Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Lodówka WHIRLPOOL WHC20 T352

Powrót
PL
Skrócona instrukcja obsługi
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL
W celu uzyskania kompleksowej pomocy
prosimy zarejestrować urządzenie na stronie
www . whirlpool . eu/ register
Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać
instrukcje bezpieczeństwa.
PIERWSZE UŻYCIE
Po instalacji pozostawić urządzenie w bezruchu na co najmniej
dwie godziny przed podłączeniem go do sieci. Po podłączeniu do
źródła zasilania urządzenie zaczyna działać automatycznie. Idealne
temperatury przechowywania żywności są ustawione fabrycznie.
Po włączeniu urdzenia naly zaczekać 4-6godzin, aż zostanie
osiągnięta prawidłowa temperatura przechowywania normalnie
wypełnionego urządzenia. Antybakteryjny ltr przeciwzapachowy
należy umieścić wwentylatorze, jak pokazano na opakowaniu ltra
(jeżeli w wyposażeniu). Jeśli urządzenie wyda sygnał dźwiękowy,
oznacza to, że włączył się alarm temperaturowy: wcisnąć przycisk, aby
wyłączyć alarmy dźwiękowe.
PANEL STEROWANIA
1. Temperatura chłodziarki / Tryb czuwania
2. Ustawienie kontrolki temperatury
3. Kontrolka chłodziarki
4. Kontrolka alarmu
5. Kontrolka zamrażarki
6. Temperatura zamrażarki / Wyłączanie
alarmu
123456
USTAWIENIE TEMPERATUR
Nacisnąć Przycisk Chłodziarka , aby ustawić inną temperaturę w
komorze chłodziarki.
Zalecane ustawienie dla komory chłodziarki – ŚREDNIA
Nacisnąć Przycisk Zamrażarka , aby ustawić inną temperaturę w
komorze zamrażarki.
Zalecane ustawienie dla komory zamrażarki – ŚREDNIA
Dioda WYŁ Dioda WŁ
NAJWYŻSZA TEMPERATURA
ŚREDNIA
NAJNIŻSZA TEMPERATURA
SZYBKIE ZAMRAŻANIE
PRZYCISK WŁ. / TRYBU CZUWANIA
Naciskać przycisk Temperatura chłodziarki przez 3 sekundy,
aby przełączyć urządzenie w stan czuwania.
Kiedy urdzenie pracuje w trybie czuwania, światło w komorze
chłodziarki nie zapala się. Aby włączyć urządzenie, należy krótko
nacisnąć ten przycisk ponownie.
Aby uniknąć zwiększenia ilości odpadów spożywczych, należy zapoznać
się z zalecanymi ustawieniami i czasem przechowywania w internetowej
instrukcji obsługi.
FAST FREEZE (SZYBKIE ZAMRAŻANIE)
Aby jak najlepiej przechowywać żywność, przed włożeniem dużej ilości
żywności do komory zamrażarki naly skorzystać z funkcji szybkiego
zamrażania.
W celu ustawienia funkcji naciskać przycisk (6), aż wszystkie trzy diody
zaświecą się.
Funkcja wyłącza się automatycznie po 26 godzinach. Można ją również
wyłączyć ręcznie, ustawiając inną temperaturę zamrażarki.
Uwaga: należy unikać bezpośredniego kontaktu świeżej żywności
z żywnością wcześniej zamrożoną. Aby zoptymalizować prędkość
zamrażania, należy wyjąć szuady i umieścić żywność bezpośrednio na
dnie komory.
* Dostępne tylko w wybranych modelach
* Dostępne tylko w wybranych modelach
JAK PRZECHOWYWAĆ ŚWIĄ ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
Legenda
STREFA UMIARKOWANEJ TEMPERATURY
Zalecana do przechowywania owoców tropikalnych,
puszek, napojów, jajek, sosów, marynat, masła, dżemu
STREFA NISKIEJ TEMPERATURY
Zalecana do przechowywania serów, mleka, wyrobów
mleczarskich, produktów delikatesowych, jogurtów
STREFA NAJZIMNIEJSZA/SZUFLADA
Zalecana do przechowywania wędlin, deserów, mięsa i
ryb.
SZUFLADA NA WARZYWA I OWOCE
SZUFLADY ZAMRAŻARKI
SZUFLADA STREFY ZAMRAŻANIA
(Strefa najniższej temperatury)
Zalecana do zamrażania świeżej żywności/
ugotowanych potraw
Limity obciążenia są określone przez konkretną konstrukcję (kosze,
kontenery, klapy, szuady, półki itp.), lub limity obciążenia są określone
przez naturalne granice obciążenia.
KOMORA CHŁODZIARKI
Dystrybucja powietrza Multiow
System multiow pomaga równomiernie rozprowadzać zimne
powietrze w komorze, zapewniając lepsze przechowywanie żywności.
Żywność może być umieszczona na każdej półce urządzenia.
Należy zwrócić uwagę, aby nie blokować otworów wentylacyjnych,
zapewniając w ten sposób swobodny przepływ powietrza.
Humidity control (Kontrola wilgotności)*
Otworzyć regulator wilgotności (pozycja B), aby przechowywać
żywność (np. owoce) w mniej wilgotnych warunkach lub zamknąć go
(pozycja A), aby zapewnić bardziej wilgotne warunki (np. warzywom).
A B
Strefa Multi Fresh
3 ustawienia temperatury, aby w optymalny sposób przechowywać:
Mięso/ryby; Produkty mleczne Owoce/warzywa, zapewniając
dodatkowe miejsce do przechowywania świeżej zieleniny.
Ustawienia:
NISKA = mięso i ryby
ŚREDNIA = produkty mleczne (ser i jogurt)
WYSOKA = owoce i warzywa
Aby szuada „Strefy Multi Fresh" działała prawidłowo, muszą być
spełnione poniższe warunki:
urządzenie jest włączone
nie może być wybrana żadna znastępujących funkcji specjalnych:
Tryb czuwania, Tryb ochładzania, Tryb wakacyjny (w takim
przypadku wyjąć żywność znajdującą się wewnątrz szuady).
System oświetlenia (w zależności od modelu)
Produkt ten wyposażony jest w oświetlenie
klasy efektywności energetycznej G
Produkt ten wyposażony jest w 2/4 boczne
lampki klasy efektywności energetycznej
A oraz w górną lampkę klasy efektywności
energetycznej G
Produkt ten wyposażony jest w oświetlenie
klasy efektywności energetycznej G
Produkt ten wyposażony jest w górne
oświetlenie klasy efektywności energetycznej G
KOMORA ZAMRAŻARKI
System Total No Frost
System Total No Frost skutecznie zapobiega tworzeniu się lodu, co
pozwala uniknąć niedogodności związanych z ręcznym odszranianiem
zarówno w zamrażarce, jak i we wnętrzu chłodziarki.
System wentylacyjny zapewnia doskonałą cyrkulację zimnego
powietrza w obu komorach, dzięki czemu nie tworzy się lód.
Kostki lodu*
Wypełnić 2/3 tacki na lód wodą iwłożyć ją zpowrotem do komory
zamrażarki.
Nigdy nie używać ostrych lub ostro zakończonych przedmiotów do
wyjmowania lodu.
Ilość świeżej żywności, którą można zamrozić w ciągu 12 i 24 godzin, jest
podana na tabliczce znamionowej.
Taca easy access (szybki dostęp)*
Taca zamrażarki umożliwia łatwy dostęp do często używanych
produktów, zamrażanie i przechowywanie resztek żywności i małych
produktów.*
Podkładka Fast Freeze (Szybkiego zamrażania) (Alu PAD)*
Metalowy panel pozwala na szybsze zamrażanie żywności.
W celu łatwego czyszczenia metalowy panel można wyjąć poprzez
uniesienie go do góry, zaczynając od lewego rogu.
Wkład Fresh Pad*
Szuada na warzywa i owoce jest wyposażona w kratkę higieniczną.
Dzięki specjalnej konstrukcji tego komponentu owoce i warzywa
nie mają kontaktu z naturalnymi wyciekami (takimi jak utrata wody i
wilgoć z warzyw), które spływają poniżej kratki higienicznej. Kratka
higieniczna wykorzystuje technologię Microban SilverShield®, która
redukuje liczbę szkodliwych bakterii nawet do 99,9% na powierzchni
kratki, wpływając na lepsze przechowywanie owoców i warzyw**. W
przypadku zabrudzenia,kratkę higieniczną można wyjąć do umycia,
po prostu podnosząc ją i wyciągając na zewnątrz. Można ją łatwo myć
ręcznie, samą wodą lub używając zwykłych neutralnych detergentów
do naczyń. Kratkę można również myć w zmywarce. Po wyczyszczeniu,
kratkę należy osuszyć przed ponownym włożeniem na miejsce.
INFORMACJE OGÓLNE
Szuady, kosze i półki powinny pozostać na swoim miejscu, jeżeli w
niniejszej skróconej instrukcji nie podano inaczej.
W systemie oświetlenia wewnątrz chłodziarki zastosowano diody LED,
które zapewniają lepszą widoczność w porównaniu z tradycyjnymi
żarówkami, przy jednoczesnym bardzo niskim zużyciu energii.
UTYLIZACJA
Drzwi i pokrywy urządzenia chłodniczego powinny być usunięte przed
wyrzuceniem ich na wysypisko, aby uniknąć uwięzienia w nich dzieci lub
zwierząt.
WYJMOWANIE SZUFLAD
Wysunąć szuady maksymalnie na zewnątrz, unieść je iwyjąć. Aby
uzyskać większą przestrzeń, komorę zamrażarki można wykorzystać bez
szuad.
Po umieszczeniu żywności na kratkach/półkach upewnić się, że drzwi są
prawidłowo zamknięte.
* Dostępne tylko w wybranych modelach
** Testowane niezależnie przez IMSL (Industrial Microbiological Services
Ltd, UK) przy pomocy ISO 22196
400011515861
Zasady, standardową dokumentację oraz dodatkowe informacje o produkcie można znaleźć:
Odwiedzając naszą stronę internetową docs . whirlpool . eu
Używając QR Code
Ewentualnie można skontaktować się z naszą obsługą posprzedażową (patrz numer telefonu w
książeczce gwarancyjnej). Kontaktując się z naszą obsługą posprzedażową, należy podać kody zamieszczone
na tabliczce identykacyjnej produktu.
Informacje o modelu można uzyskać przy pomocy QR-Code wskazanego na etykiecie energetycznej. Etykieta
zawiera również identykator modelu, którego można użyć do znalezienia informacji na portalu z bazą danych
https://eprel.ec.europa.eu.
USUWANIE USTEREK
Co zrobić, gdy... Możliwe przyczyny Rozwiązania
Panel sterowania jest
wyłączony, urządzenie nie
działa.
Urządzenie może się znajdować w trybie
wł. / czuwania.
Być może wystąpił problem z zasilaniem
elektrycznym urządzenia.
Aktywować urdzenie za pomocą przycisku 1.
Sprawdzić, czy:
nie doszło do przerwy w doywie prądu
czy wtyczka została poprawnie wciśnięta w gniazdo i czy
przełącznik dwubiegunowy sieci (jeśli gniazdo jest w niego
wyposażone) jest we właściwym położeniu (umożliwia zasilenie
urządzenia)
zabezpieczenia instalacji elektrycznej uruchamiającej urządzenie
sprawnie działają
przewód zasilający nie jest uszkodzony.
Nie działa oświetlenie
wewnętrzne.
Być może konieczna jest wymiana
żarówki.
Skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
Urządzenie może się znajdować w trybie
wł. / czuwania.
Aktywować urdzenie za pomocą przycisku 1.
Temperatura wewnątrz
komór nie jest dostatecznie
niska.
Może być wiele przyczyn takiego stanu
rzeczy (patrz kolumna "Rozwiązanie
problemu").
Sprawdzić, czy:
drzwi zamykają się prawidłowo
urządzenie nie jest zainstalowane w pobliżu źródła ciepła
ustawiona temperatura jest odpowiednia
obieg powietrza przez kratki wentylacyjne u dołu urządzenia nie
jest zablokowany.
Krawędź przednia
urządzenia w pobliżu
uszczelki drzwiowej jest
gorąca.
Nie jest to usterka. Jest to celowy
efekt mający na celu zapobieżenie
powstawaniu skroplin.
Nie jest wymagane żadne rozwiązanie.
Rozlega się sygnał
dźwiękowy.
Alarm otwartych drzwi
Uruchamia się, gdy drzwi pozostają
otwarte przez dłszy czas.
W celu wyłączenia sygnału dźwiękowego należy zamknąć drzwi
urządzenia.
!
!Alarm awarii zasilania
Uruchamia się w przypadku dłuższej
przerwy w dostawie energii, która
spowodowała wzrost temperatury w
komorze zamrażarki.
Uwaga: Dopóki nie zostanie wyłączony
alarm awarii zasilania, nie jest możliwe
ustawienie innej temperatury urządzenia.
Przed wączeniem sygnału dźwiękowego zaleca się zwrócenie uwagi
na diody LED temperatury zamrażarki, odpowiadające najwyższej
temperaturze osiągniętej w komorze zamrażarki w trakcie przerwy w
zasilaniu. Aby wyłączyć „Stop Alarm”, nacisnąć przycisk wyłączający
alarmy dźwiękowe. Po naciśnięciu przycisku dioda temperatury
pokaże ponownie ustawione temperatury. Jeżeli komora zamrażarki
nie osiągnęła jeszcze temperatury zapewniającej optymalne warunki
przechowywania produktów, może się uruchomić alarm temperatury
dla komory zamrażarki (patrz alarm temperatury). Przed spożyciem
produktów sprawdzić stan.
!
Alarm temperatury komory
zamrażarki
Alarm temperatury komory zamrażarki
wskazuje, że temperatura komory nie
jest optymalna. Może do tego dojść
przy: pierwszym użyciu po odszronieniu
i/lub czyszczeniu, w przypadku
zamrożenia dużych ilości produktów lub
jeżeli drzwi zamrażarki nie są idealnie
zamknięte.
Naciśnięcie przycisku 1 lub 6 spowoduje wączenie alarmu
więkowego.
* Dostępne tylko w wybranych modelach

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756