Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:
Hulajnoga elektryczna INDIANA ES700 Czarny 350W wymienny akumulator amortyzacja

Instrukcja obsługi Hulajnoga elektryczna INDIANA ES700 Czarny 350W wymienny akumulator amortyzacja

Powrót
HULAJNOGA
ELEKTRYCZNA
ES700
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
2
3
WproWadzenie
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki indiana.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji
zjego użytkowania.
należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi ijej przestrzegać!
Tourządzenie jest przeznaczone doużytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku użytkowania niewłaściwego lub
niezgodnego zprzeznaczeniem.
Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej
14 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, czucio-
wych lub umysłowych, a także te, które nie posiadają doświadczenia
i nie są zaznajomione ze sprzętem, jeżeli zostanie zapewniony nadzór lub
instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób. Należy
poinstruować dzieci, aby nie traktowały urządzenia jako zabawki. Dzieci nie
powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji urządzenia bez nadzoru.
dane tecHniczne
*Prędkość maksymalna oraz zasięg są uwarunkowane ukształtowaniem terenu, wagą użytkownika oraz
temperaturą zewnętrzną.
Maksymalny zasięg został przebadany dla osoby ważącej 75 kg, jeżdżącej po płaskim terenie asfaltowym
w temperaturze 25oC z mocą 60% oraz poprawnie napompowanymi oponami wg. zaleceń producenta.
Wymiary
Hulajnoga rozłożona: 1056 x 420 x 1166 mm
Hulajnoga złożona: 1056 x 420 x 450 mm
Wysokość od podestu do podłoża: 130 mm
specyfikacja urządzenia
Napięcie wejściowe: 42.0 V 2.0 A
Pojemność baterii: 6400 mAh, 36.0 V
Moc silnika: 350 W
Zasięg: 10-20 km
Prędkość maksymalna: do 25 km/h*
Minimalna i maksymalna waga użytkownika: od 30 kg do 100 kg
Maksymalny kąt podjazdu: 15o
Rozmiar opony: 8 1/2 x 2
Zalecane ciśnienie w oponach: 3-3,4 bar
specyfikacja ładowarki
Napięcie wejściowe: 100-240 V~
Napięcie wyjściowe: 42.0 V V
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego: 50/60 Hz
Natężenie prądu wyjściowego: 2.0 A
Moc wyjściowa: 84,40 W
Średnia sprawność podczas pracy: 89,12 %
Zużycie energii w stanie bez obciążenia: 0,024 W
4
zasady użytkoWania
1. Informacje ogólne o użytkowaniu hulajnogi.
Aby nauczyć się bezpiecznej obsługi hulajnogi elektrycznej ES700, należy przeczytać
i stosować się do wszystkich instrukcji i ostrzeżeń zawartych w tym podręczniku.
Przy obsłudze hulajnogi elektrycznej należy kierować się zdrowym rozsądkiem.
Podczas użytkowania hulajnogi elektrycznej należy ściśle przestrzegać lokalnych
przepisów i regulacji oraz zasad kodeksu drogowego. Jak w przypadku innych
środków transportu, osoba kierująca hulajnogą elektryczną może zostać ranna.
Ostrzeżenia i przestrogi zawarte w niniejszej instrukcji obsługi pozwalają zmniejsz
ryzyko, ale nie eliminują go zupełnie. Urządzenie nie powinno być użytkowane
przez osoby poniżej 14 roku życia. Nawet osoby które ukończyły 14 lat powinny
rozpocząć naukę pod okiem instruktora lub osoby dorosłej.
2. Zagrożenia związane z jazdą na hulajnodze.
Wszystkie podzespoły oraz technologie zastosowane w hulajnodze elektrycznej
zostały bardzo dokładnie przetestowane. Użytkownik może wyrządzić sobie
krzywdę, jeżeli nie będzie stosował się do wytycznych bezpiecznej obsługi
tego typu sprzętu, zawartych w niniejszej instrukcji. Za każdym razem, gdy
korzystasz z hulajnogi elektrycznej podejmujesz ryzyko utraty zdrowia, a
nawet śmierci, które mogą być spowodowane utratą kontroli, zderzeniem
lub upadkiem. Aby zmniejszyć ryzyko utraty kontroli, kolizji i upadków oraz
utraty zdrowia, zapoznaj się i przestrzegaj wszystkich wytycznych i ostrzeżeń.
3. Zasady bezpiecznego użytkowania urządzenia.
Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z instrukcją, sposobem
działania urządzenia oraz zasadami użytkowania hulajnogi elektrycznej.Przed jazdą
należy upewnić się, że zostały podjęte wszystkie środki bezpieczeństwa. Należy
założyć atestowany kask, osłony na kolana, łokcie oraz inne wyposażenie ochronne.
Użytkownik nie powinien nosić zbyt luźnych lub zwisających ubrań, odwiązanych sznurówek w butach, które mogą
się wkręcić/zaplątać w koła urządzenia. Urządzenie służy do jazdy dla własnej przyjemności. Przed wyjazdem na drogę
publiczną dla pojazdów mechanicznych należy sprawdzić kodeks o ruchu drogowym obowiązującym dla danego kraju.
5
uWaga:
- nie wolno jeździć na hulajnodze podczas deszczowej pogody ani narażać urządzenia na inne warunki
atmosferyczne (śnieg, grad), należy korzystać z urządzenia wyłącznie podczas suchej pogody,
- nie należy korzystać z urządzenia pod wpływem alkoholu lub jakiejkolwiek innej substancji odurzającej,
- podczas jazdy nie wolno nosić ani przewozić żadnych ciężkich przedmiotów,
- nie wolno przewozić pasażerów ani dzieci na hulajnodze elektrycznej, hulajnoga elektryczna jest pojazdem
jedno osobowym, na urządzeniu może w danym momencie jeździć tylko jedna osoba,

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756