Znaleziono w kategoriach:
Wideorejestrator NAVITEL R250 Dual

Instrukcja obsługi Wideorejestrator NAVITEL R250 Dual

Powrót
CZ
NAVITEL R250 DUAL | 1
Úvod
Vážený zákazníku!
Děkujeme Vám za nákup produktu NAVITEL®.
NAVITEL R250 DUAL je multifunkční digitální video rekordér (DVR) s vysokým rozlišením, s mnoha funkcemi a vlastnostmi, které jsou popsány vtéto
uživatelské příručce. Před použitím zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku a uchovejte ji pro pozdější použití.
Vnější vzhled
1. Uchycení držáku
2. Port micro-USB
3. Displej
4. Indikátor nahrávání
5. Indikátor stavu baterie
6. Režim
7. Menu
8. OK
9. Nahoru
10. Dolů
11. Reproduktor
12. Objektiv
13. Slot microSD
14. Reset
15. Mikrofon
16. Port pro zadní kameru
1
3
11
12
2
613 14 15
10
8
7
9
4 5
16
2 | UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
CZ Specikace
Čip AC5401
Displej 2”, 320×240, TFT
Kamera senzor GC2053 (night vision)
Formát záznamu videa MOV (H.264)
Rozlišení videa 1920×1080, 30 fps
Formát obrazu JPG
Rozlišení obrazu 12 MP
Úhel záběru 140°
Typ objektivu 4-vrstvá skleněná čočka
Zadní kamera Ano, HD
Úložiště microSD karta
Kapacita microSD karty Max. 64 GB
USB micro-USB 2.0
Baterie 100 mAh, 3.7 V
Napájení 5 V, 1 А
Mikrofon / reproduktor Ano
Jazyk
čeština,
němčina,
estonština,
angličtina,
maďarština,
lotyština,
litevština,
polština,
rumunština,
ruština,
slovenština,
ukrajinština
Poznámka: specikace se může změnit v případě novější verze zařízení.
CZ
NAVITEL R250 DUAL | 3
Instalace
1. Vložte microSD kartu do zařízení. Použijte vysokorychlostní SD kartu (třída 10 či výše); kapacita by měla
být v rozmezí 8-64 GB.
Nemanipulujte s SD kartou během používání kamery.
Abyste předešli chybám v datových úlohách, prosím naformátujte kartu microSD uvnitř
kamery. Pro formátování SD karty vyberte v Menu možnost Formátovat SD kartu a potvrďte.
2. Připevněte držák se zařízením na čelní sklo.
3. Připojte adaptér do zásuvky zapalovače.
4. Připojte micro-USB konec adaptéru k zařízení.
5. Nastavte pozici kamery.
6. Zapněte napájení; zkontrolujte, zda je zařízení správně nainstalováno. Pokud je zařízení nainstalováno
správně, rozsvítí se červená kontrolka; zařízení se spustí a začne nahrávat (blikající modrá kontrolka).
Opatření
Používejte originální adaptér určený tomuto zařízení. Použití jiného adaptéru může mít negativní vliv na
baterii zařízení. Používejte pouze příslušenství schválené výrobcem.
Přípustná teplota okolního prostředí v provozním režimu: 0 až +35 °С. Skladovací teplota: +5 až +45 °C.
Relativní vlhkost: 5% až 90% bez kondenzace (25 °C).
Udržujte zařízení mimo dosah ohně, zabráníte tak výbuchu či požáru.
Nevystavujte přístroj fyzickým nárazům.
Zabraňte kontaktu zařízení se zdroji elektromagnetického záření.
Udržujte objektiv v čistotě. Nepoužívejte k čištění zařízení chemikálie ani čistící prostředky; vždy před
čištěním zařízení vypněte.
Důsledně dodržujte vnitrostátní právní předpisy. Zařízení nesmí být použito pro nezákonné účely.
Nerozebírejte ani sami neopravujte zařízení. V případě poruchy zařízení se obraťte na servisní středisko.
4 | UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
CZ Tlačítka
Tlačítko Funkce
V režimu Záznam (STBY) stiskněte propřepínání mezi režimy Záznam, Snímek a Galerie.
V režimu Záznam (REC) stiskněte pro uzamknutí souboru (zamknuté soubory nemohou být smazány ani přepsány).
V režimu Menu stiskněte pro výběr dalšího menu.
Stiskněte pro vstup do Menu.
V režimu Menu stiskněte pro výběr dalšího menu.
Stiskněte a po dobu 3 sekund podržte k zapnutí / vypnutí zařízení.
V režimu Záznam (STBY) stiskněte pro začátek nahrávání.
V režimu Záznam (REC) krátce stiskněte pro ukončení nahrávání.
V režimu Snímek stiskněte pro pořízení snímku.
V režimu Galerie stiskněte pro výběr souboru nebo pro pozastavení a znovu spuštění videa.
V režimu Menu stiskněte pro výběr položky v menu.
V režimu Záznam (STBY / REC) stiskněte Nahoru propřepínání mezi režimy celé obrazovky hlavní nebo zadní kamery.
V režimu Záznam (STBY / REC) stiskněte tlačítko Dolů pro vypnutí / zapnutí mikrofonu (nahrávání zvuku).
V Menu stiskněte pro výběr následující / předchozí položky v menu.
V Menu stiskněte pro výběr následující / předchozí souboru.
Reset Pokud zařízení neodpovídá, stiskněte tlačítko reset pro resetování zařízení.
Poznámka:
Specikace, funkce, rozvržení a obsah balení zařízení může výrobce změnit bez předchozího upozornění.
Vestavěná baterie je určena pouze pro nouzové záznamy v režimu parkování a pro správné vypnutí zařízení po odpojení napájení;
pro plný provoz v jakémkoliv režimu je nutné konstantní připojení k napájení.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756