Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Smartfon APPLE iPhone 12 64GB 5G 6.1" Czarny MGJ53PM/A

Powrót
Przed rozpoczęciem korzystania ziPhone'a zapoznaj się zPodręcznikiem
użytkownika iPhone'a dostępnym pod adresem support.apple.com/
pl-pl/guide/iphone. Możesz także pobrać podręcznik zApple Books
(jeśli jest dostępny). Dokumentację należy zachować; może być
przydatna wprzyszłości.
Bezpieczeństwo iobsługa
Zobacz rozdział „Bezpieczeństwo, obsługa iwsparcie” wPodręczniku
użytkownika iPhone'a.
Narażenie na promieniowanie radiowe
Wybierz na iPhonie: Ustawienia> Ogólne> Informacje prawne
icertyfikaty> Narażenie naRF. Możesz także odwiedzić stronę
apple.com/pl/legal/rfexposure.
Baterie iładowanie
Aby uniknąć uszkodzenia baterii iPhone'a, które może spowodow
przegrzanie, pożar lub obrażenia, bateria ta powinna być naprawiana
wyłącznie przez przeszkolonego technika. Baterie należy poddać
recyklingowi lub odpowiednio zutylizować oddzielnie od odpadów
domowych izgodnie zlokalnymi przepisami iwytycznymi dotyczącymi
ochrony środowiska. Aby dowiedzieć się więcej obateriach
litowo-jonowych Apple oraz ich serwisowaniu irecyklingu, odwiedź
stronę apple.com/pl/batteries/service-and-recycling. Informacje na
temat ładowania baterii znajdziesz wrozdziale „Ważne informacje
dotyczące bezpieczeństwa” wPodręczniku użytkownika iPhone'a.
Lasery
Czujnik zbliżeniowy oraz system aparatu TrueDepth zawierają jeden
lub więcej laserów. Te systemy laserowe mogą zostać wyłączone ze
względów bezpieczeństwa, jeśli urządzenie zostanie uszkodzone lub
będzie działać nieprawidłowo. Jeśli otrzymasz powiadomienie na
iPhonie, że system laserowy został wyłączony, zawsze należy zlecić
jego naprawę Apple lub autoryzowanemu serwisowi. Nieprawidłowa
naprawa, modyfikacja lub użycie nieoryginalnych komponentów Apple
wsystemach laserowych może uniemożliwić prawidłowe działanie
mechanizmów zabezpieczających ispowodować narażenie na
niebezpieczeństwo oraz obrażenia oczu lub skóry.
Zgodność zaparatami słuchowymi (HAC)
Odwiedź stronę apple.com/support/hac lub zapoznaj się zrozdziałem
„Aparaty słuchowe” wPodręczniku użytkownika iPhone'a.
Unikanie uszkodzeń słuchu
Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia słuchu, ogranicz czas słuchania przy
wysokim poziomie głośności. Więcej informacji odźwięku isłuchu
dostępnych jest wInternecie pod adresem apple.com/pl/sound oraz
wrozdziale „Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa”
wPodręczniku użytkownika iPhone'a.
Zakłócenia pracy urządzeń medycznych
iPhone zawiera magnesy oraz/lub elementy iurządzenia radiowe,
które mogą zakłócać działanie urządzeń medycznych. Zobacz
rozdział „Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa” wPodręczniku
użytkownika iPhone'a.
Certyfikaty
Wymagane przez prawo informacje ocertyfikatach są dostępne na
urządzeniu. Przejdź do Ustawień istuknij wOgólne> Informacje
prawne icertyfikaty. Dodatkowe informacje prawne znajdują się
wrozdziale „Bezpieczeństwo, obsługa iwsparcie” wPodręczniku
użytkownika iPhone'a.
Zgodność zprzepisami Federalnej Komisji Łączności (FCC) oraz
ISED Kanada
To urządzenie spełnia warunki określone wczęści 15 zasad FCC
oraz wymagania ISED Kanada standardów RSS dla produktów
bezkoncesyjnych. Wczasie pracy urządzenie musi spełniać
następujące dwa warunki: (1) nie może powodować szkodliwych
zakłóceń oraz (2)musi być odporne na działanie wszelkich zakłóceń
pochodzących od innych urządzeń, wtym powodujących
niezamierzone działanie.
Zgodność znormami Unii Europejskiej iWielkiej Brytanii
Firma Apple Inc. niniejszym oświadcza, że to urządzenie bezprzewodowe
jest zgodne zdyrektywą 2014/53/EU oraz regulacjami dotyczącymi
urządzeń radiowych z2017 roku. Kopia deklaracji zgodności
zprzepisami jest dostępna wwitrynie apple.com/euro/compliance.
Przedstawicielem firmy Apple wUE jest spółka Apple Distribution
International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Cork, Irlandia.
Przedstawicielem Apple wWielkiej Brytanii jest Apple UK Ltd.,
2 Furzeground Way, Stockley Park, Middlesex, UB11 1BB.
Ograniczenie użycia
Częstotliwość Maksymalna moc
Models: A2633 / A2403 / A2221 / A2105
GSM 900 Power Class 4
GSM 1800 Power Class 1
3G (All Bands) Power Class 3
13.56 MHz < 42dBµA/m @ 10m
2.4 GHz < 100mW
5.150 - 5.350 GHz -
Ograniczenie użycia
< 200mW
5.470 - 5.725 GHz < 200mW
5.725 - 5.875 GHz < 25mW
Częstotliwość Maksymalna moc
Models: A2633 / A2403
LTE/5G (1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40,
41, 42, 77, 78)
Power Class 3
6.0 - 8.5 GHz < 0dBm/50 MHz
360 kHz < -15dBµA/m @ 10m
Model: A2221
LTE (1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40) Power Class 3
6.0 - 8.5 GHz < 0dBm/50 MHz
Model: A2105
LTE (1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40) Power Class 3
Ograniczenie użycia:
To urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnętrznego. To
ograniczenie ma zastosowanie wkrajach: AT, BE, BG, CH, CY, CZ,
DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO,
PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI).

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756