Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Smartfon XIAOMI Poco M4 Pro 8/256GB 6.43" 90Hz Niebieski 38492

Powrót
Ta wersja jest przeznaczona wyłącznie do użytku prywatnego i nie powinna być dystrybuowana.
Instrukcja obsługi
Ta wersja jest przeznaczona wyłącznie do użytku prywatnego i nie powinna być dystrybuowana.
SPIS TREŚCI
1 – Podstawowe ................................................................................................................................ 4
1 – Podstawowe funkcje ................................................................................................................ 4
ączanie i wyłączanie telefonu ........................................................................................... 4
Karty SIM ............................................................................................................................... 4
Ładowanie ............................................................................................................................. 4
2 – Telekomunikacja ...................................................................................................................... 5
1 – Telefon ............................................................................................................................. 5
Nawiązywanie połączeń .................................................................................................... 5
Połączenia przychodzące ................................................................................................... 5
Funkcje dostępne w czasie połączenia .............................................................................. 6
Identyfikator dzwoniącego ................................................................................................ 6
Ustawienia połączeń ......................................................................................................... 7
2 – Wiadomości ..................................................................................................................... 7
Wysyłanie wiadomości i odpowiadanie na nie .................................................................. 7
Szukaj ................................................................................................................................ 8
Ustawienia ......................................................................................................................... 8
3 – Kontakty .......................................................................................................................... 9
2 – Zdjęcia ....................................................................................................................................... 10
1 – Zdjęcia ................................................................................................................................... 10
1 – Aparat ............................................................................................................................ 10
Szybkie włączanie aparatu............................................................................................... 10
Tryby aparatu .................................................................................................................. 10
Tilt-shift ........................................................................................................................... 11
Samowyzwalacz ............................................................................................................... 11
Utrzymywanie prostych zdjęć ......................................................................................... 12
Grupowe selfie ................................................................................................................ 12
Upiększanie ..................................................................................................................... 12
Przybliżanie ..................................................................................................................... 13
Znaczniki czasu i znaki wodne ......................................................................................... 14
HDR ................................................................................................................................. 15
2 – Galeria ........................................................................................................................... 15
Edytor .............................................................................................................................. 15
Zwalnianie miejsca .......................................................................................................... 15
Kolaż ................................................................................................................................ 16
Ulubione .......................................................................................................................... 16
Ukryty album ................................................................................................................... 16
Album Dziecko ................................................................................................................. 16
Automatyczne kopie zapasowe ....................................................................................... 16
3 – Ekran główny ............................................................................................................................. 17
1 – Ekran główny ......................................................................................................................... 17
1 – Ekran blokady ................................................................................................................ 17
1
Ta wersja jest przeznaczona wyłącznie do użytku prywatnego i nie powinna być dystrybuowana.
Podstawowe funkcje ....................................................................................................... 17
Dodatkowe funkcje .......................................................................................................... 17
Karuzela tapety ................................................................................................................ 17
2 – Ekran główny ................................................................................................................. 18
Podstawowe funkcje ....................................................................................................... 18
Tryb edycji ....................................................................................................................... 18
3 – Pasek powiadomień ...................................................................................................... 19
Podstawowe funkcje ....................................................................................................... 19
Powiadomienia z aplikacji ............................................................................................... 19
Folder powiadomień ....................................................................................................... 20
Inne funkcje ..................................................................................................................... 20
4 – Skarbiec aplikacji ........................................................................................................... 20
5 – Podzielony ekran ........................................................................................................... 21
6 – Asystent dotyku ............................................................................................................. 22
4 – Narzędzia ................................................................................................................................... 23
1 – Usługi zawartości ................................................................................................................... 23
Przeglądarka ........................................................................................................................ 23
Platforma Mi Apps ............................................................................................................... 24
Mi Music .............................................................................................................................. 32
Motywy ............................................................................................................................... 33
2 – Menedżer plików ................................................................................................................... 38
Menedżer plików ................................................................................................................. 38
Lokalne kopie zapasowe ...................................................................................................... 39
3 – Inne ........................................................................................................................................ 39
Opinie .................................................................................................................................. 39
4 – Narzędzia ............................................................................................................................... 40
Kalendarz ............................................................................................................................. 40
Zegar .................................................................................................................................... 41
Pogoda ................................................................................................................................. 41
Bezpieczeństwo ................................................................................................................... 42
Sprzątacz ......................................................................................................................... 42
Podstawowe skanowanie ................................................................................................ 43
Skanowanie bezpieczeństwa ........................................................................................... 43
Zarządzanie aplikacjami .................................................................................................. 44
Uprawnienia .................................................................................................................... 45
Przyspieszenie prędkości gier .......................................................................................... 45
Dokładne czyszczenie ...................................................................................................... 45
Zużycie baterii ................................................................................................................. 46
Test sieci .......................................................................................................................... 46
Lista zablokowanych ........................................................................................................ 47
Blokowanie aplikacji ........................................................................................................ 48
Podwójne aplikacje.......................................................................................................... 50
Notatki ................................................................................................................................. 50
Dyktafon .............................................................................................................................. 51
2
Ta wersja jest przeznaczona wyłącznie do użytku prywatnego i nie powinna być dystrybuowana.
Nagrywanie ekranu ............................................................................................................. 52
Kalkulator ............................................................................................................................ 52
Kompas ................................................................................................................................ 53
Przenoszenie danych ........................................................................................................... 53
Skaner .................................................................................................................................. 54
3
Ta wersja jest przeznaczona wyłącznie do użytku prywatnego i nie powinna być dystrybuowana.
1 Podstawowe
1 – Podstawowe funkcje
Włączanie i wyłączanie telefonu
1. Włączanie
Wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć telefon.
2. Wyłączanie
Wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby wyświetlić menu. Dotknij przycisku Wyłączanie
zasilania”.
Jeśli urządzenie nie odpowiada, wciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez 15 sekund,
aby wymusić ponowne uruchomienie.
3. Ponowne uruchamianie
Wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby wyświetlić menu. Dotknij przycisku Uruchom
ponownie”.
Karty SIM
1. Wkładanie kart SIM, USIM i UIM
Użyj dołączonego narzędzia, aby wyjąć tackę karty SIM z boku urządzenia. Umieść kartę
SIM wewnątrz tacki, a następnie włóż ją do telefonu.
2. Wyciąganie kart SIM, USIM i UIM
Użyj dołączonego narzędzia, aby wyjąć tackę karty SIM z boku urządzenia. Wyjmij kartę SIM
z tacki, a następnie włóż tackę z powrotem do telefonu.
3. Ustawienia kart SIM, USIM i UIM
Urządzenie obsługujące jedną kartę SIM pozwala korzystać z usług wyłącznie jednego
operatora komórkowego. Telefony obsługujące dwie karty SIM udostępniają więcej opcji, w
zależności od liczby umieszczonych kart SIM.
W urządzeniu z obsługą dwóch kart SIM możesz wybrać domyślne karty do nawiązywania
połączi korzystania z transmisji danych w sekcji Ustawienia > Karty SIM i sieci mobilne.
Możesz edytować nazwy kart SIM wyświetlane na klawiaturze numerycznej. W tym celu przejdź
do sekcji Ustawienia > Karty SIM i sieci mobilne, a następnie dotknij pożądanej karty SIM.
Opcje zmiany preferowanych typów sieci są dostępne w sekcji Ustawienia > Karty SIM i sieci
mobilne > Preferowany typ sieci.
Ładowanie
Gdy bateria telefonu rozładowuje się, podłącz przewód USB do telefonu i do ładowarki
umieszczonej w gniazdku elektrycznym. Odłącz ładowarkę, gdy telefon będzie w pełni
naładowany.
Korzystaj wyłącznie z autoryzowanych przewodów USB i ładowarek. Korzystanie z
nieautoryzowanych urządzeń do ładowania telefonu może spowodować poważne
uszkodzenie baterii, a nawet doprowadzić do wybuchu.
4

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756