Znaleziono w kategoriach:
Zmywarka BEKO DFN28432X

Instrukcja obsługi Zmywarka BEKO DFN28432X

Powrót
www.beko.com.tr
PL
Document Number :
15 0902 1400_AA_BEKO_D1_PL/ 02-10-17.(16:14)
Zmywarka
Instrukcja Obsugi
www.beko.com.tr
Objaśnienie symboli
W niniejszej instrukcji obsługi zastosowano następujące symbole:
C
Ważne informacje lub przydatne
wskazówki dotyczące obsługi.
A
Ostrzenie sytuacji
niebezpiecznych dla życia lub
mienia.
B
Ostrzenie dotyczące porażenia
prądem.
Opakowanie produktu jest
wytwarzane z surowców
wtórnych zgodnie z przepisami
dotyczącymi ochrony
środowiska obowiązującymi w
danym kraju.
Nie należy wyrzucać opakowania razem z odpadami komunalnymi lub innymi. Należy
oddać je do punktu skupu surowców wtórnych wyznaczonego przez lokalny urząd.
Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją
obsługi!
Szanowny Kliencie,
Mamy nadzieję, że ten wysokiej jakości produkt wyposażony w nowoczesne rozwiązania
spełni Państwa oczekiwania. Dlatego przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy
zapoznać się z całą instrukcją obsługi i dodatkową dokumentacją oraz zachować je do
użytku w przyszłości. Jeżeli produkt zostanie przekazany innej osobie, powinna ona także
otrzymać tę instrukcję obsługi. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i informacji w
instrukcji obsługi.
Należy pamiętać, że niniejsza instrukcja obsługi dotyczy także kilku innych modeli
zmywarki. Różnice między modelami podano w instrukcji obsługi.
Ten produkt został wyprodukowany z wykorzystaniem najnowszych technologii w warunkach przyjaznych dla środowiska.
PL
Document Number :
15 0902 1400_AA_BEKO_D1_PL/ 02-10-17.(16:14)
Zmywarka
Instrukcja Obsugi
Objaśnienie symboli
W niniejszej instrukcji obsługi zastosowano następujące symbole:
C
Ważne informacje lub przydatne
wskazówki dotyczące obsługi.
A
Ostrzenie sytuacji
niebezpiecznych dla życia lub
mienia.
B
Ostrzenie dotyczące porażenia
prądem.
Opakowanie produktu jest
wytwarzane z surowców
wtórnych zgodnie z przepisami
dotyczącymi ochrony
środowiska obowiązującymi w
danym kraju.
Nie należy wyrzucać opakowania razem z odpadami komunalnymi lub innymi. Należy
oddać je do punktu skupu surowców wtórnych wyznaczonego przez lokalny urząd.
Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją
obsługi!
Szanowny Kliencie,
Mamy nadzieję, że ten wysokiej jakości produkt wyposażony w nowoczesne rozwiązania
spełni Państwa oczekiwania. Dlatego przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy
zapoznać się z całą instrukcją obsługi i dodatkową dokumentacją oraz zachować je do
użytku w przyszłości. Jeżeli produkt zostanie przekazany innej osobie, powinna ona także
otrzymać tę instrukcję obsługi. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i informacji w
instrukcji obsługi.
Należy pamiętać, że niniejsza instrukcja obsługi dotyczy także kilku innych modeli
zmywarki. Różnice między modelami podano w instrukcji obsługi.
Ten produkt został wyprodukowany z wykorzystaniem najnowszych technologii w warunkach przyjaznych dla środowiska.
Spis Treści
1 INSTRUKCJE DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
ŚRODOWISKA 4
Ogólne informacje na temat bezpieczeństwa ..4
Przeznaczenie ........................................................5
Informacje na temat bezpieczeństwa dzieci .....5
Utylizacja opakowania ..........................................5
Transport zmywarki ............................................... 6
Zgodność z dyrektywą WEEE i utylizacją
zmywarki po zakończeniu eksploatacji ..............6
Zgodność z dyrektywą RoHS ...............................6
Informacje o opakowaniu .....................................6
2 ZMYWARKA DO NACZYŃ 7
Przegląd ...................................................................7
Układ suszenia z wentylatorem ..........................8
Dane techniczne ....................................................8
3 MONTAŻ 9
Odpowiednie miejsce montażu ...........................9
Podłączanie źródła wody ......................................9
Podłączanie do odpływu .....................................10
Regulacja nóżek ...................................................10
Aquasafe+
(zależy od modelu) .......................... 11
Podłączanie zasilania ..........................................11
Pierwsze uruchomienie ......................................11
4 PRZYGOTOWANIE 13
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii ...13
System zmiękczania wody .................................13
Regulacja systemu zmiękczania wody .............13
Dodawanie soli .....................................................15
Detergent ..............................................................16
Detergenty w tabletkach ....................................17
Płyn do płukania ...................................................18
Przedmioty nienadające się do mycia
w zmywarce ..........................................................19
Wkładanie naczyń do zmywarki ........................19
Kosz na sztućce ...................................................21
Kosz na sztućce ...................................................21
Składane zęby dolnego kosza ............................22
Składane zęby dolnego kosza ............................22
Podpórki do mycia tac..........................................23
Akcesorium SoftTouch ........................................23
Uchwyt na szklanki w dolnym koszu ................23
Wielofunkcyjny stelaż dolnego kosza z regulacją
wysokości ............................................................. 24
Drut na butelki w dolnym koszu ........................25
Stelaż górnego kosza z regulacją wysokości ...25
Wielofunkcyjny stelaż górnego kosza ..............25
Regulacja wysokości górnego kosza ............... 26
Składane druty górnego kosza ..........................27
Ustawianie wysokości przy pustym koszu ......27
Górny kosz na sztućce ........................................ 28
Górny kosz na sztućce ........................................ 28
5 OBSŁUGA ZMYWARKI 29
Przyciski ................................................................ 30
Przygotowanie zmywarki .................................. 30
Wybieranie programu ......................................... 30
Funkcje pomocnicze ............................................32
Programowanie czasu zmywania ......................33
Uruchamianie programu .................................... 34
Przycisk blokady dostępu dzieci ........................35
Anulowanie programu ........................................35
Regulacja ilości środka do płukania .................. 36
Wskaźnik soli ( ) .............................................. 36
Wskaźnik płynu do płukania ( ) ..................... 36
Koniec programu ................................................. 36
Ostrzeżenie o ustaniu dopływu wody ............. 36
InnerClean .............................................................37
Ostrzeżenie o przepełnieniu ..............................37
6 KONSERWACJA I
CZYSZCZENIE 38
Czyszczenie zewnętrznych powierzchni
zmywarki .............................................................. 38
Czyszczenie wnętrza zmywarki ........................ 38
Czyszczenie ltrów ............................................. 38
Czyszczenie ltra węża ...................................... 39
Czyszczenie wirników ........................................ 40
Dolny wirnik ......................................................... 40
Górny wirnik ......................................................... 40
7 ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW 41

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756