Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:
Smartfon APPLE iPhone 15 128GB 5G 6.1" Czarny

Instrukcja obsługi Smartfon APPLE iPhone 15 128GB 5G 6.1" Czarny

Powrót
Przed rozpoczęciem korzystania ziPhone'a zapoznaj się zPodręcznikiem
użytkownika iPhone'a dostępnym pod adresem support.apple.com/
pl-pl/guide/iphone. Możesz także pobrać podręcznik zApple Books
(jeśli jest dostępny). Dokumentację należy zachować; może być
przydatna wprzyszłości.
Bezpieczeństwo iobsługa
Zobacz rozdział „Bezpieczeństwo, obsługa iwsparcie” wPodręczniku
użytkownika iPhone'a.
Narażenie na promieniowanie radiowe
Wybierz na iPhonie: Ustawienia> Ogólne> Informacje prawne
icertyfikaty> Narażenie naRF. Możesz także odwiedzić stronę
apple.com/pl/legal/rfexposure.
Baterie iładowanie
Aby uniknąć uszkodzenia baterii iPhone'a, które może spowodow
przegrzanie, pożar lub obrażenia, bateria ta powinna być naprawiana
wyłącznie przez przeszkolonego technika. Baterie należy poddać
recyklingowi lub odpowiednio zutylizować oddzielnie od odpadów
domowych izgodnie zlokalnymi przepisami iwytycznymi dotyczącymi
ochrony środowiska. Aby dowiedzieć się więcej obateriach
litowo-jonowych Apple oraz ich serwisowaniu irecyklingu, odwiedź
stronę apple.com/pl/batteries/service-and-recycling. Informacje na
temat ładowania baterii znajdziesz wrozdziale „Ważne informacje
dotyczące bezpieczeństwa” wPodręczniku użytkownika iPhone'a.
Lasery
Czujnik zbliżeniowy oraz system aparatu TrueDepth zawierają jeden
lub więcej laserów. Te systemy laserowe mogą zostać wyłączone ze
względów bezpieczeństwa, jeśli urządzenie zostanie uszkodzone lub
będzie działać nieprawidłowo. Jeśli otrzymasz powiadomienie na
iPhonie, że system laserowy został wyłączony, zawsze należy zlecić
jego naprawę Apple lub autoryzowanemu serwisowi. Nieprawidłowa
naprawa, modyfikacja lub użycie nieoryginalnych komponentów Apple
wsystemach laserowych może uniemożliwić prawidłowe działanie
mechanizmów zabezpieczających ispowodować narażenie na
niebezpieczeństwo oraz obrażenia oczu lub skóry.
Zgodność zaparatami słuchowymi (HAC)
Odwiedź stronę apple.com/support/hac lub zapoznaj się zrozdziałem
„Aparaty słuchowe” wPodręczniku użytkownika iPhone'a.
Unikanie uszkodzeń słuchu
Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia słuchu, ogranicz czas słuchania przy
wysokim poziomie głośności. Więcej informacji odźwięku isłuchu
dostępnych jest wInternecie pod adresem apple.com/pl/sound oraz
wrozdziale „Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa”
wPodręczniku użytkownika iPhone'a.
Zakłócenia pracy urządzeń medycznych
iPhone zawiera magnesy oraz/lub elementy iurządzenia radiowe, które
mogą zakłócać działanie urządzeń medycznych. Zobacz rozdział „Ważne
informacje dotyczące bezpieczeństwa” wPodręczniku użytkownika
iPhone'a.
Certyfikaty
Wymagane przez prawo informacje ocertyfikatach są dostępne na
urządzeniu. Przejdź do Ustawień istuknij wOgólne> Informacje
prawne icertyfikaty. Dodatkowe informacje prawne znajdują się
wrozdziale „Bezpieczeństwo, obsługa iwsparcie” wPodręczniku
użytkownika iPhone'a.
Zgodność zprzepisami Federalnej Komisji Łączności (FCC) oraz
ISED Kanada
To urządzenie spełnia warunki określone wczęści 15 zasad FCC oraz
wymagania ISED Kanada standardów RSS dla produktów bezkoncesyjnych.
Wczasie pracy urządzenie musi spełniać następujące dwa warunki:
(1)nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2)musi być
odporne na działanie wszelkich zakłóceń pochodzących od innych
urządzeń, wtym powodujących niezamierzone działanie.
Zgodność znormami Unii Europejskiej iWielkiej Brytanii
Firma Apple Inc. niniejszym oświadcza, że to urządzenie bezprzewodowe
jest zgodne zdyrektywą 2014/53/EU oraz regulacją dotyczącą urządz
radiowych z2017 roku. Kopia deklaracji zgodności zprzepisami jest
dostępna wwitrynie apple.com/euro/compliance. Przedstawicielem firmy
Apple wUE jest spółka Apple Distribution International Ltd., Hollyhill
Industrial Estate, Cork, Irlandia. Przedstawicielem Apple wWielkiej
Brytanii jest Apple UK Ltd., 2Furzeground Way, Stockley Park, Middlesex,
UB11 1BB.
Ograniczenie użycia
Częstotliwość Maksymalna moc
GSM 900 Power Class 4
GSM 1800 Power Class 1
3G (All Bands) Power Class 3
LTE/5G (1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 42) Power Class 3
5G (41, 77, 78) Power Class 2
1610.0 - 1626.5 MHz < 27.5 dBm
2.4 GHz (WLAN/Bluetooth) < 100mW
5.150 - 5.250 GHz (WLAN) < 200mW
5.250 - 5.350 GHz (WLAN) -
Ograniczenie użycia
< 200mW
5.470 - 5.725 GHz (WLAN) < 200mW
5.725 - 5.875 GHz (WLAN) < 25mW
13.56 MHz < 42dBµA/m @ 10m
6.0 - 8.5 GHz (UWB) < 0dBm/50 MHz
360 kHz < -15dBµA/m @ 10m
Częstotliwość Maksymalna moc
Ograniczenie użycia
To urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnętrznego. To
ograniczenie ma zastosowanie wkrajach: AT, BE, BG, CH, CY, CZ,
DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL,
NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI).
Informacje orecyklingu iutylizacji sprzętu
Powyższy symbol oznacza, że zgodnie zlokalnymi przepisami prawa
oraz regulacjami tego produktu ani jego baterii nie wolno wyrzucać
razem zinnymi odpadami gospodarstwa domowego. Zużyty produkt
powinien zostać przekazany do specjalnego punktu zbiórki
wyznaczonego przez odpowiednie władze lokalne. Specjalna zbiórka
irecykling tego produktu i/lub baterii pomaga oszczędzać zasoby
naturalne izapewnia przeprowadzanie recyklingu zzachowaniem
ochrony ludzkiego zdrowia iśrodowiska. Informacje oprogramie
recyklingu firmy Apple, punktach zbiórki sprzętu do recyklingu,
substancjach objętych ograniczeniami iinnych inicjatywach ochrony
środowiska są dostępne pod adresem apple.com/environment.
Informacje olaserach klasy 1
To urządzenie jest sklasyfikowane jako produkt laserowy klasy 1
zgodnie zdyrektywą IEC 60825-1Ed. 3. To urządzenie spełnia

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756