Znaleziono w kategoriach:
Płyta gazowa MIELE KM 2034 G

Instrukcja obsługi Płyta gazowa MIELE KM 2034 G

Powrót
Instrukcja użytkowania i montażu
Gazowa płyta grzejna
Proszę koniecznie przeczytać instrukcję użytkowania i montażu
przed ustawieniem - instalacją - pierwszym uruchomieniem. Dzięki te-
mu można uniknąć zagreń i uszkodzeń.
pl-PL M.-Nr 07 175 170
2
Płyta grzejna jest również dopuszczona do użytkowania w krajach innych niż
podany na urządzeniu kraj przeznaczenia. Wykonanie i sposób podłączenia
specyficzne dla danego kraju mają istotny wpływ na bezusterkowe i bezpieczne
użytkowanie płyty grzejnej.
W celu użytkowania w kraju przeznaczenia innym niż kraj podany na urządzeniu
proszę się zwrócić do lokalnego serwisu w kraju użytkowania.
Spis treści
3
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia...................................................... 5
Ochrona środowiska naturalnego ................................................................... 16
Przegląd ............................................................................................................. 17
Płyta grzejna........................................................................................................ 17
KM 2014......................................................................................................... 17
KM2034, KM2035 ........................................................................................ 18
KM 2052......................................................................................................... 19
KM 2054......................................................................................................... 20
Pokrętło obsługi................................................................................................... 21
Palnik................................................................................................................... 22
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem.................................................. 23
Pierwsze uruchomienie .................................................................................... 24
Pierwsze czyszczenie płyty grzejnej.................................................................... 24
Pierwsze włączanie płyty grzejnej ....................................................................... 24
Naczynia do gotowania .................................................................................... 25
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii ................................................. 27
Obsługa .............................................................................................................. 28
Włączanie ............................................................................................................ 28
Regulacja płomienia ............................................................................................ 29
Wyłączanie .......................................................................................................... 29
Zabezpieczenia.................................................................................................. 30
Termoelektryczne zabezpieczenie zapłonowe .................................................... 30
Czyszczenie i pielęgnacja................................................................................. 31
Płyta ze stali szlachetnej ..................................................................................... 32
Ruszty ustawcze ................................................................................................. 32
Pokrętła obsługi................................................................................................... 32
Palniki .................................................................................................................. 33
Co robić, gdy...................................................................................................... 35
Wyposażenie dodatkowe.................................................................................. 37
Serwis................................................................................................................. 38
Kontakt w przypadku wystąpienia usterki........................................................... 38
Tabliczka znamionowa ........................................................................................ 38
Gwarancja ........................................................................................................... 38
Spis treści
4
Instalacja............................................................................................................ 39
Wskazówki bezpieczeństwa do zabudowy......................................................... 39
Odstępy bezpieczeństwa .................................................................................... 40
Wskazówki dotyczące zabudowy ....................................................................... 43
Wymiary do zabudowy........................................................................................ 44
KM 2014......................................................................................................... 44
KM2034, KM2035 ........................................................................................ 45
KM2052, KM2054 ........................................................................................ 46
Zabudowa ........................................................................................................... 47
Przyłącze gazowe................................................................................................ 49
Moc palników ...................................................................................................... 51
Podłączenie elektryczne ..................................................................................... 53
Przestawianie na inny rodzaj gazu .................................................................. 56
Tabela dysz.......................................................................................................... 56
Wymiana dysz ..................................................................................................... 57
Wymiana dyszy głównej................................................................................. 57
Wymiana dysz pomocniczych........................................................................ 58
Kontrola działania................................................................................................ 59
Karty produktów................................................................................................ 60
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
5
Ta płyta grzejna spełnia wymagania obowiązujących przepisów
bezpieczeństwa. Nieprawidłowe użytkowanie może jednak dopro-
wadzić do wyrządzenia szkód osobowych i rzeczowych.
Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać in-
strukcję użytkowania i montażu. Zawiera ona ważne wskazówki
dotyczące montażu, bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji.
Dzięki temu można uniknąć zagrożeń i uszkodzeń płyty grzejnej.
Zgodnie z normą IEC60335-1 firma Miele wyraźnie zwraca uwagę
na to, że należy koniecznie przeczytać rozdział dotyczący instalacji
urządzenia oraz wskazówki bezpieczeństwa i ostrzenia i bez-
względnie się do nich stosować.
Firma Miele nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za
szkody, które zostaną spowodowane w wyniku nieprzestrzegania
tych wskazówek.
Instrukcję użytkowania i montażu należy zachować do późniejsze-
go wykorzystania i przekazać ewentualnemu następnemu posia-
daczowi wraz z urządzeniem.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756