Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:
Smartfon APPLE iPhone Xs Max 64GB 6.5" Złoty MT522PM/A

Instrukcja obsługi Smartfon APPLE iPhone Xs Max 64GB 6.5" Złoty MT522PM/A

Powrót
Przed rozpoczęciem korzystania ziPhone'a zapoznaj się
zPodręcznikiem użytkownika iPhone'a dostępnym pod
adresem support.apple.com/pl-pl/guide/iphone. Możesz
także skorzystać zApple Books ipobrać podręcznik
(jeślijestdostępny). Dokumentację należy zachować;
możebyć przydatna wprzyszłości.
Bezpieczeństwo iobsługa
Zobacz rozdział „Bezpieczeństwo, obsługa iwsparcie”
wPodręczniku użytkownika iPhone'a.
Narażenie na promieniowanie radiowe
Wybierz na iPhonie: Ustawienia> Ogólne> Informacje
prawne icertyfikaty> Narażenie naRF. Możesz także
odwiedzić stronę apple.com/pl/legal/rfexposure.
Baterie iładowanie
Nie próbuj wymieniać ani wyjmować baterii iPhone'a
samodzielnie— może to grozić jej uszkodzeniem iwynikającym
zniego przegrzaniem, pożarem lub obrażeniami. Bateria
litowo-jonowa zainstalowana wiPhonie powinna być
serwisowana izostać poddana recyklingowi przez Apple lub
Autoryzowany Serwis Apple. Zużytej baterii nie można wyrzucać
razem zodpadami gospodarstwa domowego, musi ona zostać
poddana recyklingowi lub odpowiednio zutylizowana. Ze zużytą
baterią należy postępować zgodnie zlokalnymi przepisami
iregulacjami dotyczącymi ochrony środowiska. Aby dowiedzieć
się więcej obateriach litowo-jonowych Apple oraz ich
serwisowaniu irecyklingu, odwiedź stronę apple.com/pl/
batteries/service-and-recycling. Informacje na temat ładowania
baterii znajdziesz wrozdziale „Ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa” wPodręczniku użytkownika iPhone'a.
Lasery
Czujnik zbliżeniowy oraz system aparatu TrueDepth zawierają
jeden lub więcej laserów. Te systemy laserowe mogą zostać
wyłączone ze względów bezpieczeństwa, jeśli urządzenie
zostanie uszkodzone lub będzie działać nieprawidłowo. Jeśli
otrzymasz powiadomienie na iPhonie, że system laserowy
został wyłączony, zawsze należy zlecić jego naprawę Apple
lub autoryzowanemu serwisowi. Nieprawidłowa naprawa,
modyfikacja lub użycie nieoryginalnych komponentów Apple
wsystemach laserowych może uniemożliwić prawidłowe
działanie mechanizmów zabezpieczających ispowodować
narażenie na niebezpieczeństwo oraz obrażenia oczu lub skóry.
Zgodność zaparatami słuchowymi (HAC)
Odwiedź stronę apple.com/support/hac lub zapoznaj się
zrozdziałem „Aparaty słuchowe” wPodręczniku użytkownika
iPhone'a.
Unikanie uszkodzeń słuchu
Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia słuchu, ogranicz czas słuchania
przy wysokim poziomie głośności. Więcej informacji odźwięku
isłuchu dostępnych jest wInternecie pod adresem apple.com/
pl/sound oraz wrozdziale „Ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa” wPodręczniku użytkownika iPhone'a.
Zakłócenia pracy urządzeń medycznych
iPhone zawiera magnesy oraz/lub elementy iurządzenia
radiowe, które mogą zakłócać działanie urządzeń medycznych.
Zobacz rozdział „Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa”
wPodręczniku użytkownika iPhone'a.
Wyciąg zrocznej ograniczonej gwarancji Apple
Apple gwarantuje brak wad materiałowych iwykonawczych
dołączonego produktu przez rok od daty zakupu. Gwarancja
nie obejmuje zwykłego zużycia, przypadkowych uszkodzeń
ani uszkodzeń wynikających zniewłaściwego użycia. Aby
skorzystać znaprawy serwisowej, zadzwoń do Apple albo
odwiedź sklep detaliczny Apple lub Autoryzowany Serwis
Apple. Dostępne opcje serwisowe zależą od kraju, wktórym
uzyskujesz naprawę serwisową. Serwis może być ograniczony
do kraju zakupu urządzenia. Połączenia telefoniczne oraz
przesyłki międzynarodowe mogą być objęte opłatą, wzależności
od lokalizacji. Zgodnie zpełnymi warunkami iszczegółowymi
informacjami dotyczącymi uzyskiwania naprawy serwisowej,
dostępnymi na stronach apple.com/pl/legal/warranty oraz
support.apple.com/pl-pl, prawidłowe zlecenia serwisowe objęte
gwarancją są realizowane przez Apple poprzez naprawienie
lub wymianę iPhone'a na nowego albo zwrot ceny zakupu.
Decyzja ta należy wyłącznie do Apple. Korzyści wynikające
zgwarancji stanowią dodatek do uprawnień gwarantowanych
przez lokalne prawa konsumenta. Podczas składania zlecenia
serwisowego objętego gwarancją konieczne może być
przedstawienie dowodu zakupu urządzenia.
Dla konsumentów wAustralii: Nasze produkty są objęte
gwarancją, która nie może zostać wyłączona na zasadach
przewidzianych przez australijskie prawo konsumenckie
(Australian Consumer Law). Wprzypadku poważnej awarii
użytkownikowi przysługuje wymiana urządzenia na nowe lub
zwrot ceny zakupu, aw przypadku innych, przewidywalnych
wgranicach rozsądku strat lub uszkodzeń— rekompensata.
Użytkownikowi przysługuje także naprawa lub wymiana tego
produktu, jeśli jego jakość jest nieodpowiednia, aawaria nie
jest poważna. Apple Pty Ltd, PO Box A2629, Sydney South,
NSW 1235. Tel: 133-622.
Certyfikaty
Wymagane przez prawo informacje ocertyfikatach są
dostępne na urządzeniu. Przejdź do Ustawień istuknij
wOgólne> Informacje prawne icertyfikaty. Dodatkowe
informacje prawne znajdują się wrozdziale „Bezpieczeństwo,
obsługa iwsparcie” wPodręczniku użytkownika iPhone'a.
Zgodność zprzepisami Federalnej Komisji Łączności (FCC)
oraz ISED Kanada
To urządzenie spełnia warunki określone wczęści 15 zasad
FCC oraz wymagania ISED Kanada standardów RSS dla
produktów bezkoncesyjnych. Wczasie pracy urządzenie musi
spełniać następujące dwa warunki: (1)nie może powodować
szkodliwych zakłóceń oraz (2)musi być odporne na działanie
wszelkich zakłóceń pochodzących od innych urządzeń, wtym
powodujących niezamierzone działanie.
Zgodność znormami Unii Europejskiej iWielkiej Brytanii
Firma Apple Inc. niniejszym oświadcza, że to urządzenie
bezprzewodowe jest zgodne zdyrektywą 2014/53/EU oraz
regulacjami dotyczącymi urządzeń radiowych z2017 roku.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756