Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Piekarnik MIELE H 7145 BM Elektryczny z mikrofalą Czarny

Powrót
Instrukcja użytkowania i montażu
Piekarnik z kuchnią mikrofalową
Proszę koniecznie przeczytać instrukcję użytkowania i montażu
przed ustawieniem - instalacją - pierwszym uruchomieniem. Dzięki te-
mu można uniknąć zagreń i uszkodzeń.
pl-PL M.-Nr 11 236 000
Spis treści
2
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia...................................................... 5
Ochrona środowiska naturalnego ................................................................... 18
Przegląd ............................................................................................................. 19
Elementy sterowania......................................................................................... 20
Przycisk wł./wył. .................................................................................................. 21
Wyświetlacz......................................................................................................... 21
Przyciski dotykowe.............................................................................................. 21
Symbole .............................................................................................................. 23
Zasady obsługi................................................................................................... 24
Wybieranie punktu menu..................................................................................... 24
Zmiana ustawienia na liście wyboru.................................................................... 24
Zmiana ustawienia za pomocą paska segmentowego ....................................... 24
Wybieranie programu lub funkcji......................................................................... 25
Wprowadzanie wartości liczbowych ................................................................... 25
Aktywacja MobileStart ........................................................................................ 25
Wyposażenie...................................................................................................... 26
Tabliczka znamionowa ........................................................................................ 26
Zakres dostawy................................................................................................... 26
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem i wyposażenie dodatkowe ....... 26
Zabezpieczenia ................................................................................................... 29
Powierzchnie uszlachetnione powłoką PerfectClean.......................................... 29
Pierwsze uruchomienie .................................................................................... 30
Miele@home........................................................................................................ 30
Ustawienia podstawowe ..................................................................................... 31
Pierwsze nagrzewanie piekarnika ....................................................................... 32
Ustawienia.......................................................................................................... 33
Przegląd ustawień ............................................................................................... 33
Wywoływanie menu „Ustawienia“....................................................................... 35
Język................................................................................................................ 35
Godzina ............................................................................................................... 35
Oświetlenie.......................................................................................................... 36
Wyświetlacz......................................................................................................... 36
Głośność ............................................................................................................. 36
Jednostki............................................................................................................. 37
Quick Mikrofale ................................................................................................... 37
Popcorn............................................................................................................... 37
Booster................................................................................................................ 37
Temp. proponowane ........................................................................................... 38
Moce proponowane ............................................................................................ 38
Przedłuż. pracy wentyl. ....................................................................................... 38
Bezpieczeństwo .................................................................................................. 39
Miele@home........................................................................................................ 39
Aktualizacja zdalna.............................................................................................. 40
Spis treści
3
Zdalne sterowanie ............................................................................................... 41
Aktywacja MobileStart ................................................................................... 41
Wersja oprogramowania...................................................................................... 41
Handel ................................................................................................................. 41
Ustawienia fabryczne .......................................................................................... 41
Minutnik.............................................................................................................. 42
Menu główne i podmenu .................................................................................. 43
Tryb mikrofalowy ............................................................................................... 44
Sposób działania................................................................................................. 44
Wybór naczyń...................................................................................................... 44
Odpowiednie naczynia................................................................................... 45
Nieodpowiednie naczynia .............................................................................. 47
Test naczyń..................................................................................................... 48
Pokrywa.......................................................................................................... 49
Obsługa .............................................................................................................. 50
Zmiana wartości i ustawień dla procesu przyrządzania...................................... 50
Zmiana temperatury ....................................................................................... 51
Zmiana mocy mikrofal.................................................................................... 51
Ustawianie czasów przyrządzania ................................................................. 51
Zmiana ustawionych czasów trwania ............................................................ 52
Kasowanie ustawionych czasów przyrządzania ............................................ 53
Wstrzymywanie procesu w programie Mikrofale................................................. 53
Przerywanie procesu .......................................................................................... 53
Wstępne rozgrzewanie komory urządzenia......................................................... 54
Booster........................................................................................................... 54
Quick Mikrofale i Popcorn ................................................................................ 55
Programy automatyczne................................................................................... 56
Kategorie ............................................................................................................. 56
Korzystanie z programów automatycznych ........................................................ 56
Wskazówki użytkowe .......................................................................................... 56
Pozostałe zastosowania ................................................................................... 57
Rozmrażanie........................................................................................................ 57
Suszenie .............................................................................................................. 59
Podgrzewanie...................................................................................................... 60
Gotowanie ........................................................................................................... 63
Pasteryzacja ........................................................................................................ 65
Produkty głęboko mrożone/Dania gotowe.......................................................... 67
Podgrzewanie naczyń ......................................................................................... 68
Pieczenie wypieków .......................................................................................... 69
Porady dotyczące wypieków............................................................................... 69
Wskazówki dotyczące tabel zustawieniami ....................................................... 69
Wskazówki dotyczące programów...................................................................... 70
Spis treści
4
Pieczenie mięs................................................................................................... 71
Porady dotyczące pieczenia mięs....................................................................... 71
Wskazówki dotyczące tabel ustawień................................................................. 71
Wskazówki dotyczące programów...................................................................... 72
Grillowanie ......................................................................................................... 73
Porady dotyczące grillowania.............................................................................. 73
Wskazówki dotyczące tabel zustawieniami ....................................................... 73
Wskazówki dotyczące programów...................................................................... 74
Czyszczenie i konserwacja .............................................................................. 75
Nieodpowiednie środki czyszczące .................................................................... 75
Usuwanie normalnych zabrudzeń ....................................................................... 76
Usuwanie mocno przywartych zabrudzeń .......................................................... 77
Opuszczanie grzałki grilla.................................................................................... 78
Co robić, gdy...................................................................................................... 79
Serwis................................................................................................................. 84
Kontakt w przypadku wystąpienia usterki........................................................... 84
Gwarancja ........................................................................................................... 84
Instalacja............................................................................................................ 85
Wymiary do zabudowy........................................................................................ 85
Zabudowa w szafce stojącej lub w szafce podblatowej................................ 85
Widok z boku.................................................................................................. 86
Przyłącza i wentylacja .................................................................................... 87
Zabudowa piekarnika.......................................................................................... 88
Podłączenie elektryczne ..................................................................................... 89
Tabele ustawień................................................................................................. 90
Ciasto ucierane.................................................................................................... 90
Ciasto zagniatane................................................................................................ 91
Ciasto drożdżowe................................................................................................ 92
Ciasto serowo-olejowe........................................................................................ 92
Ciasto biszkoptowe............................................................................................. 93
Ciasto ptysiowe, ciasto francuskie, wypieki z białka........................................... 93
Pikantne przekąski .............................................................................................. 94
Wołowina............................................................................................................. 95
Cielęcina.............................................................................................................. 95
Wieprzowina........................................................................................................ 96
Jagnięcina, dziczyzna ......................................................................................... 97
Drób, ryby............................................................................................................ 98
Informacje dla instytutów testowych .............................................................. 99
Potrawy testowe wg EN60350-1........................................................................ 99
Potrawy testowe wg EN 60705 (program Mikrofale)..................................... 100
Deklaracja zgodności ....................................................................................... 101
Prawa autorskie ilicencje................................................................................. 102
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
5
Dla ułatwienia piekarnik z kuchnią mikrofalową jest dalej określany
jako piekarnik lub po prostu urządzenie.
Ten piekarnik spełnia wymagania obowiązujących przepisów bez-
pieczeństwa. Nieprawidłowe użytkowanie może jednak doprowa-
dzić do wyrządzenia szkód osobowych i rzeczowych.
Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać in-
strukcję użytkowania i montażu. Zawiera ona ważne wskazówki
dotyczące montażu, bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji.
Dzięki temu można uniknąć zagrożeń i uszkodzeń urządzenia.
Zgodnie z normą IEC60335-1 firma Miele wyraźnie zwraca uwagę
na to, że należy koniecznie przeczytać rozdział dotyczący instalacji
urządzenia oraz wskazówki bezpieczeństwa i ostrzenia i bez-
względnie się do nich stosować.
Firma Miele nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za
szkody, które zostaną spowodowane w wyniku nieprzestrzegania
tych wskazówek.
Instrukcję użytkowania i montażu należy zachować do późniejsze-
go wykorzystania i przekazać ewentualnemu następnemu posiada-
czowi wraz z urządzeniem!

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756