Znaleziono w kategoriach:
Laptop ACER Chromebook Plus 515 CB515-2H-55JL 15.6" IPS i5-1235U 8GB RAM 512GB SSD Chrome OS

Instrukcja obsługi Laptop ACER Chromebook Plus 515 CB515-2H-55JL 15.6" IPS i5-1235U 8GB RAM 512GB SSD Chrome OS

Powrót
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA
2 -
© 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Acer Chromebook Plus 515 / Acer Chromebook Plus Enterprise 515
Dotyczy: CB515-2H / CB515-2HT / CBE595-1 / CBE595-1T
Ta zmiana: 07/2023
Oznaczenie modelu: ____________________________
Numer seryjny: ________________________________
Data zakupu: __________________________________
Miejsce zakupu: ________________________________
Google i Google Play są znakami towarowymi firmy Google LLC.
Zarejestruj produkt Acer
Przejdź do strony www.acer.com/register-product i zarejestruj się lub
zaloguj używając identyfikatora Acer ID, aby zarejestrować produkt.
Po zakończeniu możesz go sprawdzić na stronie „Moje produkty”.
Ważne
Niniejszy podręcznik zawiera zastrzeżone informacje chronione
prawami autorskimi. Informacje zawarte w niniejszym podręczniku
mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Ilustracje w niniejszym
dokumencie pełnią rolę przykładowych i mogą zawierać informacje lub
funkcje, które mogą nie dotyczyć tego komputera. Firma Acer Group
nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz
braki występujące w niniejszym podręczniku.
Terminy HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są
znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi HDMI
Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Spis treści - 3
SPIS TREŚCI
Wprowadzenie 4
Włącz Chromebook ................................. 4
Wybierz ustawienia języka ...................... 4
Łączenie z siecią komputerową............... 4
Zaakceptuj Warunki korzystania z usługi.... 4
Pierwsze logowanie................................. 4
Utwórz nowe konto Google......................... 4
Przeglądaj jako gość................................... 4
Zapoznanie z Chromebookiem Acer 5
Widok z przodu ....................................... 5
Widok klawiatury ..................................... 6
Klawisze funkcyjne...................................... 7
Często używane skróty klawiatury .............. 8
Touchpad .................................................... 8
Widok z lewej strony ............................... 9
Informacje o interfejsie USB typu A ............ 9
Informacje o USB typu C .......................... 10
Widok z prawej ..................................... 10
Widok od spodu .................................... 11
Często zadawane pytania 12
Pomoc lub więcej informacji ................. 13
4 - Wprowadzenie
WPROWADZENIE
Włącz Chromebook
Otwórz pokrywę lub naciśnij przycisk zasilania. Po pierwszym
uruchomieniu Chromebooka zostanie wyświetlony ekran „Powitanie”.
Wybierz ustawienia języka
Rozwiń listę „Język" i wybierz domyślne ustawienie języka. Jeśli
dostępna jest więcej niż jedna metoda pisania w danym języku, może
zostać wyświetlona prośba o wybór metody wprowadzania także przy
użyciu klawiatury.
Łączenie z siecią komputerową
Wybierz sieć z listy „Podłącz do sieci”, aby połączyć się z Internetem.
Jeśli dostęp do sieci jest chroniony, wymagane jest wprowadzenie
hasła dostępu, aby uzyskać połączenie z siecią.
Zaakceptuj Warunki korzystania z usługi
Po połączeniu z siecią zaakceptuj Warunki korzystania z usługi.
Chromebook pobierze następnie wszystkie dostępne aktualizacje
systemu, dzięki czemu automatycznie uzyskasz najnowsze funkcje
systemu ChromeOS.
Pierwsze logowanie
Utwórz nowe konto Google
Jeśli nie masz jeszcze konta Google, możesz utworzyć nowe.
Wybierz opcję Utwórz konto Google, aby skonfigurować nowe
konto. Konto Google zapewnia dostęp do praktycznych usług sieci
Web zaprojektowanych przez Google, takich jak Gmail, Dysk Google
oraz Kalendarz Google.
Przeglądaj jako gość
Możesz także korzystać z Chromebooka bez konta Google,
wybierając opcję Przeglądaj jako gość.
Zapoznanie z Chromebookiem Acer - 5
ZAPOZNANIE Z CHROMEBOOKIEM
ACER
Widok z przodu
211
3
4
#Ikona Pozycja Opis
1Mikrofon Wewnętrzny mikrofon do
rejestrowania dźwięku.
2Zasuwka kamery
internetowej
Przesuń zasuwkę w lewo, aby
zasłonić kamerę internetową.
Przesuń w prawo, aby ją odsłonić.
3Kamera
internetowa
Kamera internetowa do komunikacji
wideo.
Świecenie wskaźnika obok kamery
internetowej sygnalizuje, że jest ona
aktywna.
4Ekran
Wyświetla interfejs Chromebooka,
obsługuje opcje sterowania
dotykowego lub niedotykowego.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756