Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:
Odkurzacz ZELMER ZVC211 Józek

Instrukcja obsługi Odkurzacz ZELMER ZVC211 Józek

Powrót
J
ó
z
e
k ZVC211 / Z
V
C221 / Z
V
C
231
P
IN
S
TR
U
K
C
JA U
Y
TK
O
W
ANIA
W
W
O
dk
ur
z
ac
z
w
or
k
o
w
y
И
Н
С
ТР
У
К
Ц
ИЯ П
О
ЭК
СПЛУ
А
У
У
Т
А
А
АЦИИ
Т
Т
П
ы
лес
ос
с
м
е
шк
о
м
V
Á
Á
O
D K POUŽIT
Í
S
áč
k
o
v
ý
v
y
s
a
va
č
И
Н
С
Т
Р
У
КЦИИ ЗА УПОТ
Р
Е
Б
А
Пр
ах
о
см
ук
ач
к
а с
т
орб
а
V
Á
Á
O
D NA
UO
B
S
L
U
H
U
V
r
e
c
k
o
v
ý
vys
á
vač
І
Н
С
Т
РУК
Ц
ІЯ П
О
ЗА
С
Т
ОС
У
ВАНН
Ю
П
ил
ос
ос
з
м
і
шк
ом
US
ER
M
ANU
AL
Bagged vacuum cleaner
BEN
U
TZERHANDB
UCH
B
e
ut
el
stau
b
sau
g
er
H
ASZN
Á
L
A
TI UT
A
A
ASÍT
TT
ÁS
T
T
P
or
zs
á
k
o
s porsz
ív
ó
I
N
S
T
R
UC
Ț
IUNI
D
E UTILI
Z
ARE
A
s
pi
rator cu sac de colec
t
ar
e
PL
EN
DE
CZ
SK
HU
RO
RU
UA
BG
ZEK ZVC211/221/231P
7
3
2
6
3
PLPL