Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:
Piekarnik HAIER HWO45NM6SXB1 Elektryczny parowy Czarny A++

Instrukcja obsługi Piekarnik HAIER HWO45NM6SXB1 Elektryczny parowy Czarny A++

Powrót
CANDY HOOVER GROUP Via Comolli 16 Brugherio – Italy
User Manual
User Instructions
OVENS 28EN
Mode d’emploi
FOURS 52FR
Istruzioni per l’uso
FORNI 64IT
Bedienungsanleitung
ÖFEN 16DE
Instrucciones de uso
HORNOS 40ES
Instruções para o utilizador
FORNOS 88PT
Instrukcje użytkownika
PIEKARNIKI 76PL
Návod na použitie
RY 100SK
Pokyny pro uživatele
TROUBY 4CS
CS 4
Vážená zákaznice/vážený zákazníku,
rádi bychom vám poděkovali a poblahopřáli k vaší
volbě. Tento nový výrobek byl pečlivě navržen,
vyroben s využitím vysoce kvalitních materiálů
avelmi přesně přezkoušen, aby bylo jisté, že splní
všechny vaše kulinářské požadavky. Přečtěte si
a dodržujte tyto jednoduché pokyny, které vám
umožní dosahovat vynikajících výsledků již od
prvního použití. Dostáváte spotřebič na špič-
kové technické úrovni a my k němu přidáváme
ání toho nejlepšího.
Důležité bezpečnostní pokyny
Péče a údržba
První použití
Ohleduplnost k životnímu prostředí
Ovládací panel
Hlavní funkce výrobku a užitečné tipy
Péče o troubu a její čištění
Výměna žárovky v troubě
Pro instalačního technika
5
6
8
9
10
11
13
13
14
Shrnutí
CS 5
Důležité bezpečnostní pokyny
Tento výrobek je určen kpoužívání vdomácnosti.
Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za újmu na zdraví nebo věc-
škody vzniklé vdůsledku nesprávné instalace nebo nevhodného,
chybného či nesprávného používání.
Spotřebič nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi ani osoby bez potřeb-
ch zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly
poučeny o používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bez-
pečnost.
Děti musí mít dohled, aby si nemohly hrát se spotřebičem.
Neumisťuje hliníkovou fólii, hrnce ani podobné předměty tak, aby při-
šly do styku se základnou uvnitř trouby na pečení.
Spotřebič je během používání velmi horký.
Varování: nedotýkejte se topných těles uvnitř trouby.
POZOR:
Pokud je poškozené ploché těsnění dvířek, trouba se nesmí používat,
dokud nebude opravena kvalikovaným servisním technikem.
Tento spotřebič a jeho vnitřní komponenty, zejména elektrikované
součásti, smí opravovat, upravovat nebo přizpůsobovat pouze
výrobce, jeho servisní oddělení nebo osoby s podobnou kvalikací.
Neodborné opravy mohou vést k vážným nehodám, poškození spo-
ebiče a jeho okolí a k poruchám.
Pamatujte, že dokonce i výměna žárovky uvnitř trouby musí prove-
dena kvalikovaným pracovníkem, který nejprve odpojí spotřebič od
síťového napájení.
Jestliže spotřebič estane fungovat nebo vaduje opravu, obraťte
se na naše servisní oddělení.
Používejte pouze originální náhradní díly.
DŮLEŽITÉ:
ed čištěním trouby z bezpečnostních důvodů vždy vytáhněte
zástrčku ze zásuvky nebo odpojte napájecí kabel spotřebiče.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756