Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Pralka WHIRLPOOL BI WMWG 81484 PL

Powrót
1 “Przycisk WŁĄCZ/ WYŁĄCZ”
2 Wybór programu
3 Przycisk “Start/ Wstrzymanie”
4 Przycisk “Wirowanie”
5 Przycisk “Super płukanie”
6 Przycisk “Clean+”
7 Przycisk “Opóźnienie startu”
8 Prz ycisk “FreshCare+” / “Blokada“
9 Przycisk “Temperatura”
WSKAŹNIKI NA WYŚWIETLACZU
Aktywacja funkcji Pranie wstępne
Drzwi zablokowane
Aktywacja funkcji FreshCare+
Aktywacja funkcji Opóźnienie startu
Aktywacja funkcji Blokada
Faza prania
Wskazuje fazę cyklu prania
Usterka: Wezwij serwis
Sprawdzić w rozdziale instrukcji dotyczącym
rozwiązywania problemów
Usterka: Zatkany ltr wody
Woda nie może odpływać; ltr wody może b
zatkany
Usterka: Brak wody
Brak lub niewystarczający dopływ wody.
W przypadku wystąpienia usterki należy przeczytać
rozdział “ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW”
PANEL STEROWANIA
TABELA PROGRAMÓW
OPIS PRODUKTU
1. Blat
2. Dozownik detergentu
3. Panel sterowania
4. Uchwyt drzwiczek
5. Drzwiczki
6. Filtr wody
7. Regulowane nóżki (4)
DOZOWNIK DETERGENTU
Długi program do syntetyków: należy wybrać cykl prania Syntetyczne i temperaturę 40°C.
** Po zakończeniu programu i wirowania z maksymalną prędkością, z ustawieniem
domyślnym.
*** Długość trwania programu wskazana jest na wyświetlaczu.
Funkcja 6th Sense - technologia czujnika dostosowuje parametry wody, energii i czas trwania
programu do objętości prania.
Eko Bawełna - Cykl prania próbnego zgodny z rozpordzeniem 1061/2010. Aby uzysk
dostęp do tych cykli, ustaw cykl prania z temperaturą 40°C lub 60°C.
Parametry te mogą się różnić podczas prania w domu, ze względu na zmieniającą się
temperaturę pobieranej wody, ciśnienie wody itd. Przybliżony czas trwania programu
odnosi się do ustawień domyślnych programów, bez wybierania opcji. Podane wartości dla
programów innych niż Eco 40-60 mają charakter jedynie orientacyjny.
Eco 40-60 - Cykl prania próbnego zgodny z rozporządzeniem UE Ecodesign
2019/2014. To najwydajniejszy pod względem zużycia wody i energii program do prania
normalnie zabrudzonych rzeczy z bawełny.
Uwaga:
wartości wirowania pokazane na wyświetlaczu mogą się nieznacznie różnić od
wartości podanych w tabeli.
Dla instytutów badawczych
ugi cykl prania odziy bawnianej: należy wybrać cykl prania Bawełniane i
temperaturę 40°C.
PL
Skrócona instrukcja obsługi
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL.
W celu uzyskania kompleksowej pomocy
prosimy zarejestrować urządzenie na stronie
www . whirlpool . com/ register
Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcje
bezpieczeństwa.
Przed rozpocciem użytkowania pralki należy usunąć śruby
blokujące. Szczełowe wskazówki dotyczące sposobu ich usuwania
można znaleźć w Instrukcji instalacji.
Maks. załadunek 8 kg
Pobór mocy w trybie wyłączonym 0,5W / w przypadku pozostawienia w
trybie włączonym 8,0W. Detergenty i dodatki Polecany deter-
gent
Pozostała
wilgoć % (**)
Zużycie energii
(kWh)
Całkowita
objętość wody w
litrach
Temperatura
prania °C
Program
Temperatury Maks.
prędkość
wirowania
(obr./min)
Maks.
ładow-
ność
(kg)
Czas
trwania
(h : m)
Pranie
wstępne Pranie za-
sadnicze Płyn zmięk-
czający Proszek Płyn
Ustawie-
nia Zakres 1 2 3
Mieszane 40°C - 40°C 1000 4,5 ***
Białe 60°C - 90°C 1400 8,0 2:45 (90°) 49 0,9 90 55
Bawełniane 40°C - 60°C 1400 8,0 3:55 49 1,0 90 40
Eco 40-60 40 °C 40°C
1351 8,0 3:30 53 0,77 54 33
1351 4,0 2:45 53 0,65 52 36
1351 2,0 2:10 53 0,45 37 33
Sport 40°C - 40°C 600 4,0 ***
Kołdra 30°C - 30°C 1000 3,5 ***
20°C 20 °C - 20 °C 1400 8,0 1:50 49 0,16 90 22
Wirowanie i
wypompowanie 1400 8,0 ***
Płukanie i
wirowanie 1400 8,0 ***
Szybki 30' 30°C - 30°C 800 4,5 0:30 71 0,2 45 27
Kolorowe 15° 15°C 15°C 1000 4,5 ***
Wełniane 40°C - 40°C 800 2 ***
Delikatne 30°C - 30°C 0 1 ***
Syntetyczne 40°C - 60°C 1200 4 2:55 35 0,75 55 43
Eko Bawełna 60 °C 60 °C 1400 8,0 4:00 53 0,73 54 -
40 °C 40 °C 1400 8,0 3:55 49 1,0 90 -
Wymagane dozowanie Opcjonalne dozowanie
+1 +2 +3 31
2
21 5
3
9
47
8
6
1.
3.
2.
5.
4.
6.
7.
1
2
3
Przegródka 1: Środek piorący do prania
wstępnego (w proszku)
Przegródka 2: Środek piorący do prania (w
proszku lub w płynie)
Przegródka 3: Środki dodatkowe
(zmkczające, itp.)
Środek zmiękczający nie może przekrocz
poziomu „max, podanego na środkowym
wskaźniku.
! Piorące w proszku należy stosować do tkanin
z białej bawełny i do prania wstępnego oraz do
prania w temperaturze przekraczającej 60°C. Środki
! Należy stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu środka piorącego.
PROGRAMY
Aby wybrać właściwy program dla danego prania, należy
zawsze przestrzegać zaleceń podanych na metkach odzieży.
Wartość podana przy symbolu to maksymalna temperatura
odpowiednia do prania danego rodzaju odzieży.
Mieszane
Do prania lekko lub normalnie zabrudzonej, odpornej odzieży z bawełny,
lnu, włókien syntetycznych i włókien mieszanych.
Białe
Normalnie lub mocno zabrudzone pranie z wytrzymałej bawełny i lnu,
np. ręczniki, bielizna, obrusy, itp. Tylko wtedy, gdy wybrana zostanie
temperatura 90° C, cykl rozpoczyna się od fazy prania wstępnego,
przed fazą prania zasadniczego. W tym przypadku zaleca się dodanie
detergentu zarówno do przegródki szuady przeznaczonej do prania
wstępnego, jak i zasadniczego.
Bawełniane
Normalnie lub bardzo zabrudzone mocne tkaniny z bawełny.
Eco 40-60
Do prania normalnie zabrudzonych ubrań bawełnianych z zaleceniami
prania w temperaturze 40 °C lub 60 °C, łącznie w tym samym cyklu. Jest
to standardowy program prania bawełny, najwydajniejszy pod
względem zycia wody i energii.
Sport
Do prania lekko zabrudzonej odzieży sportowej (dresów, szortów itp.).
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zalecamy nieprzekraczanie maksymalnej
ładowności wskazanej w TABELI PROGRAMÓW. Zalecamy stosowanie
płynnego detergentu w ilości odpowiedniej do połowy ładowności.
Kołdra
Przeznaczony do prania artykułów zawierających pierze, takich jak
pojedyncze lub podwójne kołdry, poduszki i kurtki. Zalecane jest
umieszczanie takich artykułów w bębnie z brzegami założonymi
do środka i nieprzekraczanie ¾ objętości bębna. W celu osiągnięcia
optymalnych wyników prania zaleca się używanie detergentu w płynie.
20°C
Do prania lekko zabrudzonych ubrań bawełnianych w temperaturze 20 °C.
Wirowanie i wypompowanie
Odwirowanie zawartości i odprowadzenie wody. Do odpornych tkanin.
Jeśli wyłączy się wirowanie, pralka jedynie odprowadzi wodę
Płukanie i wirowanie
Płukanie i wirowanie. Do odpornych tkanin.
Szybki 30’
Do szybkiego prania lekko zabrudzonych ubrań. Cykl ten trwa tylko 30
minut, co prowadzi do oszczędności czasu i energii.
Kolorowe 15°
Cykl ten chroni kolory poprzez pranie w zimnej wodzie (15° C) i zużywa
mniej energii do podgrzewania wody, dając jednocześnie zadowalające
wyniki prania. Odpowiedni do lekko zabrudzonej, niezaplamionej
odzieży. Cykl ten zapewnia porównywalne wyniki prania do cyklu dla
tkanin mieszanych w 40° C, już przy 15 °C
Wełniane
Przy użyciu programu Wełna można prać wszystkie ubrania z wełny,
nawet jeśli są opatrzone etykietą „tylko pranie ręczne. W celu osiągnięcia
optymalnych wyników, należy stosować specjalne detergenty i nie
przekraczać maksymalnej ładowności w kg.
Delikatne
Do prania szczególnie delikatnych tkanin. Najlepiej jest przed praniem
obrócić ubrania na lewą stronę.
Syntetyczne
Do prania zabrudzonej odzieży z włókien syntetycznych (takich
jak poliester, poliakryl, wiskoza itp.) lub mieszanek bawełnianych i
syntetycznych.
Eko Bawełna
Do prania normalnie zabrudzonych ubrań bawełnianych. W
temperaturze 40°C i 60°C.
PIERWSZE UŻYCIE
Aby usunąć możliwe zanieczyszczenia pozostałe po procesie produkcji,
należy wybrać program Bawełniane z temperaturą 60°C. Dodać
małą ilość detergentu do komory dozownika przeznaczonej do prania
zasadniczego 2 (maksymalnie 1/3 ilości zalecanej przez producenta
detergentu do prania lekko zabrudzonych tkanin). Rozpocząć program
nie wkładając prania.
CODZIENNA EKSPLOATACJA
Przygotować pranie zgodnie z zaleceniami podanymi w części “PORADY
I WSKAZÓWKI”. Włożyć odzież do prania, zamknąć drzwi, odkręcić kran
wody i nacisnąć przycisk “WŁĄCZ/ WYŁĄCZ” , aby włączyć pralkę.
Miga przycisk “Start/ Pauza . Ustawić pokrętło wyboru programu
na żądany program i wybrać dowolną opcję. Temperatura i prędkość
wirowania można zmieniać naciskając przycisk Temp. lub “Wirowanie.
Wyciągnąć szuadę i dodać detergent (i dodatki/ płyn zmiękczający).
Postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi dozowania
podanymi na opakowaniu detergentu. Zamknąć szuadę i nacisnąć
przycisk “Start/ Pauza” . Przycisk "Start/ Pauza zaświeci się i
drzwiczki zostaną zablokowane.
ZATRZYMYWANIE PROGRAMU W TOKU
Aby zatrzymać cykl prania, należy nacisnąć przycisk “Start/ Pauza ;
kontrolka zgaśnie, a na wyświetlaczu zacznie migać pozostały czas prania.
Aby powrócić do cyklu prania od punktu, w którym został przerwany,
należy ponownie nacisnąć przycisk.
OTWIERANIE DRZWICZEK W RAZIE POTRZEBY
Po rozpoczęciu programu, zaświeci się kontrolka “Blokada drzwiczek
, wskazująca na to, że drzwiczek nie można otworzyć. Drzwiczki
pozostają zablokowane przez cały czas trwania programu. Aby
otworzyć drzwiczki, gdy program jest w toku, należy nacisnąć przycisk
“Start/ Pauza , aby zatrzymać program. O ile poziom wody i/ lub
temperatura nie są zbyt wysokie, kontrolka “Blokada drzwiczek zgaśnie
i drzwiczki można będzie otworzyć, na przykład w celu dodania lub
wyjęcia odzieży. Aby wznowić program, należy ponownie nacisnąć
przycisk „Start/Pauza.
KONIEC PROGRAMU
Kontrolka “Blokada drzwiczek” gaśnie a na wyświetlaczu pokazuje
się informacja “End”. Aby wyłączyć pralkę po zakończeniu programu,
należy nacisnąć przycisk “WŁĄCZ/ WYŁĄCZ” . Kontrolka gaśnie. Jeśli nie
zostanie naciśnięty przycisk WŁĄCZ/ WYŁĄCZ” , pralka po 10 minutach
zostanie wyłączona automatycznie.Zakręcić zawór wody, otworz
drzwiczki i wyjąć odzież. Pozostawić drzwiczki otwarte, aby bęben
wysechł.
FUNKCJE SPECJALNE
! Jeśli wybrana opcja jest niezgodna z wybranym programem,
niezgodność będzie sygnalizowana przez brzęczyk (3 sygnały), a
odpowiednia kontrolka zacznie migać.
! Jeśli wybrana opcja jest niezgodna z inną, uprzednio wybraną opcją,
pozostanie aktywna ostatnio wybrana opcja.
Clean+
Clean+ to opcja posiadająca 3 różne poziomy pracy (pranie intensywne,
codzienne i szybkie), które zostały zaprojektowane tak, aby można było
dobrać właściwy rodzaj prania, w zależności od potrzeb:
Intensywne : ta opcja jest przeznaczona do usuwania znacznych
zabrudzeń i najbardziej uporczywych plam.
Codzienne : ta opcja jest przeznaczona do usuwania zwykłych plam.
Szybkie : ta opcja jest przeznaczona do usuwania drobnych plam.
Super płukanie
Opcja ta zwiększa skuteczność płukania i gwarantuje dokładne usunięcie
detergentu. Jest ona szczególnie przydatna dla osób o wrażliwej skórze.
Należy nacisnąć przycisk raz, dwa lub trzy razy, aby wybrać dodatkowe
1
+1
, 2
+2
lub 3
+3
płukania, po zakończeniu płukania standardowego,
aby usunąć wszelkie ślady detergentu. Należy ponownie nacisnąć
przycisk, aby wrócić do "Płukanie zwykłe".
Opóźnienie startu
Aby ustawić rozpoczęcie wybranego programu w późniejszym czasie,
należy nacisnąć przycisk i wybrać czas opóźnienia. Jeśli funkcja
jest aktywowana, na wyświetlaczu zaświeci się symbol . Aby
anulować Opóźnienie startu, należy ponownie nacisnąć przycisk, aż na
wyświetlaczu pokaże się wartość ''0''.
FreshCare+
Opcja ta zwiększa skuteczność prania, poprzez wytwarzanie pary,
która hamuje źródła powstawania nieprzyjemnego zapachu wewnątrz
pralki. Po zakończeniu fazy pary, pralka wykona delikatny wirowanie,
poprzez powolne obroty bębna. Opcja FreshCare+ uruchamia się po
tym, jak zakończy się cykl prania, na maksymalnie 6h. Można przerwać
działanie tej opcji w każdej chwili, wciskając dowolny przycisk na panelu
sterowania lub przekręcając pokrętło. Przed otwarciem drzwiczek należy
odczekać około 5 minut.
Temperatura
Każdy program ma fabrycznie ustawioną temperaturę. Aby zmienić
temperaturę, należy nacisnąć przycisk Temperatura Temp.. Na
wyświetlaczu pojawi się odpowiednia wartość.
Wirowanie
Każdy program ma fabrycznie ustawioną szybkość wirowania. Aby
zmienić szybkość wirowania, należy nacisnąć przycisk Wirowanie
“Wirowanie Na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia wartość.
Tryb demo
Aby wyłączyć tę funkcję, należy wyłączyć całe urządzenie. Następnie
nacisnąć i przytrzymać przycisk “Start/ Pauza oraz w ciągu 5 sekund
wcisnąć również przycisk WŁĄCZ/ WYŁĄCZ” i przytrzymać oba
przyciski wciśnięte przez 2 sekundy..
BLOKADA PRZYCISKÓW
Aby zablokować panel sterowania, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk
"Blokada przycisków" przez około 3 sekundy. Na wyświetlaczu
zaświeci się symbol , wskazujący, że panel sterowania został
zablokowany (oprócz przycisku WŁĄCZ/WYŁĄCZ“ ). Zapobiega to
niezamierzonym zmianom programów. Jest to przydatne zwłaszcza, jeśli
w pobliżu znajdują się dzieci. Aby odblokować panel sterowania, należy
nacisnąć i przytrzymać przycisk "Blokada przycisków" przez około 3
sekundy.
WYBIELANIE
Aby wybielić odzież, należy załadować pralkę i wybrać program "Płukanie
i wirowanie" , włączyć pralkę i poczekać na zakończenie pierwszego
cyklu napełniania wodą (około 2 minuty). Zatrzymać pralkę naciskając
przycisk “Start/ Pauza” , otworzyć szuadę i wlać wybielacz (według
zalecanego dozowania, wskazanego na opakowaniu) do komory dla
prania zasadniczego, gdzie uprzednio została umieszczona ścianka.
Ponownie uruchomić cykl prania naciskając przycisk “Start/ Pauza .
Można również dodać płyn do zmiękczania tkanin do odpowiedniej
komory szuady.
PORADY I WSKAZÓWKI
Segregowanie prania według
Rodzaj tkaniny/ zalecanego rodzaju prania (bawełna, tkaniny mieszane,
tkaniny syntetyczne, wełna, pranie ręczne). Kolor (rozdzielić odzież
kolorową i białą, nowe kolorowe rzeczy należy prać oddzielnie). Delikatne
(niewielkie sztuki odzieży – na przykład nylonowe pończochy – i odzież
z haftkami – na przykład biustonosze – prać w płóciennym woreczku lub
poszewce poduszki zamykanej na zamek).
Należy opróżnić kieszenie
Przedmioty takie, jak monety czy zapalniczki, mogą zniszczyć pranie i
bęben pralki.
Należy przestrzegać zaleceń dotyczących dozowania/dodatków
Pozwoli to zoptymalizować rezultat prania i uniknąć drażniących
pozostałości nadmiaru detergentu w praniu, zapewniając oszczędność
pieniędzy poprzez zapobieganie marnotrawstwu detergentu.
Należy stosować niskie temperatury i dłuższy czas prania
Najwydajniejsze pod względem zużycia energii programy, to na ogół te,
które działają w niższych temperaturach i przez dłuższy czas.
Należy przestrzegać wielkości wsadu
Pralkę należy wypełniać do pojemności podanej w TABELA
PROGRAMÓW, aby oszczędzać wodę i energię.
Hałas i pozostała zawartość wilgotności
Zależą od prędkości wirowania: im wyższa prędkość wirowania w fazie
wirowania, tym wyższy poziom hałasu i tym niższa pozostała zawartość
wilgotności.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Przystępując do czyszczenia i konserwacji pralki, za każdym razem
należy ją wyłączać i wyjmować wtyczkę z gniazdka zasilania. Do
czyszczenia pralki nie wolno używać płynów łatwopalnych. Co jakiś
czas pralkę należy wyczyścić i podać konserwacji (co najmniej 4 razy
w roku).
Czyszczenie zewnętrznych powierzchni pralki
Zewnętrzne części pralki należy czyścić za pomocą miękkiej, wilgotnej
ściereczki. Nie używać żadnych środków do mycia szkła ani środków
do czyszczenia ogólnego zastosowania, proszków do szorowania itp. –
te substancje mogą zniszczyć napisy na pralce.
Sprawdzanie węża doprowadzającego wodę
Należy okresowo sprawdzać, czy wąż nie ma wybrzuszeń i pęknięć.
Jeżeli jest uszkodzony, trzeba zastąpić go nowym wężem, który
można zakupić w Zakładzie serwisowym lub u wyspecjalizowanego
sprzedawcy.
Czyszczenie ltra wody/spuszczanie pozostałej wody
Wyłączyć pralkę i odłączyć od zasilania sieciowego, wyciągnąć cokół
kuchenny przed rozpoczęciem czyszczenia ltra wody lub spuszczeniem
pozostałej wody.
Cokół kuchenny należy zamontować z powrotem za każdym razem po
zakończeniu operacji czyszczenia.
W przypadku używania programu prania z gorącą wodą przed
spuszczeniem wody należy odczekać, aż woda się schłodzi. Filtr wody
należy czyścić regularnie, aby uniknąć sytuacji, w której woda nie spływa z
powodu zatkania ltra. Jeśli odpływ wody jest utrudniony, na wyświetlaczu
pokaże się komunikat, że ltr wody może być zapchany.
1. Umieścić pojemnik w pobliżu pompy, aby zebrać mogącą się wylać
wodę.
2. Wyciągnąć „awaryjny wąż spustowy z podstawy pralki.
Wyciągnąć zatyczkę z końca „awaryjnego węża spustowego i odczekać,
aż woda spłynie do pojemnika.
3. Przekręcić uchwyt ltra wylotowego i wyciągnąć go z obudowy.
Gdy pojemnik przy cokole jest pełny wody, zakorkować koniec węża
i wstawić go z powrotem w podstawę pralki. Następnie opróżnić
pojemnik.
Po czym solidnie zamknąć awaryjny wąż spustowy korkiem.
4. Usuwanie ltra: położyć bawełnianą szmatkę pod ltrem wody, aby
wchłonęła niewielką ilość pozostałej wody. Następnie wyciągnąć ltr
wody przekręcając go w lewo.
5. Oczyścić ltr wody: usunąć z niego pozostałości i umyć pod bieżącą
wodą.
6. Wstawianie ltra: ltr wody należy z powrotem zamontować
przekręcając go w prawo. Upewnić się, że obrócił się do oporu, a uchwyt
ltra musi być ustawiony pionowo. Aby sprawdzić szczelność ltra
wody, można wlać około 1 litra wody do dozownika detergentu.
1
2
Następnie zamontować cokoł kuchenny.
TRANSPORT I PRZENOSZENIE URZĄDZENIA
Nigdy nie podnosić pralki trzymając ją za blat.
Wyciągnąć wtyczkę zasilania i zamknąć zawór wody. Sprawdzić, czy
drzwiczki urządzenia i dozownik detergentu są prawidłowo zamknięte.
Odłączyć wąż dopływowy od zaworu wody i wyjąć wąż odpływowy
z miejsca spustu. Usunąć całą pozostałą w wężach wodę, a węże
przymocować tak, aby nie uległy zniszczeniu podczas transportu. Założyć
śruby transportowe. Postępować zgodnie z instrukcjami zdejmowania
śrub transportowych podanymi w INSTRUKCJI INSTALACJI urządzenia,
wykonując czynności w odwrotnej kolejności.
PL
Skrócona instrukcja obsługi
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Pralka czasami może nie działać prawidłowo, z różnych powodów. Przed wezwaniem serwisu, zaleca się sprawdzenie, czy problemu nie można łatwo
rozwiązać, przy użyciu poniższej listy.
Anomalie: Możliwe przyczyny/ rozwiązanie:
Pralka nie włącza się. Wtyczka nie jest włożona do gniazdka elektrycznego lub nie jest wystarczająco dociśnięta.
Nastąpiła awaria zasilania.
Cykl prania się nie uruchamia.
Drzwiczki nie są całkowicie zamknięte.
Nie został naciśnięty przycisk “ĄCZ/ WĄCZ” .
Nie został naciśnięty przycisk “Start/ Pauza” .
Zawór wody jest zamknięty.
Zostało włączone „Opóźnienie startu”.
Pralka nie pobiera wody (na
wyświetlaczu pojawia się
powiadomienie “H2O”). Sygnał
więkowy co 5 sekund.
Wąż doprowadzający wodę nie jest podłączony do kranu.
Wąż jest zagięty.
Zawór wody jest zamknięty.
Główny zawór wody został zamknięty.
Ciśnienie jest niewystarczające.
Nie został naciśnięty przycisk “Start/ Pauza” .
Pralka bez przerwy pobiera i
odprowadza wodę.
Wąż odprowadzający wodę nie został zainstalowany na wysokości 65-100 cm od podłoża.
Koniec węża odpływowego jest zanurzony w wodzie.
Złącze odpływu na ścianie nie ma otworu wentylacyjnego.
Jeśli problem nie ustąpi po skontrolowaniu tych punktów, należy zamknąć zawór wody,
wyłączyć pralkę i skontaktować się z serwisem. Jeżeli mieszkanie znajduje się na jednym z
górnych pięter budynku, czasami występuje efekt syfonu, powodując ciągłe pobieranie i
odprowadzanie wody. Na rynku dostępne są specjalne zawory, zapobiegające tego typu
problemom.
Pralka nie odprowadza wody i nie
odwirowuje.
Program nie zawiera funkcji odprowadzania wody: w niektórych programach musi ona być
aktywowana ręcznie.
Wąż odpływowy jest zagięty.
Odpływ jest zablokowany.
Pralka nadmiernie wibruje podczas
wirowania.
W czasie montażu, bęben nie został prawidłowo odblokowany.
Pralka nie jest odpowiednio wypoziomowana.
Pralka jest wciśnięta między meble a ścianę.
Z pralki cieknie woda.
Wąż doprowadzający wodę nie został prawidłowo dokręcony.
Dozownik detergentów jest zatkany.
Wąż odpływowy nie został prawidłowo zamocowany.
Pralka jest zablokowana, a na
wyświetlaczu miga kod błędu (np. F-01,
F-..).
Należy wyłączyć pralkę, wyjąć wtyczkę z gniazdka i odczekać około 1 minutę przed jej
ponownym włączeniem.
Jeżeli usterka utrzymuje się, należy skontaktować się z serwisem technicznym.
Powstaje zbyt dużo piany.
Detergent nie jest kompatybilny z pralką (opakowanie musi zawierać sformułowanie "do
pralek", "do prania ręcznego i pralek" lub podobne).
yto zbyt dużo detergentu.
Drzwi są zablokowane,
wskaźnik awarii włącza się lub nie,
a program nie dzia.
Drzwiczki są zablokowane w przypadku awarii zasilania. Program jest wznawiany
automatycznie, kiedy tylko przywrócone zostaje zasilanie.
Pralka została zatrzymana. Program zostaje wznowiony automatycznie, gdy tylko zniknie
przyczyna przestoju.
Instrukcje bezpieczeństwa, karta produktu oraz parametry poboru energii można pobrać:
Odwiedzając naszą stronę internetową docs . whirlpool . eu
Używając kodu QR
Można również skontaktować się z naszym Serwisem (numer telefonu patrz książeczka
gwarancyjna). Kontaktując się z naszym serwisem technicznym, naly podać kody z tabliczki
znamionowej urządzenia.
Aby uzyskać informacje o naprawach i konserwacji, odwiedź witrynę whirlpool.eu
xxxxxxxxxxxx
11441488

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756