Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Suszarka LG RC90V9EV2Q

Powrót
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
SUSZARKA
Przed rozpoczęciem montażu należy uważnie przeczytać niniejszą
instrukcję. Uprości to montaż i zapewni jego prawidłowość
i bezpieczeństwo. Po zakończeniu montażu instrukcję należy
przechowywać w pobliżu urządzenia, aby móc skorzystać z niej
w przyszłości.
PL POLSKI
RC90V9*V*Q
MFL71424342
Rev.00_071219