Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Projektor LG HF65LSR LED

Powrót
INSTRUKCJA OBSŁUGI
LG CineBeam
Projektor DLP
HF65LS
HF65LSR
Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy dokładnie zapoznać się z
informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
2
POLSKI
LICENCJE
Dostępne licencje mogą się różnić w zależności od modelu. Więcej informacji o
licencjach zamieszczono na stronie www.lg.com.
Terminy HDMI, HDMI High Denition Multimedia
Interface oraz logo HDMI są znakami
towarowymi lub zarejestrowanymi znakami
towarowymi HDMI Licensing Administrator, Inc.
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby
Atmos i symbol z podwójnym D są znakami towarowymi rmy Dolby Laboratories.
Informacje na temat patentów DTS można znaleźć na stronie http://patents.dts.
com. Wyprodukowano na podstawie licencji DTS Licensing Limited. DTS, symbol, &
DTS i symbol razem, DTS 2.0 Channel, DTS 2.0+Digital Out, DTS-HD i DTS Virtual:X
są zarejestrowanymi znakami towarowymi, należącymi do DTS, Inc. na terenie Stanów
Zjednoczonych i/lub innych krajów. © DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
UWAGA
• Projektor użytkownika może różnić się od przedstawionego na ilustracjach w
niniejszej instrukcji.
• Menu ekranowe projektora użytkownika może się nieco różnić od przedstawionego
w tej instrukcji.