Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Mikroskop LEVENHUK D320L PLUS 3.1M

Powrót
Levenhuk 320 Series
Biological Microscopes
Levenhuk 320 BASE
Levenhuk D320L BASE
Levenhuk 320 PLUS
Levenhuk D320L PLUS
User Manual
EN
BG
CZ
DE
ES
HU
IT
PL
RU
Ръководство за потребителя
Návod k použití
Bedienungsanleitung
Guía del usuario
Használati útmutató
Guida all’utilizzo
Instrukcja obsługi
Инструкция по эксплуатации
Zoom&Joy
Наслади се отблизо
Radost zaostřit
Zoom ran und hab Fun!
Amplíe y disfrute
Kellemes nagyítást!
Ingrandisci il divertimento
Radość przybliżania
Приближает с удовольствием
2
12
34
5
6
78
910
11
12
13
14
EN
Eyepiece
Monocular head
Revolving nosepiece
Arm
Objective lenses
Mechanical scale
Stage
Focus adjustment knob
Condenser
Coaxial stage control
Illumination
Base
Illumination switch
Brightness adjustment wheel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
BG
Окуляр
Монокулярна глава
Револверна глава
Рамо
Обективи
Механична скала
Предметна маса
Бутон за фокусиране
Кондензер
Коаксиално управление на
предметната маса
Осветление
Основа
Превключвател за вкл./изкл. на
осветлението
Колело за регулиране на яркостта
CZ
Okulár
Monokulární hlava
Otočná hlavice
Rameno
Objektivy
Křížový vodič preparátu
Pracovní stolek
Šroub ostření
Kondenzor
Koaxiální regulace pracovního
stolku
Osvětlení
Podstavec
Osvětlení – spínač zapnutí /
vypnutí
Regulátor nastavení jasu
DE
Okular
Monokularkopf
Revolver
Stativarm
Objektivlinsen
Mechanische Skala
Objekttisch
Fokussierknopf
Kondensor
Koaxiale Objekttischsteuerung
Beleuchtung
Mikroskopfuß
Beleuchtungsschalter
Helligkeitsregler
ES
Ocular
Cabezal monocular
Revólver
Brazo
Objetivos
Micrómetro mecánico
Platina
Mando de ajuste del enfoque
Condensador
Control coaxial de la platina
Iluminación
Base
Interruptor de encendido/apagado
Rueda de ajuste de brillo
HU
Szemlencse
Egyszemlencsés fejrész
Revolverfej
Kar
Objektívlencsék
Mechanikus skála
Tárgyasztal
Fókuszállító gomb
Kondenzor
A tárgyasztal koaxiális vezérlése
Megvilágítás
Talpazat
Világítás főkapcsolója
Fényerő szabályzókerék
IT
Oculare
Testata monoculare
Revolver porta obiettivi
Stativo
Lenti obiettivo
Traslatore meccanico
Tavolino
Manopola di regolazione della
messa a fuoco
Condensatore
Controllo coassiale del tavolino
Illuminazione
Base
Interruttore illuminazione
Rotella regolazione luminosità
PL
Okular
Głowica monokularowa
Miska rewolwerowa
Ramię mikroskopu
Obiektywy
Mechaniczna skala
Stolik
Pokrętło regulacji ostrości
Kondensor
Współosiowy mechanizm regulacji
stolika
Oświetlenie
Podstawa
Przełącznik wł./wył. oświetlenia
Pokrętło regulacji jasności
RU
Окуляр
Монокулярная насадка
(окулярная трубка)
Револьверная головка
Опорная стойка
Объективы
Препаратоводитель
Предметный столик
Ручка фокусировки
Конденсор с ирисовой
диафрагмой
Ручка перемещения препарата
Подсветка
Основание
Кнопка вкл./выкл. подсветки
Регулятор яркости подсветки
3
Caution: Please refer to the specications table for the correct mains voltage and never
attempt to plug a 110V device into 220V outlet and vice versa without using a converter.
Remember that mains voltage in the U.S. and Canada is 110V and 220–240V in most
European countries.
Внимание: моля, вижте в таблицата с техническите спецификации правилното
мрежово напрежение и никога не се опитвайте да включите устройство за 110 V в
захранващо гнездо за 220 V изход и обратно, без да използвате преобразувател. Не
забравяйте, че мрежовото напрежение в САЩ и Канада е 110 V и 220–240 V в повечето
европейски страни.
Upozornění: Správné síťové napětí naleznete v tabulce technických parametrů. Bez
použití měniče se nikdy nepokoušejte připojit zařízení dimenzované na napětí 220 V do
zásuvky poskytující napětí 110 V a opačně. Mějte na paměti, že síťové napětí ve většině
evropských zemí je 220–240 V, zatímco v USA a v Kanadě je to 110 V.
Vorsicht: Die korrekte Netzspannung entnehmen Sie der Tabelle mit den technischen
Daten. Schließen Sie ein 220-V-Gerät niemals ohne Spannungswandler an eine
110-V-Steckdose an und umgekehrt. In den meisten europäischen Ländern beträgt die
Netzspannung 220–240 V; in den USA und Kanada beträgt sie 110 V.
Advertencia: Consulte en la tabla de especicaciones cuál es la tensión de alimentación
adecuada para este instrumento y no intente nunca conectar un aparato de 220 V en un
enchufe de 110 V o viceversa sin utilizar un convertidor. Recuerde que la tensión de red en
la mayor parte de los países europeos es 220–240 V mientras que en los EUA y Canadá es
110 V.
Vigyázat: Kérjük, a megfelelő feszültséggel kapcsolatban nézze meg a műszaki leírást, és
soha ne próbálja meg a 110 V-os eszközt 220 V-os aljzathoz csatlakoztatni (és fordítva)
átalakító használata nélkül. Ne feledje, hogy az Egyesült Államokban és Kanadában a
hálózati feszültség 110 V, míg a legtöbb európai országban 220–240 V.
Attenzione: Per informazioni riguardo la corretta tensione di rete, fare riferimento alla
tabella delle speciche; non cercare assolutamente di collegare un dispositivo a 220 V a
una presa di corrente a 110 V e viceversa senza utilizzare un convertitore di tensione. Si
tenga presente che la tensione di rete è di 220–240 V nella maggior parte dei paesi europei
e di 110 V negli Stati Uniti e in Canada.
Uwaga: Prosimy zapoznać się z tabelą z danymi technicznymi i sprawdzić poprawną
wartość napięcia sieciowego. Nie należy podłączać urządzenia o napięciu 220 V do
gniazdka o napięciu 110 V ani na odwrót bez użycia przetwornika. Należy pamiętać, że
napięcie sieciowe w większości państw europejskich wynosi 220–240 V, natomiast w USA i
Kanadzie – 110 V.
Внимание: помните, что напряжение сети в России и большинстве европейских стран
составляет 220–240 В. Если вы хотите использовать устройство в стране с другим
стандартом сетевого напряжения, необходимо включать его в розетку только через
соответствующий конвертер (преобразователь напряжения).
EN
BG
CZ
DE
ES
HU
IT
PL
RU
4
Levenhuk 320 Series Biological Microscopes EN
Never, under any circumstances, look directly at the Sun, another bright source of light or
at a laser through this device, as this may cause PERMANENT RETINAL DAMAGE and may lead
to BLINDNESS.
General use
Levenhuk 320 series biological microscopes are designed for observations of specimens in the
transmitted light. They are used in many scientic elds, including biology, ecology, medicine and
veterinary science, as well as for technological research and school presentations.
Microscope parts
Base. It houses the illumination source, electronics, and control mechanisms.
Arm. This piece holds the base, the stage and the head of the microscope together.
Rack-and-pinion mechanism. The stage with the condenser are mounted on the arm and are
moving vertically along it. Coarse and ne focus systems provide for smooth vertical movements of
the stage. For additional precision, a condenser may be adjusted separately.
Head. A monocular head is mounted at a 45° angle at the upper end of the arm and is 360°
rotatable.
Eyepieces and objectives. Consist of lenses that allow magnifying the image. High-quality
achromatic objectives with 4x, 10x, 40x and 100x magnications provide for sharp and bright
images. The total magnication is calculated by multiplying the eyepiece magnication to the
objective magnication.
Revolving nosepiece. The quadruple revolving nosepiece allows you to change objectives
smoothly and easily.
Stage. Sturdy and reliable stage with a specimen holder and mechanical scale can be used to move
your slides while observing them. The lower illumination light passes through the opening in the
middle of the stage.
Condenser. Abbe condenser, 1.25 N.A. iris diaphragm is a system of lenses located below the stage
that allows gathering and directing the light rays.
Focusing knob. A coarse and ne focusing system allows moving the stage up and down adjusting
the image sharpness.
Lower illumination. Illumination with adjustable brightness allows observing transparent objects.
The illumination system can be powered by batteries or an AC power supply.
Using the microscope
Getting started
Unpack the microscope and make sure all parts are available.
Move the stage to the lowermost position using the focusing knob.
Connect the microscope to AC power using the AC adapter. Levenhuk 320 PLUS microscopes
can be operated in standalone mode. To do this, you need to charge the batteries included in
the kit.
Turn on the illumination or adjust the reector to evenly illuminate the specimen within the
eld of view.
Insert the eyepiece into the eyepiece tube.
Slowly adjust the illumination brightness, from dark to light. When you nish your
observations, always dim the illumination before unplugging the power cable.
If you need to change the light bulb, unplug your microscope rst.
Focusing
Place a specimen on the stage and x it with the holders.
Select the 4x objective rotating the revolving nosepiece.
Center the observed specimen in the eld of view.
5
Rotate the focusing knob to slowly raise the stage until the objective is close to the
specimen; keep checking the distance between the objective and the object to avoid their
contact. CAUTION: The objective should not touch the specimen, otherwise the objective or/
and the specimen might be damaged.
Look through the installed eyepiece and lower the stage slowly rotating the focusing knob
until you see the sharp image of the observed specimen.
Such adjustment protects the frontal lens from contacting the object when you use
objectives of other magnications; though, slight refocusing might be required.
If the image is too bright, adjust the diaphragm disk until the passing light ray is reduced to a
comfortable brightness level. If the image is too dark, increase the light ray.
Selecting the objective
Start your observations with the lowest magnication objective (4x) and select a specimen
segment for detailed research. Then move the specimen to center the selected segment in
the eld of view, to make sure it keeps centered when the objective is changed to a more
powerful one. Once the segment is selected, you should center its image in the microscope’s
eld of view as precisely as possible. Otherwise, the desired segment might fail to center in
the eld of view of the higher power objective.
Now you can switch to a more powerful objective by rotating the revolving nosepiece. Adjust
the image focus, the iris diaphragm and the illumination brightness if required.
When using a 100x objective lens, you have to ll the space between the lens and the
specimen with immersion oil. There should be no air bubbles in the oil, as they might reduce
the resulting quality of the image. Do not use any substitutes for the immersion oil, as
this will signicantly reduce the quality of the resulting image. When you are nished
observing, clean the immersion oil with a cloth or lter paper. If the objective lens is stained,
you can clean it with a cotton pad dipped in isopropyl alcohol. Do not apply any excessive
pressure, as you may damage the objective lens!
Digital camera
Levenhuk D320L BASE and D320L PLUS come with a digital camera. The digital camera is installed
in the eyepiece tube in place of the eyepiece. It allows you to observe specimens in ne detail and
true colors on your PC monitor and save images on the hard drive. Connect the camera to your PC
via a USB-cable that also acts as a power cable.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756