Znaleziono w kategoriach:
Waga GÖTZE & JENSEN BS502W

Instrukcja obsługi Waga GÖTZE & JENSEN BS502W

Powrót
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
* - instrukcja dotyczy dwóch modeli wag BS502; BS502W
WAGA OSOBOWA
BS502*
2
3
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA IZAGROŻENIA
1. Zanim staniesz na wagę upewnij się, że jest sucha aby nie poślizgnąć
się na śliskiej płycie.
2. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu.
3. Do czyszczenia nie używać rozpuszczalników i nie zanurzać produktu
w wodzie.
4. Nie należy próbować ingerować w części i elementy wagi innych niż
wymiana baterii.
5.
Nie należy przechowywać wagi w pozycji pionowej, gdy nie jest używana.
6.
Należy unikać nadmiernego uderzenia lub wibracji urządzenia. Nie
należy kłaść żadnych przedmiotów na wierzchu wagi.
7. Zawsze używaj baterii zalecanych przez producenta.
8. Wkładaj baterie według wskazań ( + i -) znajdujących się w schowku
na baterie.
9. Wyjmij baterie z wagi w przypadku, kiedy nie będziesz używać przez
dłuższy czas urządzenia.
10. Upewnij się, że baterie znajdują się z dala od małych dzieci i nie mają
one do nich dostępu.
11. W przypadku połknięcia baterii, natychmiast skonsultuj się z lekarzem.
12. Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia.
13.
Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej
8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych
i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony
zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu
w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny
wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
4
WPROWAdZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Götze & Jensen.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji
zjego użytkowania.
NAlEŻy dOKłAdNIE PRZECZyTAć INSTRUKCJę OBSłUGI IJEJ PRZESTRZEGAć!
Tourządzenie jest przeznaczone doużytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku użytkowania niewłaściwego lub
niezgodnego zprzeznaczeniem.
dANE TEChNICZNE
Model: BS502 / W
Wyświetlacz: LCD
Bateria: 2 x CR2032
Pamięć osobistych ustawień: 10 osób
Minimalne obciążenie [kg]: 5
Maksymalne obciążenie [kg]: 180
Dokładność pomiaru [g]: do 100
Jednostki miary: kg/lb/st
Wiek użytkownika: 10-80 lat
Wzrost użytkownika [cm]: 100-240
5
5
4
3
1
2
2
OPIS URZądZENIA
1. Przyciski sterujące
2. Metalowe płytki (elektrody)
3. Wyświetlacz LCD
4. Podstawa
5. Nóżki

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756