Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:
Monitor LG UltraWide 34WP65CP-B 34" 3440x1440px 160Hz 1 ms Curved

Instrukcja obsługi Monitor LG UltraWide 34WP65CP-B 34" 3440x1440px 160Hz 1 ms Curved

Powrót
* Monitory LED firmy LG to monitory LCD z
podświetleniem LED.
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia
należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Po
przeczytaniu warto ją zachować na przyszłość.
34WP65C
34WP65CP
34BP65C
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MONITOR LCD LED
(Monitor LED *)
www.lg.com
Copyright © 2021 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
2
POLSKI
2
SPIS TREŚCI
LICENCJE .....................................3
INFORMACJA DOTYCZĄCA
OPROGRAMOWANIA OPEN
SOURCE .......................................4
MONTI PRZYGOTOWANIE DO
PRACY ..........................................4
- Obsługiwane sterowniki i oprogramowanie ...5
- Opis produktu i przycisków .....................................5
Korzystanie z przycisku joysticka
- Przenoszenie i podnoszenie monitora ...............6
Montaż na płaskiej powierzchni
Regulacja wysokości podstawy
Regulacja kąta
Korzystanie z blokady Kensington
Montaż płyty montażowej
Montaż na ścianie
KORZYSTANIE Z FUNKCJI
MONITORA ............................... 11
- Podłączanie do komputera ...................................11
Pączenie HDMI
Pączenie DisplayPort
- Podłączanie urządzeń audio-wideo .................12
Pączenie HDMI
- Podłączanie urządzeń peryferyjnych ...............13
Podłączanie słuchawek
USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA . 14
- Aktywacja menu głównego ..................................14
Funkcje menu głównego
- Ustawienia użytkownika ........................................16
Ustawienia w menu
ROZWIAZYWANIE PROBLEMÓW 27
DANE TECHNICZNE PRODUKTU . 30
- Fabryczny tryb obsługi (Tryby ustawień
wstępnych, PC) ...........................................................32
- Taktowanie HDMI (wideo) ....................................33
3
POLSKI
LICENCJE
Różne licencje mają zastosowanie do różnych modeli. Więcej informacji na temat licencji można znaleźć na stronie www.lg.com.
Terminy HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi
HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
MaxxAudio i inne znaki towarowe MAXX są znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Waves Audio Ltd.
4
POLSKI
INFORMACJA DOTYCZĄCA
OPROGRAMOWANIA OPEN
SOURCE
Zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający licencjom GPL, LGPL, MPL
i innym licencjom open source można pobrać ze strony internetowej http://
opensource.lge.com.
Oprócz kodu źródłowego ze strony można pobrać warunki wszystkich wymienionych
licencji, zastrzeżenia gwarancyjne i informacje o prawach autorskich.
Firma LG Electronics oferuje także dostarczenie kodu źródłowego typu otwartego
na CD-ROM za kwotę pokrywającą koszty takiej dystrybucji (jak koszty nośnika,
transportu i przechowania) po przesłaniu prośby na adres opensource@lge.com.
Ta oferta jest ważna przez okres trzech lat po ostatniej dostawie tego produktu.
Oferta ta jest ważna dla każdego, kto otrzymał tę informację.
MONTI PRZYGOTOWANIE DO
PRACY
PRZESTROGA
Należy zawsze korzystać z oryginalnych elementów, aby zapewnić bezpieczeństwo
i prawidłowe działanie produktu.
Szkody i obrażenia ciała spowodowane stosowaniem niezatwierdzonych części nie
są objęte gwarancją.
Zaleca się korzystanie z części dostarczonych w zestawie.
W przypadku użycia przewodów niezatwierdzonych przez firmę LG na monitorze
może nie być wyświetlany obraz lub mogą pojawić się na nim zakłócenia.
Ilustracje zawarte w tym dokumencie przedstawiają standardowe procedury,
dlatego elementy na nich prezentowane mogą różnić się od zakupionego produktu.
Podczas montażu produktu przy użyciu wkrętów nie należy korzystać z substancji
takich, jak oleje czy smary. (Może to spowodować uszkodzenie produktu.)
Użycie zbyt dużej siły podczas dokręcania wkrętów może spowodować uszkodzenie
monitora. Spowodowane w ten sposób uszkodzenia nie są objęte gwarancją.
Nie wolno przenosić monitora w pozycji odwróconej, trzymając go jedynie za
podstawę, Ponieważ może on wypaść z podstawy i spowodować obrażenia ciała.
Nie wolno dotykać ekranu monitora podczas unoszenia lub przenoszenia
urządzenia. Siła wywierana na ekran monitora może spowodować jego
uszkodzenie.
UWAGA
Poszczególne elementy zestawu mogą wyglądać inaczej niż przedstawiono na
poniższym rysunku.
Wszystkie informacje dotyczące produktu zawarte w tej instrukcji obsługi, w tym
także dane techniczne, mogą zostać zmienione w celu poprawy jakości produktu,
bez powiadomienia.
Dodatkowe akcesoria są dostępne w sklepach ze sprzętem elektronicznym i za
pośrednictwem stron internetowych. Informacje na ich temat można także uzyskać
od sprzedawcy, u którego zakupiono produkt.
Przewód zasilający dołączony do zestawu może być różny w zależności od regionu.
5
POLSKI
Obsługiwane sterowniki i oprogramowanie
Możesz ściągnąć i zainstalować najnowszą wersję ze strony internetowej LGE (www.
lg.com).
Sterowniki i
oprogramowanie
Priorytet instalacji
Sterownik monitora Zalecane
OnScreen Control Zalecane
Dual Controller Opcjonalne
Opis produktu i przycisków
Przycisk joysticka
Korzystanie z przycisku joysticka
Naciskając przycisk joysticka lub poruszając go palcem w lewo/prawo/górę/dół,
można z łatwością sterować funkcjami monitora.
Podstawowe funkcje
Zasilanie
włączone
Aby włączyć monitor, naciśnij palcem
jeden raz przycisk joysticka.
Zasilanie
wyłączone
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
joysticka na dłużej niż 5 sekund, aby
wyłączyć monitor.
/ Regulacja
głośności
Głośność można regulować
poruszając przyciskiem joysticka w
lewo/prawo.
UWAGA
Przycisk joysticka znajduje się u dołu monitora.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756