Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Patelnia TEFAL Duetto+ G73206 28 cm

Powrót
TEFAL
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS UŻYWANIA
PRODUKTÓW DO GOTOWANIA
Ważne
Przeczytać wskazówki dotyczące bezpieczeństwa przed pierwszym użyciem produktu.
Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
Proszę zapoznać się ze wszystkimi sekcjami poświęconymi używaniu i pielęgnacji produktu, aby używać produktu w sposób optymalny.
Stosowanie wskazówek dotyczących pielęgnacji pozwoli uniknąć wydzielania się oparów z patelni i przegrzewania potraw. Opary mogą być niebezpieczne dla zwierząt o bardzo
czułym układzie oddechowym, np. ptaków. Zaleca się, aby nie trzymać ptaków w kuchni.
Produkt jest zgodny z uregulowaniami dotyczącymi produktów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
Ogólne porady dotyczące bezpieczeństwa
Nigdy nie gotować żywności bez nadzoru.
Produkty do gotowania Tefal nie przeznaczone do używania przez dzieci bez nadzoru osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczstwo lub bez wydania instrukcji dotyczących
używania produktów. Nie zezwalać dzieciom na zabawę produktem.
Zachować ostrożność w pobliżu płyty grzejnej oraz używać pokrywki lub osłony przed pryskaniem, aby zapobiec oparzeniom spowodowanym pryskaniem lub gorącą parą.
Nie dotykać produktów do gotowania mokrymi ściereczkami lub rękawicami kuchennymi ani nie kłaść ich na mokrej powierzchni. Gorące produkty do gotowania należy umieszcz
wyłącznie na powierzchniach odpornych na wysokie temperatury.
Nie dodawać zimnej wody, lodu lub całkowicie zamrożonych składników bezpośrednio na gorącą patelnię, ponieważ może nastąpić wyrzut pary prowadzący do oparzlub innych
obrażużytkowników lub osób przebywających w pobliżu. Zachować szczególną ostrożność, kiedy na patelni znajduje się gorący olej używany do gotowania, ponieważ podczas
kontaktu elementów zawierających wodę z gorącym olejem może nastąpić wyrzut pary.
Nie stawiać produktów do gotowania jeden na drugim. Poszczególne elementy nie zaprojektowane do takiego zastosowania i może to prowadzić do oparzeń wywołanych parą
lub innych obrażeń użytkowników lub osób znajdujących się w pobliżu.
Produkty do gotowania TEFAL nie mogą być używane w kuchenkach mikrofalowych.
Nie zaleca się używania patelni do smażenia w głębokim tłuszczu (np. frytek, pierożków itp.)
Nie dopuszczać do kontaktu uchwytów patelni do krawędzi płyty grzejnej.
Nie stawiać gorącej patelni na podłodze lub blisko krawędzi blatu kuchennego.
Stawiać gorące patelnie na powierzchni roboczej z dala od krawędzi, aby pozostawić je do ostygnięcia w bezpiecznych warunkach.
Zaleca się stosowanie rękawic kuchennych podczas chwytania za uchwyty i rączki.
W przypadku zapalenia się patelni wyłączyć źródło ciepła i umieścić koc gaśniczy lub wilgotny ręcznik na patelni i pozostawić na 30 minut.
Podczas gotowania z użyciem oleju zawsze zachowywać ostrożność. Nie należy przepełniać patelni ani nadmiernie jej nagrzewać.
Małe patelnie należy ostrożnie ustawiać na palniku gazu, który przez większość producentów płyt gazowych jest wyposażony w ruszt.
W przypadku nadmiernego nagrzania produktu do gotowania nie przenosić go, lecz pozostawić do ostygnięcia ze względu na ewentualne ryzyko stopienia aluminium w zamkniętej
podstawie.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756