Znaleziono w kategoriach:
Lodówka GORENJE RI2181A1

Instrukcja obsługi Lodówka GORENJE RI2181A1

Powrót
PL
www.gorenje.comwww.gorenje.com
SZCZEGÓŁOWA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
CHŁODZIARKI
2
640681
Dziękujemy Państwu za zaufanie, jakim obdarzyliście nas Państwo
nabywając nasze urządzenie, które zostało zaprojektowane, by uprościć Państwu
życie. Aby ułatwić Państwu korzystanie z produktu, przekazujemy szczegółową
instrukcję obsługi oraz na oddzielnej kartce instrukcję instalacji. Instrukcja powinna
pozwolić Państwu na możliwie jak najszybsze zapoznanie się z nowym urządzeniem.
Życzymy Państwu dużo przyjemności w czasie jego używania.
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
Chłodziarka jest przeznaczona do przechowywania świeżej żywności w
temperaturach powyżej 0°C.
Proszę odwiedzić naszą stronę internetową, gdzie po wpisaniu podanego na
tabliczce znamionowej lub w karcie gwarancyjnej numeru modelu swojego
urządzenia można znaleźć szczegółowy opis swojego urządzenia, wskazówki
na temat jego używania, informacje dotyczące wykrywania i usuwania usterek,
informacje dotyczące serwisowania urządzenia, instrukcje obsługi, itp.
http://www.gorenje.com
Ważne ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
i
Ochrona środowiska
!
Nie myć w zmywarce
3
SPIS TREŚCI
640681
WPROWADZENIE
OPIS
URZĄDZENIA
ROZMRAŻANIE
I CZYSZCZENIE
URZĄDZENIA
4 WAŻNE UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
4 PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM URZĄDZENIA
5 WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
8 WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UŻYWANIA
URZĄDZENIA
9 OCHRONA ŚRODOWISKA
10 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OSZCZĘDZANIA ENERGII W
URZĄDZENIACH CHŁODNICZYCH
11 INSTALACJA I PODŁĄCZENIE
13 OPIS URZĄDZENIA
14 OBSŁUGA URZĄDZENIA
19 WYPOSAŻENIE WNĘTRZA URZĄDZENIA
23 ZALECANE ROZMIESZCZENIE ŻYWNOŚCI W URZĄDZENIU
24 PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI W CHŁODZIARCE
29 PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI W SZUFLADZIE
FreshZone
30 PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI W SZUFLADZIE ZeroZone
33 ROZMRAŻANIE URZĄDZENIA
34 CZYSZCZENIE URZĄDZENIA
37 WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK
39 INFORMACJE NA TEMAT POZIOMU HAŁASU URZĄDZENIA
RÓŻNE
PRZECHO-
WYWANIE I
ZAMRAŻANIE
ŻYWNOŚCI
4
WAŻNE UWAGI I ŚRODKI
OSTROŻNOŚCI
640681
Przed podłączeniem do prądu proszę dokładnie zapoznać
się z instrukcją obsługi, która opisuje urządzenie oraz
zasady jej prawidłowego i bezpiecznego użytkowania.
Instrukcja dotyczy kilku modeli/typów urządzenia, dlatego
też opisane mogą być w niej ustawienia lub wyposażenie,
którego nie ma w danym urządzeniu. Zalecamy zachowanie
niniejszej instrukcji do wykorzystania w przyszłości i
dołączenie jej do urządzenia, jeśli w przyszłości będzie ono
sprzedawane.
Sprawdzić, czy w urządzeniu nie ma żadnych uszkodzeń lub
nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia, że urządzenie
uległo uszkodzeniu, zgłosić to w punkcie sprzedaży, w
którym urządzenie zostało nabyte.
Przed podłączeniem urządzenia do prądu pozostawić je
na co najmniej 2 godziny w pozycji pionowej. Zmniejszy to
prawdopodobieństwo wystąpienia usterek spowodowanych
wpływem transportu na instalację chłodniczą.
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
URZĄDZENIA
i
5
640681
Urządzenie musi zostać podłączone do prądu i uziemione
zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
OSTRZEŻENIE! Przyłączając urządzenie do sieci
elektrycznej, nie należy stosować rozgałęźników
elektrycznych lub przenośnych zasilaczy.
Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia wyłączyć
je z prądu (wyjąć wtyczkę z gniazdka w ścianie).
OSTRZEŻENIE! W przypadku uszkodzenia przewodu
przyłączeniowego, może go wymienić jedynie producent
lub jego pracownik serwisu czy też inna odpowiednio
wyszkolona osoba, co pomoże uniknąć niebezpieczeństwa
porażenia prądem.
OSTRZEŻENIE! Ustawiając urządzenie, należy zadbać, aby
przewód przyłączeniowy nie został ściśnięty lub uszkodzony.
Jeśli oświetlenie LED nie działa, wezwać serwisanta.
Ze względu na niebezpieczeństwo kontaktu z wysokim
napięciem nie podejmować prób naprawienia oświetlenia
LED we własnym zakresie!
WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
!
OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo pożaru/substancje
łatwopalne.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756