Znaleziono w kategoriach:
Zmywarka LG DF425HSS

Instrukcja obsługi Zmywarka LG DF425HSS

Powrót
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
ZMYWARKA
Przed rozpoczęciem montażu należy uważnie przeczytać
niniejszą Instrukcję. Uprości to montaż izapewni jego
prawidłowość ibezpieczeństwo. Po zakończeniu montażu
instrukcję należy przechowywać wpobliżu urządzenia, aby
móc skorzystać zniej wprzyszłości.
POLSKI
DF425*** / DF325*** / DF325**
www.lg.com
Copyright © 2020-2022 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
MFL70282456
Rev.07_042922
SPIS TREŚCI
Zamieszczone winstrukcji ilustracje lub
treści mogążnić się w zależności od
modelu posiadanego przez użytkownika.
Niniejszy podręcznik może podlegać
zmianom wprowadzanym przez
producenta.
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI.4
OŚWIADCZENIA OSTRZEGAWCZE ....................................................................4
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE OSTROŻNOŚCI...............................................10
TROSKA O ŚRODOWISKO................................................................................12
MONTAŻ
Części i specyfikacja.........................................................................................13
Przygotowanie wnęki w szafce.......................................................................15
Poziomowanie urządzenia..............................................................................18
Instalacja węża odpływowego........................................................................19
Przygotowanie wody i połączeń elektrycznych ............................................20
Kontrola końcowa ............................................................................................21
UŻYTKOWANIE
Przed użyciem...................................................................................................23
Informacje ogólne dotyczące użytkowania ..................................................26
Panel sterowania..............................................................................................29
Cykle zmywania................................................................................................30
Opcje i funkcje dodatkowe..............................................................................31
Tabela programów ..........................................................................................35
Informacje dotyczące testów zużycia energii (EN60436)............................42
Wkładanie naczyń do zmywarki .....................................................................43
Dodawanie środków czyszczących.................................................................50
Uzupełnianie poziomu nabłyszczacza i soli ..................................................51
Przydatne wskazówki ......................................................................................52
FUNKCJE SMART
Aplikacja LG ThinQ...........................................................................................53
Smart Diagnosis ...............................................................................................55
KONSERWACJA
Czyszczenie i pielęgnacja ................................................................................57
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Zanim zadzwonisz do centrum serwisowego...............................................61
4
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI
INSTRUKCJAMI
Poniższe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa mają za zadanie
zapobiegać nieprzewidzianym zagrożeniom i uszkodzeniom
wynikającym z nieprawidłowej lub niezgodnej z zasadami
bezpieczeństwa obsługi urządzenia.
Wytyczne podzielono na kategorie „OSTRZEŻENIE” oraz „PRZESTROGA”
opisane poniżej.
Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa
OŚWIADCZENIA OSTRZEGAWCZE
OSTRZEŻENIE
• Aby zmniejszyć ryzyko eksplozji, pożaru, śmierci, porażenia
elektrycznego, obrażeń lub poparzenia osób podczas używania
produktu, należy przestrzegać środków ostrożności obejmujących
poniższe:
Ten symbol jest wyświetlany w celu wskazania problemów i
czynności, które mogą powodować ryzyko.
Aby uniknąć ryzyka, należy uważnie przeczytać tekst oznaczony
tym symbolem i postępować zgodnie z instrukcjami.
OSTRZEŻENIE
Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować
poważne obrażenia lub śmierć.
PRZESTROGA
Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować
lekkie obrażenia lub uszkodzenia produktu.
5
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
POLSKI
Bezpieczeństwo techniczne
• To urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby
(łącznie z dziećmi) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej
czy umysłowej, lub którym brak doświadczenia i wiedzy, chyba że są
one nadzorowane bądź instruowane w zakresie użytkowania
urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem w celu zapewnienia, że
nie bawią się urządzeniem.
• Należy przestrzegać informacji podanych w specyfikacjach odnośnie
do maksymalnej liczby naczyń przeznaczonych do zmywania w
zmywarce.
• Ciśnienie wody musi wynosić od 0,05 do 1,0 MPa.
Montaż
Nie wolno podejmować prób używania urządzenia, jeśli jest ono
uszkodzone, częściowo zdemontowane, działa nieprawidłowo lub
jeśli stwierdzono brak lub uszkodzenie jego części, w tym
uszkodzenie przewodu lub wtyczki.
• Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony lub gniazdko zasilania jest
poluzowane, nie należy korzystać z przewodu i należy skontaktować
się z autoryzowanym centrum serwisowym.
• Nie modyfikować przewodu zasilającego dostarczonego wraz z
urządzeniem. W przypadku braku zgodności przewodu należy
skontaktować się z centrum obsługi klienta LG.
• Urządzenie musi w bezpieczny sposób być transportowane przez
dwoje lub większą liczbę osób.
• Nie instalować urządzenia w wilgotnym i zakurzonym miejscu. Nie
instalować i nie przechowywać urządzenia poza budynkami lub w
miejscu narażonym na działanie warunków atmosferycznych, takich
jak promienie słońca, wiatr lub deszcz oraz temperatury poniżej zera
stopni Celsjusza.
• Podczas podłączania pralki do sieci elektrycznej nie należy stosować
rozgałęźników, przedłużaczy czy adapterów.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756