Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Monitor LG DualUp 28MQ780 27.6" 2560x2880px IPS

Powrót
* Monitory LED firmy LG to monitory LCD z podświetleniem LED.
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Po przeczytaniu warto ją zachować na przyszłość.
www.lg.com
Copyright 2021 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Instrukcja obsługi
MONITOR LCD LED
(Monitor LED *)
28MQ780
2
POLSKI
SPIS TREŚCI
LICENCJE ........................................................3
INFORMACJA DOTYCZĄCA
OPROGRAMOWANIA OPEN SOURCE ..............4
MONTAŻ I PRZYGOTOWANIE DO PRACY ........4
KORZYSTANIE Z FUNKCJI MONITORA ..........16
USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA ......................20
ROZWIAZYWANIE PROBLEMÓW .................27
DANE TECHNICZNE PRODUKTU ...................29
3
POLSKI
LICENCJE
Różne licencje mają zastosowanie do różnych modeli. Więcej informacji na temat licencji można znaleźć na stronie www.lg.com.
Terminy HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi HDMI Licensing
Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
The SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.
MaxxAudio and additional MAXX trademarks are trademarks and/or registered trademarks of Waves Audio Ltd.
*
4
POLSKI
INFORMACJA DOTYCZĄCA
OPROGRAMOWANIA OPEN SOURCE
Zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający licencjom GPL, LGPL, MPL i innym licencjom open source
można pobrać ze strony internetowej https://opensource.lge.com.
Oprócz kodu źródłowego ze strony można pobrać warunki wszystkich wymienionych licencji, zastrzeżenia
gwarancyjne i informacje o prawach autorskich.
Firma LG Electronics oferuje także dostarczenie kodu źródłowego typu otwartego na CD-ROM za kwotę
pokrywającą koszty takiej dystrybucji (jak koszty nośnika, transportu i przechowania) po przesłaniu prośby na
adres opensource@lge.com.
Ta oferta jest ważna przez okres trzech lat po ostatniej dostawie tego produktu. Oferta ta jest ważna dla
każdego, kto otrzymał tę informację.
MONTAŻ I PRZYGOTOWANIE DO PRACY
PRZESTROGA
Należy zawsze korzystać z oryginalnych elementów, aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe działanie
produktu.
Szkody i obrażenia ciała spowodowane stosowaniem niezatwierdzonych części nie są objęte gwarancją.
Zaleca się korzystanie z części dostarczonych w zestawie.
Ilustracje zawarte w tym dokumencie przedstawiają standardowe procedury, dlatego elementy na nich
prezentowane mogą różnić się od zakupionego produktu.
Podczas montażu produktu przy użyciu wkrętów nie należy korzystać z substancji takich, jak oleje czy smary.
(Może to spowodować uszkodzenie produktu.)
Użycie zbyt dużej siły podczas dokręcania wkrętów może spowodować uszkodzenie monitora.
Spowodowanew ten sposób uszkodzenia nie są objęte gwarancją.
Nie wolno przenosić monitora w pozycji odwróconej, trzymając go jedynie za podstawę, Może on wówczas
wypaść z podstawy i spowodować obrażenia ciała.
Nie wolno dotykać ekranu monitora podczas unoszenia lub przenoszenia urządzenia. Siła wywierana na
ekran monitora może spowodować jego uszkodzenie.
5
POLSKI
UWAGA
Poszczególne elementy zestawu mogą wyglądać inaczej niż przedstawiono na poniższym rysunku.
Wszystkie informacje dotyczące produktu zawarte w tej instrukcji obsługi, w tym także dane techniczne,
mogą zostać zmienione w celu poprawy jakości produktu, bez powiadomienia.
Dodatkowe akcesoria są dostępne w sklepach ze sprzętem elektronicznym i za pośrednictwem stron
internetowych. Informacje na ich temat można także uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono produkt.
Przewód zasilający dołączony do zestawu może być różny w zależności od regionu.
Obsługiwane oprogramowanie
Najnowszą wersję tego oprogramowania można pobrać z witryny firmy LGE (www.lg.com).
OnScreen Control/ Dual Controller/ LG Calibration Studio
Opis produktu i przycisków
UWAGA
Przycisk joysticka znajduje się u dołu monitora.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756