Znaleziono w kategoriach:
Mikser GÖTZE & JENSEN HM602BK (2 MISY W ZESTAWIE)

Instrukcja obsługi Mikser GÖTZE & JENSEN HM602BK (2 MISY W ZESTAWIE)

Powrót
MIKSER Z MISAMI
HM602*
*Oznacza kolor urządzenia.
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
2
3
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA IZAGROŻENIA
Nie należy próbować uruchamiać miksera bez zamontowanych końcówek
oraz misy. Bardzo ważne jest, aby nie naruszać i nie ingerować w blokady
bezpieczeństwa. Aby zminimalizować ryzyko zaprószenia ognia, porażenia
prądem, pożaru, okaleczenia:
1. Należy przeczytać uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania
urządzenia.
2.
Należy używać urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji
obsługi.
3. Nie należy używać substancji żrących lub odświeżaczy w urządzeniu.
4. Urządzenie jest przeznaczone do miksowania i mieszania produktów.
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub
laboratoryjnego.
5.
Nie należy uruchamiać urządzenia jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający
lub wtyczkę. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać
wymieniony przez serwis lub osobę do tego uprawnioną, w przeciwnym
razie może dojść do porażenia prądem.
6.
Do wszelkich napraw urządzenia upoważniony jest wyłącznie serwis
producenta.
7. Nie należy wkładać zespołu silnika do wody lub innego płynu. Nie należy
ywać produktu w łazience lub na zewnątrz pomieszczeń.
8.
Przed demontażem końcówek, należy zaczekać, aż urządzenie zatrzyma się.
9. Nie należy dotykać elementów ruchomych w trakcie pracy urządzenia.
10.
Przed montażem, demontażem i czyszczeniem zawsze należy wyjąć
przewód przyłączeniowy z gniazda sieciowego.
11.
Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej
8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych
i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony
zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w
bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny
wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
12.
Należy trzymać urządzenie oraz przewód przyłączeniowy z dala od dzieci.
4
13. Nie należy odłączać wtyczki przewodu zasilającego urządzenia, ciągnąc
za przewód.
14.
Nie należy wkładać jednocześnie mieszadła i trzepaka z zębatką do gniazda
napędu, ponieważ może to uszkodzić mechanizm.
15. Zawartość produktów do miksowania w misie, nie powinna przekraczać
poziomu „MAX” lub połowy wysokości nasadki.
16. Nie należy miksować gorących składników - powyżej temperatury 60°C.
UWAGA!
Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia mogą wydobywać się zniego
specyficzne zapachy. Jest to naturalne zjawisko, które powinno zczasem ustąpić.
WPROWADZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Götze & Jensen.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji
zjego użytkowania.
NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI IJEJ PRZESTRZEGAĆ!
Tourządzenie jest przeznaczone doytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku użytkowania niewłaściwego lub
niezgodnego zprzeznaczeniem.
DANE TECHNICZNE
Model: HM602*
Zasilanie: 230 V ~, 50 Hz
Moc maksymalna: 580 W
Moc nominalna: 250 W
Poziom hałasu: <80 dB/A
Czas przerwy przed ponownym użyciem: 20 min
Dopuszczalny czas pracy układu napędowego: z trzepakami lub mieszadłami 10 min
5
OPIS URZĄDZENIA
1. Napęd miksera
2. Przycisk wypychacza
3. Dźwignia przełącznika
4. Przycisk „turbo”
5. Gniazda trzepaków lub mieszadeł
6. Mieszadła: prawe/lewe (z zębatką)
7. Trzepaki: prawe/lewe (z zębatką)
8. Nasadka przecierająca
9. Stojak
10. Głowica
11. Pokrętło głowicy
12. Przycisk blokady
13. Misa obrotowa x2
INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE
1. Wyjmij urządzenie i akcesoria z pudełka i folii.
2. Włóż mieszadła lub trzepaki w gniazda napędu miksera i dociśnij aż się zablokują. Mieszadło lub
trzepak z zębatką zawsze mocuj w gnieździe w kształcie sześciokątu.
UWAGA! NIEAŚCIWY MONTAŻ TYCH ELEMENTÓW SPOWODUJE ICH WYPADNIĘCIE W TRAKCIE PRACY.
3.
Upewnij się, że przełącznik obrotów ustawiony jest w pozycji 0, następnie podłącz wtyczkę przewodu
zasilającego do gniazda elektrycznego.
4. Umieść mieszadła lub trzepaki w misie z produktami.
5. Za pomocą przełącznika obrotów ustaw szybkość obrotów 1-5 po czym mikser zacznie pracę.
6. Po wciśnięciu przycisku TURBO, mikser będzie pracować na najwyższych obrotach.
7. W celu wyłączenia pracy urządzenia ustaw przełącznik w pozycji 0.
8.
W celu demontażu mieszadeł lub trzepaków, odłącz wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda
elektrycznego, chwyć mieszadła lub trzepaki, naciśnij przycisk wypychacza i wyjmij je z gniazd napędu.
Montaż miksera na stojaku:
1. Postaw stojak na stabilnym blacie.
2. Naciśnij przycisk zwolnienia ramienia i je unieś.
13
5
8
7
66
2
4
3
1
11
10
12
9

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756