Znaleziono w kategoriach:
Suszarka INDESIT YTM1081RPL

Instrukcja obsługi Suszarka INDESIT YTM1081RPL

Powrót
Instrukcje bezpieczeństwa, instrukcję obsługi, karta produktu oraz parametry poboru energii można pobrać:
Odwiedzając naszą stronę internetową docs.indesit.eu
Używając kodu QR
Można również skontaktow się z naszym serwisem technicznym (Patrz numer telefonu na karcie
gwarancyjnej). Kontaktując się z naszym serwisem technicznym, należy podać kody z tabliczki znamionowej
urządzenia.
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU INDESIT.
W celu uzyskania kompleksowej pomocy prosimy
zarejestrować urządzenie na stronie
www . indesit . eu/ register
PL
Skrócona instrukcja obsługi
Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcje
bezpieczeństwa.
xxxxxxxxxxxx
xxxx
i/lub pokręteł (w przeciwnym razie program Push & GO zostanie
dezaktywowany).
Należy zawsze wykonywać punkty 1, 2 i 3 rozdziału Codzienna
eksploatacja. W celu uruchomienia cyklu Push & GO przytrzymać
wciśnięty przycisk. Włączona kontrolka wskazuje na to, że cykl został
uruchomiony. Cykl idealnie nadaje się do ubrań z bawełny oraz
materiałów syntetycznych. Max załadunek: 4 kg. (Czas trwania cyklu
140).
Jeśli drzwiczki zostaną otwarte w trakcie cyklu, w celu jego
wznowienia, należy zamknąć drzwiczki i wcisnąć przycisk START/
PAUZA. W tym programie nie ma możliwości ustawienia dodatkowych
opcji.
OTWARCIE DRZWICZEK PODCZAS CYKLU
Podczas pracy można otworzyć drzwiczki. Po ponownym zamknięciu
drzwiczek, należy ponownie wcisnąć Przycisk Start/TAUKO, aby
wznowić działanie suszarki.
PROGRAMY
Bawełniane eko Max załadunek* Czas 215'
Standardowy program dla bawełny przeznaczony do suszenia
normalnie wilgotnego prania bawełnianego. Najbardziej
efektywny, pod względem zużycia energii, program do suszenia
prania bawełnianego. Wartości podane na etykiecie efektywności
energetycznej bazują na tym programie.
Syntetyczne 4 kg Czas 106'
Do suszenia tkanin wykonanych z włókien syntetycznych.
Mieszane 4 kg Czas 106'
Ten program idealnie nadaje się do łącznego suszenia ubrań z
bawełny oraz materiałów syntetycznych.
Syntetyczne - mały wsad 2 kg Czas 72'
Suszenie ekonomiczne mniejszych załadunków.
PIERWSZE UŻYCIE
Upewnić się, że zbiornik na wodę został włożony prawidłowo.
Upewnić się, że wąż spustowy z tyłu suszarki jest prawidłowo
zamocowany do zbiornika na wodę suszarki (patrz rysunek) lub
do domowej instalacji kanalizacyjnej.
Aby zapewnić poprawne działanie suszarki, należy ją
zainstalować w pomieszczeniu o temperaturze z zakresu od 5 °C
do 35 °C.
Przed rozpoczęciemytkowania suszarki, należy się upewnić,
że znajdowała się ona w położeniu pionowym przez co najmniej
6 godzin.
CODZIENNA EKSPLOATACJA
Opisane środki ostrożności pozwolą utrzymać urządzenie w
OPTYMALNYCH warunkach. Należy pamiętać o opróżnianiu
zbiornika wody po każdym cyklu suszenia. Należy pamiętać o
czyszczeniu ltrów po każdym cyklu suszenia. (Zapoznać się z
częścią Czyszczenie i Konserwacja)
1. Otworzyć drzwiczki i włożyć pranie; Stosować się do wskazówek
na metkach ubrań oraz przestrzegać maksymalnego załadunku
określonego w części poświęconej programom. Należy opróżnić
kieszenie. Upewnić się, że pranie nie zostało zablokowane między
drzwiczkami a ltrem włókien.
2. Zamknąć drzwiczki
3. Wcisnąć przycisk Wł. / Wył.
4. Wybrać program w zależności od rodzaju prania.
5. W razie potrzeby, wybrać opcje.
6. W celu rozpoczęcia cyklu, wcisnąć przycisk Start/Pauza.
7. O zakończeniu cyklu suszenia informuje sygnał dźwiękowy.
Wskaźnik na panelu sterowania oznacza koniec cyklu. Należy
niezwłocznie wyjąć pranie, aby nie dopuścić do powstania
zagnieceń.
8. Wyłączyć maszynę, wciskając przycisk Wł./Wył., otworzyć drzwiczki
i wyciągnąć pranie. Jeśli maszyna nie zostanie wyłączona ręcznie,
po ok. kwadransie od zakończenia cyklu, urządzenie wyłączy się
automatycznie w celu oszczędzania energii.
Jeśli ostatni krok nie zostanie wykonany natychmiast, niektóre
maszyny i/lub niektóre programy /opcje posiadają system chroniący
przed zagnieceniami. Przez kilka godzin od zakończenia suszenia
bęben obraca się w regularnych odstępach czasu, dzięki czemu nie
dochodzi do powstania zagnieceń.
W przypadku przerwy w dostawie prądu, należy wcisnąć przycisk
Start / Pauza w celu ponownego uruchomienia cyklu.
PUSH & GO
Ta funkcja umożliwia uruchomienie cyklu po włączeniu maszyny
bez konieczności wciskania jakichkolwiek innych przycisków
*MAX ZAŁADUNEK 8 kg (Wsad suchy)
ETYKIETKI OPISUJĄCE SPOSÓB KONSERWACJI
Należy kontrolować etykietki ubrań, zwłaszcza, gdy są wkładane do
suszarki po raz pierwszy. Poniżej podane są najczęściej spotykane
symbole:
Można suszyć w suszarce.
Nie suszyć w suszarce
Suszyć w wysokiej temperaturze.
Suszyć w niskiej temperaturze.
Indesit_Tilt_Mono_Dryer_M10 start delay
1
3
2
4
10
8
9
567
8
DEMO
3’
PANEL STEROWANIA
1 Wł./Wył. (Reset przy dłuższym przytrzymaniu
przycisku)
2 Pokrętło Programów
3 Start/Pauza (Przycisk Start: dioda led światło
stałe. TAUKO : dioda led miga)
4 Push & GO
Przyciski Opcji*
5 Poziom suszenia
6 Czas suszenia
7 Opóźnienie startu
8 Delikatne suszenie
9 Bez zagnieceń (Przyc. blok przy dłuższym
przytrzymaniu przycisku)
10 Koniec cyklu
*Uwaga: niektóre modele mogą posiadać dłuższy opis zamiast ikon
WSKAŹNIKI
Poziom suszenia: Suche do prasowania - Na wieszak - Suche do szafy - Bardzo suche
Etapy cyklu: Suszenie - Chłodzenie - END Koniec cyklu
Opróżnić zbiornik wody Oczyścić Filtr włókien Oczyścić Filtr dolny
Zapoznać się z częścią Rozwiązywanie problemów: Usterka: Wezwij Serwis
DEMO
Tryb Demo