Znaleziono w kategoriach:
Laptop ASUS VivoBook X1500EA-BQ3419W 15.6" IPS i5-1135G7 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home

Instrukcja obsługi Laptop ASUS VivoBook X1500EA-BQ3419W 15.6" IPS i5-1135G7 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home

Powrót
PL19224
Wydanie pierwsze / Czerwiec 2022
Podręcznik elektroniczny
2
Podręcznik elektroniczny do notebooka
INFORMACJE O PRAWACH AUTORSKICH
Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisami produktów i oprogramowania, nie można powielać,
transmitować, przetwarzać, przechowywać w systemie odzyskiwania danych lub tłumaczyć na żadne
języki, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, bez wyraźnego pisemnego pozwolenia ASUSTeK
COMPUTER, INC. (“ASUS”).
ASUS UDOSTĘPNIA TEN PODRĘCZNIK W STANIE JAKI JEST, BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK
GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOMNIEMANYCH, WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO Z
DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI LUB WARUNKAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB DOPASOWANIA
DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ASUS, JEJ DYREKTORZY, KIEROWNICY,
PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA JAKIEKOLWIEK NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJALNE,
PRZYPADKOWE LUB KONSEKWENTNE SZKODY (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW, TRANSAKCJI
BIZNESOWYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA LUB UTRACENIEM DANYCH, PRZERWAMI W
PROWADZENIU DZIAŁANOŚCI ITP.) NAWET, JEŚLI FIRMA ASUS UPRZEDZAŁA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA
TAKICH SZKÓD, W WYNIKU JAKICHKOLWIEK DEFEKTÓW LUB BŁĘDÓW W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU LUB
PRODUKCIE.
Produkty i nazwy rm pojawiające się w tym podręczniku mogą, ale nie muszą być zastrzeżonymi
znakami towarowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli i używane są wyłącznie w
celu identykacji lub wyjaśnienia z korzyścią dla ich właścicieli i bez naruszania ich praw.
SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYM PODRĘCZNIKU, SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE CELOM
INFORMACYJNYM I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W DOWOLNYM CZASIE, BEZ POWIADOMIENIA, DLATEGO
TEŻ, NIE MOGĄ BYĆ INTERPRETOWANE JAKO WIĄŻĄCE FIRMĘ ASUS DO ODPOWIEDZIALNOŚCI.ASUS
NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY I NIEDOKŁADNOŚCI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ W TYM
PODRĘCZNIKU, WŁĄCZNIE Z OPISANYMI W NIM PRODUKTAMI I OPROGRAMOWANIEM.
Copyright © 2022 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.
OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
W przypadku wystąpienia określonych okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi ASUS, a w wyniku
których wystąpiły szkody, właściciel będzie uprawniony do uzyskania od rmy ASUS odszkodowania.W
każdym takim przypadku niezależnie od podstawy roszczenia od rmy ASUS, odpowiada ona jedynie
za uszkodzenia ciała (włącznie ze śmiercią), szkody nieruchomości i rzeczywiste szkody osobiste; lub za
wszelkie inne, rzeczywiste i bezpośrednie szkody, wynikające z pominięcia lub niewykonania czynności
prawnych wynikających z tego oświadczenia gwarancji, do kwoty określonej w umowie kupna dla
każdego produktu.
ASUS odpowiada lub udziela rekompensaty wyłącznie za stratę, szkody lub roszczenia w oparciu o
umowę, odpowiedzialność za szkodę lub naruszenie praw wynikających z niniejszego oświadczenia
gwarancyjnego.
To ograniczenie stosuje się także do dostawców i sprzedawców ASUS. Jest to maksymalny pułap
zbiorowej odpowiedzialności rmy ASUS, jej dostawców i sprzedawców.
BEZ WZGLĘDU NA OKOLICZNOŚCI FIRMA ASUS NIE ODPOWIADA ZA: (1) ROSZCZENIA STRON TRZECICH
OD UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE SZKÓD; (2) UTRATĘ LUB USZKODZENIE NAGRAŃ LUB DANYCH; ALBO (3)
SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB NIEBEZPOŚREDNIE SZKODY LUB ZA EKONOMICZNE KONSEKWENCJE
SZKÓD (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW LUB OSZCZĘDNOŚCI), NAWET JEŚLI FIRMA ASUS, JEJ DOSTAWCY
LUB SPRZEDAWCY ZOSTANĄ POINFORMOWANI O ICH ODPOWIEDZIALNOŚCI.
SERWIS I POMOC TECHNICZNA
Odwiedź naszą wielojęzyczną witrynę internetową pod adresem
https://www.asus.com/pl/support/.
Aplikacja MyASUS oferuje różne funkcje pomocy technicznej, takie jak rozwiązywanie problemów,
optymalizacja wydajności produktów i integracja oprogramowania ASUS, a także pomaga w organizacji
komputera osobistego i zwiększeniu przestrzeni dyskowej. Szczegółowe informacje można znaleźć na
stronie https://www.asus.com/pl/support/FAQ/1038301/.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
3
Spis treści
Informacje dotyczące tego Podręcznika ........................................................... 7
Konwencje stosowane w niniejszym Podręczniku ............................................. 8
Ikony ....................................................................................................................................8
Typograa..........................................................................................................................8
Zasady bezpieczeństwa ..........................................................................................9
Używanie notebooka .................................................................................................... 9
Pielęgnacja notebooka .................................................................................................10
Właściwa utylizacja urządzenia ................................................................................. 11
Informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania baterii .............................. 12
Rozdział 1: Konguracja sprzętu
Poznajemy notebooka ............................................................................................. 16
Widok z góry ..................................................................................................................... 16
Widok z dołu .....................................................................................................................20
Widok z prawej strony ...................................................................................................22
Widok z lewej strony ...................................................................................................... 25
Rozdział 2: Korzystanie z notebooka
Rozpoczęcie pracy .....................................................................................................28
Ładowanie notebooka .................................................................................................. 28
Podnieś, aby otworzyć panel wyświetlacza .......................................................... 30
Naciśnij przycisk zasilania ............................................................................................ 30
Korzystanie z touchpada ........................................................................................31
Korzystanie z klawiatury .........................................................................................38
Klawisze dostępu ............................................................................................................38
Klawisze funkcji ............................................................................................................... 39
Klawisze Windows ..........................................................................................................39
Klawiatura numeryczna ................................................................................................ 40
4
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Rozdział 3: Praca z Windows
Rozpoczęcie pracy .....................................................................................................42
Menu Start ....................................................................................................................43
Aplikacje Windows ....................................................................................................45
Praca z aplikacjami Windows......................................................................................46
Dostosowywanie aplikacji Windows ....................................................................... 46
Widok zadań ................................................................................................................48
Widżety .......................................................................................................................... 49
Funkcja Snap ...............................................................................................................51
Funkcja Snap dla hotspotów ...................................................................................... 51
Centrum akcji ..............................................................................................................53
MyASUS Splendid ...................................................................................................... 55
Ustawianie wyświetlacza OLED ............................................................................57
Ustawianie trybu ciemnego ....................................................................................... 57
Wyłączanie wyświetlacza, gdy nie jest używany .................................................59
Regulacja jasności wyświetlacza ............................................................................... 61
Automatyczne ukrywanie paska zadań ................................................................. 63
Ustawianie trybu ciemnego w Microsoft Oce ..................................................65
Inne skróty klawiaturowe .......................................................................................66
Łączenie z sieciami bezprzewodowymi ............................................................68
Wi-Fi ..................................................................................................................................... 68
Bluetooth ...........................................................................................................................69
Tryb samolotowy ............................................................................................................ 70
Wyłączanie notebooka ............................................................................................71
Przełączanie notebooka w tryb uśpienia .......................................................... 72
Podręcznik elektroniczny do notebooka
5
Rozdział 4: Autotest po włączeniu zasilania (POST)
Autotest po włączeniu zasilania (POST) ............................................................74
Korzystanie z testu POST w celu uzyskania dostępu do systemu BIOS i
rozwiązania problemów ..............................................................................................74
BIOS ................................................................................................................................74
Dostęp do systemu BIOS ..............................................................................................75
Przywracanie systemu .............................................................................................75
Opcje wykonywania kopii zapasowej ..................................................................... 76
Porady i często zadawane pytania
Przydatne porady dotyczące notebooka .......................................................... 80
Często zadawane pytania dotyczące sprzętu..................................................82
Często zadawane pytania dotyczące oprogramowania .............................. 85
Załączniki
Informacje na temat napędu DVD-ROM ................................................................ 88
Informacje o napędzie Blu-ray ROM ........................................................................ 90
Zgodność modemu wewnętrznego ........................................................................90
Informacje podstawowe ..............................................................................................91
Deklaracja zgodności sieci .......................................................................................... 91
Wyposażenie niegłosowe ............................................................................................ 91
Deklaracja Federal Communications Commission (Federalnej Komisji
Łączności) w sprawie zakłóceń ..................................................................................94
Oświadczenie FCC o przestrodze przed narażeniem na
promieniowanie radiowe (RF) .................................................................................... 95
Powiadomienie o powłoce.......................................................................................... 95
Notykacje bezpieczeństwa UL ................................................................................ 96
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa zasilania .............................................. 97
Powiadomienia w sprawie telewizji .........................................................................97
Powiadomienie dotyczące produktów Macrovision Corporation ................ 97
Zapobieganie utracie słuchu ......................................................................................97
Ostrzeżenia dotyczące baterii litowo-jonowych dla krajów
skandynawskich .............................................................................................................. 98

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756