Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Smartfon APPLE iPhone SE 2020 64GB 4.7" Biały MHGQ3PM/A

Powrót
Przed rozpoczęciem korzystania ziPhone'a zapoznaj się
zPodręcznikiem użytkownika iPhone'a dostępnym pod
adresem support.apple.com/pl-pl/guide/iphone. Możesz
także pobrać podręcznik zApple Books (jeśli jest dostępny).
Dokumentację należy zachować; może być przydatna
wprzyszłości.
Bezpieczeństwo iobsługa
Zobacz rozdział „Bezpieczeństwo, obsługa iwsparcie”
wPodręczniku użytkownika iPhone'a.
Narażenie na promieniowanie radiowe
Wybierz na iPhonie: Ustawienia> Ogólne> Informacje prawne
icertyfikaty> Narażenie naRF. Możesz także odwiedzić stronę
apple.com/pl/legal/rfexposure.
Baterie iładowanie
Nie próbuj wymieniać ani wyjmować baterii iPhone'a
samodzielnie— może to grozić jej uszkodzeniem iwynikającym
zniego przegrzaniem, pożarem lub obrażeniami. Bateria
litowo-jonowa zainstalowana wiPhonie powinna być serwisowana
izostać poddana recyklingowi przez Apple lub Autoryzowany
Serwis Apple. Zużytej baterii nie można wyrzucać razem
zodpadami gospodarstwa domowego, musi ona zost
poddana recyklingowi lub odpowiednio zutylizowana. Ze zużytą
baterią należy postępować zgodnie zlokalnymi przepisami
iregulacjami dotyczącymi ochrony środowiska. Aby dowiedzieć
się więcej obateriach litowo-jonowych Apple oraz ich
serwisowaniu irecyklingu, odwiedź stronę apple.com/pl/
batteries/service-and-recycling. Informacje na temat ładowania
baterii znajdziesz wrozdziale „Ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa” wPodręczniku użytkownika iPhone'a.
Lasery
Czujnik zbliżeniowy zawiera jeden lub więcej laserów. Te systemy
laserowe mogą zostać wyłączone ze względów bezpieczeństwa,
jeśli urządzenie zostanie uszkodzone lub będzie działać
nieprawidłowo. Jeśli otrzymasz powiadomienie na iPhonie, że
system laserowy został wyłączony, zawsze należy zlecić jego
naprawę Apple lub autoryzowanemu serwisowi. Nieprawidłowa
naprawa, modyfikacja lub użycie nieoryginalnych komponentów
Apple wsystemach laserowych może uniemożliwić prawidłowe
działanie mechanizmów zabezpieczających ispowodować
narażenie na niebezpieczeństwo oraz obrażenia oczu lub skóry.
Zgodność zaparatami słuchowymi (HAC)
Odwiedź stronę apple.com/support/hac lub zapoznaj się
zrozdziałem „Aparaty słuchowe” wPodręczniku użytkownika
iPhone'a.
Unikanie uszkodzeń słuchu
Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia słuchu, ogranicz czas słuchania
przy wysokim poziomie głośności. Więcej informacji odźwięku
isłuchu dostępnych jest wInternecie pod adresem apple.com/pl/
sound oraz wrozdziale „Ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa” wPodręczniku użytkownika iPhone'a.
Zakłócenia pracy urządzeń medycznych
iPhone zawiera magnesy oraz/lub elementy iurządzenia
radiowe, które mogą zakłócać działanie urządzeń medycznych.
Zobacz rozdział „Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa”
wPodręczniku użytkownika iPhone'a.
Certyfikaty
Wymagane przez prawo informacje ocertyfikatach są dostępne
na urządzeniu. Przejdź do Ustawień istuknij wOgólne>
Informacje prawne icertyfikaty. Dodatkowe informacje
prawne znajdują się wrozdziale „Bezpieczeństwo, obsługa
iwsparcie” wPodręczniku użytkownika iPhone'a.
Zgodność zprzepisami Federalnej Komisji Łączności (FCC)
oraz ISED Kanada
To urządzenie spełnia warunki określone wczęści 15 zasad
FCC oraz wymagania ISED Kanada standardów RSS dla
produktów bezkoncesyjnych. Wczasie pracy urządzenie musi
spełniać następujące dwa warunki: (1) nie może powodować
szkodliwych zakłóceń oraz (2)musi być odporne na działanie
wszelkich zakłóceń pochodzących od innych urządzeń,
wtym powodujących niezamierzone działanie.
Zgodność znormami Unii Europejskiej iWielkiej Brytanii
Firma Apple Inc. niniejszym oświadcza, że to urządzenie
bezprzewodowe jest zgodne zdyrektywą 2014/53/EU oraz
regulacjami dotyczącymi urządzeń radiowych z2017 roku.
Kopia deklaracji zgodności zprzepisami jest dostępna
wwitrynie apple.com/euro/compliance. Przedstawicielem
firmy Apple wUE jest spółka Apple Distribution International Ltd.,
Hollyhill Industrial Estate, Cork, Irlandia. Przedstawicielem
Apple wWielkiej Brytanii jest Apple UK Ltd., 2 Furzeground
Way, Stockley Park, Middlesex, UB11 1BB.
Ograniczenie użycia
Praca tego urządzenia przy częstotliwości od 5150MHz do
5350MHz jest dopuszczalna tylko wewnątrz pomieszczeń.
To ograniczenie ma zastosowanie wkrajach: AT, BE, BG, CH,
CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU,
LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UA, UK(NI).
Częstotliwość Maksymalna moc
GSM 900 Power Class 4
GSM 1800 Power Class 1
3G (All Bands) Power Class 3
LTE/5G (1, 3, 7, 8, 20, 28, 38,
40, 41, 42, 77, 78)
Power Class 3
2.4 GHz (WLAN/Bluetooth) < 100mW
5.150 - 5.350 /
5.470 - 5.725 GHz (WLAN)
< 200mW
5.725 - 5.875 GHz (WLAN) < 25mW
13.56 MHz < 42dBµA/m @ 10m
Informacje orecyklingu iutylizacji sprzętu

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756