Znaleziono w kategoriach:
Kawiarka ARIETE Mokina 1368 Czarny

Instrukcja obsługi Kawiarka ARIETE Mokina 1368 Czarny

Powrót
COD. 4065104400 REV. 0 del 09/11/2018
827070
MOD. 1368
De’ Longhi Appliances Srl
Divisione Commerciale Ariete
Via San Quirico, 300
50013 Campi Bisenzio (FI)
E-Mail: info@ariete.net
Internet: www.ariete.net
Ekspres do kawy
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 3
MAX 6
MAX 4
D
E
F
C
A
L
K
B
G
H
I
M
J
Fig. 5
1
2
Fig. 4
3
PL
O PODRĘCZNIKU
Pomimo tego, iż przedmiotowe urządzenie zostało zrealizowana zgodnie ze specykacjami zamieszczonymi
w obowiązujących normach europejskich i wszystkie niebezpieczne części zostały odpowiednio zabezpie-
czone, należy zapoznać się uważnie z poniższymi ostrzeżeniami i stosować urządzenie do celów, do których
zostało przeznaczone, aby zapobiegać wypadkom przy pracy i uszkodzeniom. Przechowywać podręcznik w
pobliżu urządzenia do późniejszych konsultacji. W przypadku cesji urządzenia innym osobom, należy zawsze
pamiętać o załączeniu również podręcznika.
Informacje zawarte w podręczniku zostały oznaczone poniższymi symbolami:
Zagrożenia dla dzieci Ostrzeżenia dotyczące oparzeń
Zagrożenia wynikające ze stosowania energii elektrycznej Uwaga - szkody materialne
Zagrożenia wynikające z innych przyczyn
PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE
Mogą Państwo stosować urządzenie do przygotowywania kawy. Opisywane urządzenie zostało stworzone do
zastosowania domowego i w związku z tym nie może być używane do celów przemysłowych lub handlowych.
W przypadku jakiegokolwiek innego, nieprzewidzianego zastosowania urządzenia, Konstruktor nie ponosi
odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym zastosowaniem. Nieprawidłowe zastosowanie
spowoduje dodatkowo wygaśnięcie wszelkich form gwarancji.
RYZYKO RESZTKOWE
Cechy konstrukcyjne urządzenia, będącego przedmiotem niniejszej publikacji, nie pozwalają na ochronę użyt-
kownika przed zetknięciem się z gorącymi powierzchniami.
Uwaga!
Niebezpieczeństwo poparzenia. Urządzenie chwytać za odpowiedni uchwyt.
Niebezpieczeństwo oparzenia spowodowanego rozpryskami gorącej wody i pary, które mogą wydoby-
wać się z otworów podawania.
Urządzenia używać wyłącznie razem z dołączoną podstawą zasilania. Nie używać urządzenia na włą-
czonych palnikach lub płytach grzewczych.
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIE-
CZEŃSTWA
NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ UWAŻNIE Z INSTRUKCJĄ PRZED UŻYCIEM.
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego, nie można go
stosować przemysłowo ani w miejscach publicznych.
Nie ponosimy odpowiedzialności za błędne stosowanie urządzenia i