Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Telewizor JVC LT50VA6900P 50" LED 4K Android TV

Powrót
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Seria 43/50/55/58/65 VA8000
Seria 43/50/55/58/65 VA6900
Seria 43/50/55 VA3000
Niektóre właściwości lub funkcje wymienione w niniejszej
instrukcji obsługi mogą się różnić lub być niedostępne
w zależności od zakupionego modelu.
Polski - 1 -
Spis treści
Wprowadzenie ......................................................4
Instalacja na podstawie i montaż na ścianie ........5
Podłączenie innych urządzeń ...............................6
Włączanie/wyłączanie telewizora .........................7
Włączanie/wyłączanie telewizora .........................7
Sterowanie i obsługa telewizora ...........................8
Sterowanie i obsługa telewizora ...........................9
Kreator wstępnej konfiguracji .............................12
Konta i logowanie ........................................... 19
Aplikacje ......................................................... 19
Preferencje urządzenia ..................................19
Podłączenie do internetu ....................................23
Nagrywanie do pamięci USB ..............................27
Natychmiastowe nagrywanie ......................... 27
Oglądanie nagranych programów .................. 27
Nagrywanie w trybie Timeshift ....................... 27
Formatowanie dysku ...................................... 27
Lista harmonogramów ................................... 27
Funkcja CEC .......................................................28
Technologia Google Cast ...................................28
System HBBTV ...................................................29
Rozwiązywanie problemów i wskazówki ............29
Wejście VGA – typowe tryby wyświetlania obrazu
..30
Kompatybilność sygnałów AV i HDMI .................31
Obsługiwane formaty plików w trybie USB .........32
Wideo ............................................................. 32
Audio .............................................................. 32
Obraz ............................................................. 34
Napisy dialogowe ........................................... 35
Obsługiwane rozdzielczości DVI ........................35
Informacje dotyczące usuwania
zużytego urządzenia i baterii ..............................36