Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Kuchnia ELECTROLUX LKK660202X

Powrót
LKK660202W
LKK660202X
PL Kuchenka Instrukcja obsługi
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA........................................... 3
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 5
3. INSTALACJA......................................................................................................9
4. OPIS URZĄDZENIA......................................................................................... 15
5. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM......................................................................16
6. PŁYTA GRZEJNA – CODZIENNA EKSPLOATACJA...................................... 17
7. PŁYTA GRZEJNA – WSKAZÓWKI I PORADY................................................ 18
8. PŁYTA GRZEJNA – KONSERWACJA I CZYSZCZENIE................................. 19
9. PIEKARNIK – CODZIENNA EKSPLOATACJA ............................................... 20
10. PIEKARNIK – FUNKCJE ZEGARA................................................................ 22
11. PIEKARNIK – KORZYSTANIE Z AKCESORIÓW.......................................... 23
12. PIEKARNIK – WSKAZÓWKI I PORADY........................................................ 24
13. PIEKARNIK – KONSERWACJA I CZYSZCZENIE......................................... 34
14. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW................................................................ 37
15. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA............................................................. 39
MYŚLIMY O TOBIE
Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest on owocem dziesięcioleci
doświadczeń i innowacji. To pomysłowe i stylowe urządzenie zostało
zaprojektowane z myślą o Tobie. Użytkując je, zawsze ma się pewność
uzyskania wspaniałych efektów.
Witamy w świecie marki Electrolux
Przejdź na naszą witrynę internetową:
Wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu
problemów oraz informacje dotyczące serwisu i napraw:
www.electrolux.com/support
Zarejestruj produkt, aby korzystać z lepszej obsługi serwisowej:
www.registerelectrolux.com
Kup akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
swojego urządzenia:
www.electrolux.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA I SERWIS
Należy zawsze używać oryginalnych części zamiennych.
Przed kontaktem z autoryzowanym centrum serwisowym należy przygotować
poniższe dane: Model, numer produktu, numer seryjny.
Informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie/przestroga — informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
www.electrolux.com2