Znaleziono w kategoriach:
Zmywarka BEKO DFS28123X

Instrukcja obsługi Zmywarka BEKO DFS28123X

Powrót
www.beko.com.tr
PL
Document Number :
15 9298 1400_AA_BEKO_D145_PL/ 14-08-18.(9:12)
Zmywarka
Instrukcja Obsugi
www.beko.com.tr
Objaśnienie symboli
W niniejszej instrukcji obsługi zastosowano następujące symbole:
C
Ważne informacje lub przydatne
wskazówki dotyczące obsługi.
A
Ostrzenie sytuacji
niebezpiecznych dla życia lub
mienia.
B
Ostrzenie dotyczące porażenia
prądem.
Opakowanie produktu jest
wytwarzane z surowców
wtórnych zgodnie z przepisami
dotyczącymi ochrony
środowiska obowiązującymi w
danym kraju.
Nie należy wyrzucać opakowania razem z odpadami komunalnymi lub innymi. Należy
oddać je do punktu skupu surowców wtórnych wyznaczonego przez lokalny urząd.
Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją
obsługi!
Szanowny Kliencie,
Mamy nadzieję, że ten wysokiej jakości produkt wyposażony w nowoczesne rozwiązania
spełni Państwa oczekiwania. Dlatego przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy
zapoznać się z całą instrukcją obsługi i dodatkową dokumentacją oraz zachować je do
użytku w przyszłości. Jeżeli produkt zostanie przekazany innej osobie, powinna ona także
otrzymać tę instrukcję obsługi. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i informacji w
instrukcji obsługi.
Należy pamiętać, że niniejsza instrukcja obsługi dotyczy także kilku innych modeli
zmywarki. Różnice między modelami podano w instrukcji obsługi.
Ten produkt został wyprodukowany z wykorzystaniem najnowszych technologii w warunkach przyjaznych dla środowiska.
PL
Document Number :
15 9298 1400_AA_BEKO_D145_PL/ 14-08-18.(9:12)
Zmywarka
Instrukcja Obsugi
Objaśnienie symboli
W niniejszej instrukcji obsługi zastosowano następujące symbole:
C
Ważne informacje lub przydatne
wskazówki dotyczące obsługi.
A
Ostrzenie sytuacji
niebezpiecznych dla życia lub
mienia.
B
Ostrzenie dotyczące porażenia
prądem.
Opakowanie produktu jest
wytwarzane z surowców
wtórnych zgodnie z przepisami
dotyczącymi ochrony
środowiska obowiązującymi w
danym kraju.
Nie należy wyrzucać opakowania razem z odpadami komunalnymi lub innymi. Należy
oddać je do punktu skupu surowców wtórnych wyznaczonego przez lokalny urząd.
Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją
obsługi!
Szanowny Kliencie,
Mamy nadzieję, że ten wysokiej jakości produkt wyposażony w nowoczesne rozwiązania
spełni Państwa oczekiwania. Dlatego przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy
zapoznać się z całą instrukcją obsługi i dodatkową dokumentacją oraz zachować je do
użytku w przyszłości. Jeżeli produkt zostanie przekazany innej osobie, powinna ona także
otrzymać tę instrukcję obsługi. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i informacji w
instrukcji obsługi.
Należy pamiętać, że niniejsza instrukcja obsługi dotyczy także kilku innych modeli
zmywarki. Różnice między modelami podano w instrukcji obsługi.
Ten produkt został wyprodukowany z wykorzystaniem najnowszych technologii w warunkach przyjaznych dla środowiska.
Spis Treści
1 INSTRUKCJE DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
ŚRODOWISKA 4
Ogólne informacje na temat bezpieczeństwa ..4
Przeznaczenie ........................................................5
Informacje na temat bezpieczeństwa dzieci .....5
Utylizacja opakowania ..........................................5
Transport zmywarki ............................................... 6
Zgodność z dyrektywą WEEE i utylizacją
zmywarki po zakończeniu eksploatacji ..............6
Zgodność z dyrektywą RoHS ...............................6
Informacje o opakowaniu .....................................6
2 ZMYWARKA DO NACZYŃ 7
Przegląd ...................................................................7
Układ suszenia z wentylatorem ..........................8
Dane techniczne ....................................................8
3 MONTAŻ 9
Odpowiednie miejsce montażu ...........................9
Podłączanie źródła wody ......................................9
Podłączanie do odpływu .....................................10
Regulacja nóżek ...................................................10
Aquasafe+
(zależy od modelu) .......................... 11
Podłączanie zasilania ..........................................11
Pierwsze uruchomienie ......................................12
4 PRZYGOTOWANIE 13
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii ...13
System zmiękczania wody .................................13
Regulacja systemu zmiękczania wody .............13
Dodawanie soli .....................................................15
Detergent ..............................................................16
Detergenty w tabletkach ....................................17
Płyn do płukania ...................................................18
Przedmioty nienadające się do mycia
w zmywarce ..........................................................19
Wkładanie naczyń do zmywarki ........................19
Kosz na sztućce ...................................................21
Składane zęby dolnego kosza ............................21
Składane zęby dolnego kosza ............................22
Drut na butelki w dolnym koszu ........................22
Składane druty górnego kosza ..........................23
Wielofunkcyjny stelaż górnego kosza ..............23
Regulacja wysokości górnego kosza ............... 24
Stelaż dolnego kosza ...........................................25
Górny kosz na sztućce .........................................25
5 OBSŁUGA ZMYWARKI 26
Przyciski .................................................................27
Przygotowanie zmywarki ...................................27
Wybieranie programu ..........................................27
Funkcje pomocnicze ........................................... 29
Programowanie czasu zmywania ..................... 30
Uruchamianie programu .....................................31
Przycisk blokady dostępu dzieci ........................32
Anulowanie programu ........................................32
Wskaźnik soli ( ) ...............................................33
Wskaźnik płynu do płukania ( ) ......................33
Koniec programu ..................................................33
Ostrzeżenie o ustaniu dopływu wody ..............33
Regulacja ilości środka do płukania ...................33
InnerClean ............................................................ 34
Ostrzeżenie o przepełnieniu ............................. 34
6 KONSERWACJA I
CZYSZCZENIE 35
Czyszczenie zewnętrznych powierzchni
zmywarki ...............................................................35
Czyszczenie wnętrza zmywarki .........................35
Czyszczenie ltrów ..............................................35
Czyszczenie ltra węża ...................................... 36
Czyszczenie wirników .........................................37
Dolny wirnik ..........................................................37
Górny wirnik ..........................................................37
7 ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW 38