Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Sokowirówka TEFAL ZE610D38 Easy Fruit

Powrót
Easy Fruit Juice Extractor
www.tefal.com
BG
RO
HR
PL
ES
BS
SK
ET
EN
FR
CS
SL
LV
NL
DE
HU
SR
LT
TR
IT
B
C
D
M
N
I
G
A
E
F
J
K
H
L
1
2
123
456
7 8
4
ОПИСАНИЕ
СИСТЕМА ЗА БЕЗОПАСНОСТ
ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА
ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА
A Бутало
B Тръба за подаване
C Капак
D Цедка
E Колектор за сок
F Улей за наливане
G Колектор за пулпа
H Скоба за безоп