Znaleziono w kategoriach:
Powerbank indukcyjny GÖTZE & JENSEN Golden Line Power Delivery PBW10000 Szary 10000 mAh USB USB-C szybkie ładowanie

Instrukcja obsługi Powerbank indukcyjny GÖTZE & JENSEN Golden Line Power Delivery PBW10000 Szary 10000 mAh USB USB-C szybkie ładowanie

Powrót
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
POWER BANK
PBW10000*
*oznaczenie koloru urządzenia
WPROWADZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu
urządzenia marki Götze & Jensen.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni
Państwu dużo radości isatysfakcji zjego użytkowania.
NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI IJEJ
PRZESTRZEGAĆ!
Tourządzenie jest przeznaczone doużytku domowego lub innego, nie
dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku
użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego zprzeznaczeniem.
DANE TECHNICZNE
Pojemność baterii: 10000 mAh/3.7V
6800 mAh/5V
Napięcie wejściowe MicroUSB: 5V 2A, 9V 2A
Type-C (PD Fast Charger): 5V 3A 9V 2A
Napięcie wyjściowe Type-C (PD, Fast Charger): 5V 3A,
9V 2A, 12V 1.5A
USB (Fast Charger): 5V 2.4A, 9V 2A,
12V 1.5A
Wireless Charge: 5V/5W, 9V/7.5W, MAX 10W
Bateria litowo-polimerowa, 10000 mAh/3.7V 37Wh
Wskaźnik Diody LED
Wyposażenie Power Bank, przewód USB-Type-C
OPIS PRODUKTU
1. Włącznik
2. Wejście MicroUSB
3. Wyjście USB (Fast Charger)
4. Wejście/wyjście USB Type-C (PD, Fast Charger)
5. Wskaźnik ładowania indukcyjnego
6. Wskaźnik poziomu naładowania baterii 4x LED
7. Wskaźnik LED szybkiego ładowania
8. Powierzchnia ładowania bezprzewodowego
8
8
1
4
6
75
2
3
8
PD (Power Delivery) inteligentnie wykrywa napięcie urządzeń
zewnętrznych. Optymalizuje parametry ładowania do możliwości
ładowanego urządzenia w celu najbardziej efektywnego wykorzystania
energii baterii.
UWAGA! W CELU EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII PD,
NALEŻY UŻYWAĆ ORYGINALNEGO PRZEWODU TYPE-C DOŁĄCZONEGO
DO ZESTAWU.
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Power Bank to przenośny akumulator do ładowania urządzeń
zewnętrznych z portami MicroUSB i USB Type-C lub bezprzewodowo.
PRZEWODOWE ŁADOWANIE URZĄDZEŃ
1.
Włącz Power Bank za pomocą włącznika i podłącz urządzenie
zewętrzne do Power Banka za pomocą kabla.
2.
Podłącz wtyczkę USB lub Type-C do wyjścia w Power Banku, a
wtyczkę microUSB lub Type-C do urządzenia zewnętrznego.
3.
Power Bank automatycznie zacznie ładować urządzenie a wskaźnik
4 diod LED pokaże poziom naładowania baterii Power Banku.
4.
Jeżeli Power Bank wykryje możliwość szybkiego ładowania, zacznie
ładować z najwyższym możliwym napięciem, a wskaźnik LED
szybkiego ładowania zaświeci się na niebiesko.
UWAGA! WYDAJNOŚĆ BATERII POWER BANKU UZALEŻNIONA JEST OD
NAPIĘCIA ŁADOWANIA STANU BATERII URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH,
UŻYTYCH PRZEWODÓW ORAZ WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH.
BEZPRZEWODOWE ŁADOWANIE URZĄDZEŃ
ZEWNĘTRZNYCH
1. Włącz Power Bank za pomocą włącznika.
2. Umieść urządzenie przenośne odbiornikiem do powierzchni łado-
wania bezprzewodowego:
Po poprawnym umieszczeniu urządzenia, wskaźnik ładowania
indukcyjnego zacznie pulsować na niebiesko.
3. Wskaźnik ładowania indukcyjnego poinformuje o braku wykrycia
urządzenia zaświeceniem się diody na czerwono.
Po odłączeniu urządzeń zewnętrznych Power Bank wyłączy się automatycznie.
UWAGA!
Power bank może ładować niewłaściwie jeżeli pokrowiec telefonu jest
zbyt gruby lub znajdują się w nim metalowe przedmioty, magnesy, karty
kredytowe. W takim wypadku telefon może się nadmiernie nagrzewać
a bateria Power Banku zacznie pracować głośniej.
ŁADOWANIE POWER BANKA
Aby naładować baterię Power Banku, podłącz go do portu USB komputera
lub ładowarki sieciowej.
1 2 3 4
UTRZYMANIE BATERII
• Rozładuj i naładuj Power Bank przynajmniej raz na parę tygodni. To pozwoli
utrzymać baterię w dobrym stanie. Jeżeli Power Bank jest podpięty do
urządzenia lecz nigdy nie używany, spowoduje to bardzo szybkie zużycie
baterii Power Banka. Ciągłe ładowanie baterii i nie rozładowywanie jej może
spowodować zużycie Power Banku w przeciągu paru miesięcy.
Jeżeli Power Bank nie będzie ywany w przeciągu miesiąca należy
go naładować wcześniej w ponad 50% i przechowywać w chłodnym i
suchym miejscu z dala od metalowych przedmiotów. Nie należy stosować
krótkich cykli ładowania – skracają one żywotność baterii.
Nie pozwól ani nie staraj się uruchamiać Power Banku jeśli został
rozładowany – może to skutkować uszkodzeniem całej baterii.
• Dla bezpieczeństwa nie należy upuszczać baterii, narażać na bardzo wysokie
lub niskie temperatury, narażanie na kontakt z ogniem może być przyczyną
wybuchu. Nie wolno otwierać obudowy urządzenia. Wszystkie powyżej
wymienione czynności mogą spowodować zagrożenie poparzenia, wybuchu.
EKOLOGICZNA IPRZYJAZNA DLA
ŚRODOWISKA UTYLIZACJA
To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu
Europejskiego iRady 2012/19/UE zdnia 4 lipca 2012r. wsprawie zużytego
sprzętu elektrycznego ielektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego
kontenera naodpady:
Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem
zodpadami domowymi.
Urządzenie należy zwrócić dolokalnego punktu przetwarzania iutylizacji
odpadów lubskontaktować się zwładzami miejskimi.
MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym
ielektronicznym przyczynia się douniknięcia szkodliwych dla zdrowia
ludzi iśrodowiska naturalnego konsekwencji, wynikających zobecności
składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania
iprzetwarzania takiego sprzętu.
WARUNKI GWARANCJI
1. ART-DOM Sp. zo.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne
odwad fizycznych.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta nakoszt gwaranta wciągu 14
dni oddaty zgłoszenia uszkodzenia doserwisu autoryzowanego
lub punktu sprzedaży.
3.
Wwyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części
zamiennych odproducenta, termin naprawy może zostać wydłużony
do30 dni.
4.
Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące oddaty wydania
towaru.
5.
Produkt przeznaczony jest doużywania wyłącznie wwarunkach
indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
a. uszkodzeń powstałych naskutek używania urządzenia niez-
godnie zinstrukcją obsługi,
b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
c. napraw imodyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby
nieposiadające autoryzacji producenta,
d. części znatury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki,
bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblo-
kowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. Klientowi przysługuje wymiana produktu nanowy jeżeli powyko-
naniu wokresie gwarancji czterech napraw nadal występują wnim
wady.
8.
Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli
jest toniemożliwe, placówka sprzedaży detalicznej, wktórej produkt
został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie
musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie
tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady
rzeczy sprzedanej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11.
Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach
gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.
UWAGA!
Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może
spowodować nieuznanie gwarancji.
PODŁĄCZ POWER BANK
DO PORTU USB LUB TYPE-C INTERFEJS
USB KOMPUTERA ŁADOWARKA
SIECIOWA
2.
Po włączeniu Power Banku wskaźnik 4 diod LED pokaże poziom nała-
dowania baterii. Po zakończeniu ładowania Power Banku, wszystkie
diody powinny świecić stale w kolorze białym.
UWAGA! CZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA UZALEŻNIONY JEST OD
ZASTOSOWANEGO KABLA. ABY UZYSKAĆ DEKLAROWANE NAPIĘCIA
Z TABELI DANYCH TECHNICZNYCH, NALEŻY UŻYWAĆ ORYGINALNEGO
PRZEWODU.
Wskaźnik stanu
naładowaniabaterii 1 LED 2 LED 3 LED 4 LED
Poziom naładowaniabaterii
0%-25%
25%-50%
50%-75% 75%-100%
1.
Podłącz wtyczkę MicroUSB lub USB Type-C do wejścia Power Banku, a
wtyczkę USB lub USB Type-C, do urządzenia zasilającego, np. laptopa
lub ładowarki sieciowej.
Power Bank można ładować za pomocą ładowarek szybkiego ładowania
o napięciach wejściowych podanych w tabeli Danych Technicznych.
Urządzenie zasygnalizuje szybkie ładowanie baterii wskaźnikiem LED
szybkiego ładowania.
Cały czas udoskonalmy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na
opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.
ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.
5 6 7 8 9

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756