względem zużycia energii to na ogół
te, które działają w niższych temperaturach i przez dłuższy czas.
Przestrzegać wielkości wsadu
Pralkę należy wypełniać do pojemności podanej w Tabeli cyklu prania,
aby oszczędzać wodę i energię.
Hałas i pozostała zawartość wilgotności
Zależą od prędkości wirowania: im wyższa prędkość wirowania w fazie wirowania,
tym wyższy poziom hałasu i tym niższa pozostała zawartość wilgotności.
PIELĘGNACJA I KONSERWACJA
Przed dokonaniem czyszczenia i konserwacji należy wyłączyć pralko-
suszarkę i odłączyć ją od zasilania. Pralko-suszarki nie należy czyścić przy
użyciu substancji łatwopalnych. Regularnie czyścić i pralko-suszarkę
(przynajmniej 4 razy w roku).
Odciąć dopływu wody i prądu
Po każdym praniu należy zamknąć zawór wody. Ograniczy to zużycie
elementów układu hydraulicznego wewnątrz pralko-suszarki i pomoże
zapobiegać przeciekom.
Przed czyszczeniem i pracami konserwacyjnymi należy odłączyć pralko-
suszarkę od zasilania.
Czyścić pralkę
Zewnętrzne części i elementy gumowe urządzenia można czyścić przy
użyciu miękkiej szmatki namoczonej w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła.
Nie używać rozpuszczalników lub środków ściernych.
Pralko-suszarka posiada program „Auto Clean (Automatyczne
czyszczenie) dla swoich wewnętrznych części, który musi być
uruchomiony bez załadowania bębna.
W celu uzyskania maksymalnej wydajności, do czyszczenia pralko-
suszarki można użyć detergentu (tj. 10% ilości zalecanej dla lekko
zabrudzonej odzieży) lub specjalnych dodatków. Zaleca się wykonywanie
programu czyszczenia co 40 cykli prania.
Aby włączyć program, naciskać przyciski i jednocześnie przez 5
sekund.
Program rozpocznie się automatycznie i będzie trwał około 70 minut.
Czyszczenie szuady na detergent
Umyć ją pod bieżącą wodą; czynność tę należy często powtarzać.
Pielęgnacja drzwiczek i bębna
Drzwiczki należy zawsze zostawiać szeroko otwarte, aby zapobiegać
powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.
Czyszczenie pompy
Pralko-suszarka jest wyposażona w samoczyszczącą się pompę, która nie
wymaga żadnych czynności konserwacyjnych. Małe elementy (np.
monety lub guziki) mogą czasami wpadać do zabezpieczającej komory
wstępnej, znajdującej się u podstawy pompy.
! Sprawdzić, czy cykl prania się skończył i odłączyć urządzenie.
Aby uzyskać dostęp do komory wstępnej:
1. zdjąć panel pokrywy z przodu maszyny, najpierw naciskając go
pośrodku, a następnie naciskając w dół po obu stronach, aby go wyjąć;
2. poluzować pokrywę pompy odprowadzającej, obracając ją w kierunku
przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara: przeciekanie wody
jest normalnym zjawiskiem;
3. dokładnie oczyścić wnętrze;
4. przykręcić ponownie pokrywę;
5. przed wciśnięciem panelu w urządzenie umieścić panel ponownie na
miejscu, upewniając się, że haczyki znajdują się na swoich miejscach.
Sprawdzić węża wody zasilającej
Węża wody zasilającej należy sprawdzać co najmniej raz w roku.
Uszkodzony lub pęknięty wąż należy wymienić, ponieważ podczas cykli
prania wysokie ciśnienie wody może nagle spowodować rozerwanie
węża.
! Nigdy nie należy korzystać z używanych węży.
SYSTEM RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA
Przed każdym wirowaniem, aby uniknąć nadmiernych drgań przed
każdym wirowaniem i równomiernie rozłożyć wsad, bęben obraca się
w sposób ciągły z prędkością nieco większą niż prędkość obrotowa
prania. Jeśli po kilku próbach wsad nie zostanie prawidłowo wyważony,
maszyna obraca się ze zmniejszoną prędkością wirowania. Jeśli wsad
jest nadmiernie niezrównoważony, pralko-suszarka zamiast wirować
wykonuje proces rozprowadzania. W celu uzyskania lepszego rozłożenia i
zrównoważenia wsadu, zaleca się zmieszanie małych i dużych ubrań.
AKCESORIA
Aby sprawdzić, czy poniższe akcesoria są dostępne dla tego modelu pralko-
suszarki należy się skontaktować z działem obsługi wsparcia technicznego.
Zestaw łączący
Akcesorium to umożliwia montaż suszarki bębnowej na górnej części
pralki w celu oszczędności miejsca i ułatwienia ładowania i
rozładowywania suszarki.
TRANSPORT I PRZENOSZENIE
Nie podnosić pralko-suszarki chwytając ją za górną część.
Odłączyć urządzenie i zamknąć zawór wody. Sprawdzić, czy drzwiczki i
szuada na detergent są szczelnie zamknięte. Odłączyć wąż napełniający
od zaworu wody, a następnie odłączyć wąż odprowadzający. Opróżnić
węże całkowicie z resztek wody i przymocować tak, aby nie zostały
uszkodzone podczas transportu. Założyć z powrotem śruby transportowe.
Powtórzyć w odwrotnej kolejności czynności usuwania śrub
transportowych, opisane w „Instrukcji zdrowia i bezpieczeństwa oraz
instalacji”.
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Pralko-suszarka może sporadycznie przestać działać. Przed skontaktowaniem się z działem obsługi wsparcia technicznego upewnić się, że problemu nie
można łatwo rozwiązać, korzystając z poniższej listy.
Nieprawidłowości Możliwe przyczyny/Rozwiązanie
Nie następuje uruchomienie
pralko-suszarki.
Urządzenie nie jest podłączone do gniazda całkowicie lub jest podłączone niewystarczająco.
Brak zasilania w gospodarstwie.
Cykl prania nie jest
uruchamiany.
Drzwi pralko-suszarki nie są prawidłowo zamknięte.
Przycisk ON/OFF nie został naciśnięty.
Przycisk START/PAUSE nie został naciśnięty.
Zawór wody nie został otwarty.
Dla czasu rozpoczęcia zostało ustawione opóźnienie.
Pralka nie napełnia się wodą
(na wyświetlaczu pojawia się
komunikat „H2O”).
Wąż wody zasilającej nie jest podłączony do zaworu.
Wąż jest zgięty.
Zawór wody nie został otwarty.
Brak wody zasilającej w gospodarstwie.
Zbyt niskie ciśnienie.
Przycisk START/PAUSE nie został naciśnięty.
Pralko-suszarka
stale wpompowuje i
wypompowuje wodę.
Wąż odprowadzający nie jest przymocowany pomiędzy 65 a 100 cm od podłogi.
Wolny koniec węża jest zanurzony w wodzie.
System odprowadzania wody ze ściany nie jest wyposażony w rurę odpowietrzającą.
Jeśli problem nie ustąpi nawet po powyższych kontrolach, należy zamknąć zawór wody, wyłączyć urządzenie i
skontaktować się z działem obsługi wsparcia technicznego. Jeśli mieszkanie znajduje się na jednym z górnych
pięter budynku, mogą wystąpić problemy związane z przepływem wstecznym, prowadzące do ciągłego
wypełniania pralko-suszarki wodą i odprowadzania wody. W sklepach dostępne są specjalne zawory zapobiegające
syfonowaniu, pomagające przeciwdziałać takim sytuacjom.
Pralko-suszarka nie
odprowadza wody ani nie
wiruje.
Cykl nie obejmuje odprowadzania wody: w niektórych cyklach należy go uruchomić ręcznie.
Opcja „Łatwe prasowanie została aktywowana: Aby zatrzymać cykl prania, nacisnąć ponownie przycisk START/PAUSE .
Wąż odprowadzający jest zgięty.
Przewód odprowadzający jest zapchany.
Pralko-suszarka jest narażona
na silne drgania podczas
cyklu wirowania.
Podczas montażu bęben nie został prawidłowo odblokowany.
Pralko-suszarka nie jest wypoziomowana.
Pralko-suszarka jest wciśnięta pomiędzy szafki a ścianę.
Pralko-suszarka przecieka.
Wąż wody zasilającej nie jest prawidłowo przykręcony.
Szuada na detergent jest zablokowana.
Wąż odprowadzający nie jest prawidłowo podłączony.
Zaświeci się wskaźnik „Opcja”
i będzie migać wskaźnik
START/PAUSE , a na
wyświetlaczu pojawi się kod
błędu (np.: F-01, F-..).
Wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania, odczekać około 1 minutę, a następnie włączyć ponownie.
Jeśli problem nie ustąpi, skontaktować się z działem obsługi wsparcia technicznego.
Zbyt dużo piany.
Detergent jest nieodpowiedni dla tej pralki (powinien być wyświetlany komunikat „do pralek” lub „do prania
ręcznego i w pralce lub podobny).
Użyto zbyt dużą ilość detergentu.
Cykl prania nie jest
uruchamiany.
Urządzenie nie jest podłączone do gniazda całkowicie lub jest podłączone niewystarczająco.
Brak zasilania w gospodarstwie.
Drzwi pralko-suszarki nie są prawidłowo zamknięte.
Przycisk ON/OFF nie został naciśnięty.
Przycisk START/PAUSE nie został naciśnięty.
Zawór wody nie został otwarty.
Dla czasu rozpoczęcia zostało ustawione opóźnienie.
SUSZENIE ustawione jest w pozycji OFF.
xxxxxxxxxxxx xxxx
Można pobrać Instrukcję bezpieczeństwa, Arkusz techniczny oraz Dane dotyczące energii:
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony - http://docs.indesit.eu
Korzystając z kodu QR
Można alternatywnie skontaktować się z naszym Działem Obsługi Posprzedażnej (numer telefonu został
podany w biuletynie dotyczącym gwarancji). Kontaktując się z Działem Obsługi Posprzedażnej, prosimy o
podawanie kodów umieszczonych na tabliczce znamionowej produktu.
W celu uzyskania informacji dotyczących naprawy i konserwacji, należy odwiedzić witrynę www.indesit.com
Informacje na temat modelu można pobrać za pomocą kodu QR podanego na etykiecie energetycznej. Etykieta zawiera również
identykator modelu, którego można użyć podczas przeglądania portalu rejestru pod adresem https://eprel.ec.europa.eu

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756