Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Piekarnik MIELE H 7244 BP Elektryczny Stal nierdzewna A+

Powrót
Instrukcja użytkowania i montażu
Piekarnik
Proszę koniecznie przeczytać instrukcję użytkowania i montażu
przed ustawieniem - instalacją - pierwszym uruchomieniem. Dzięki te-
mu można uniknąć zagreń i uszkodzeń.
pl-PL M.-Nr 12 096 280
Spis treści
2
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia...................................................... 5
Ochrona środowiska naturalnego ................................................................... 14
Przegląd ............................................................................................................. 15
Elementy sterowania......................................................................................... 16
Przycisk wł./wył. .................................................................................................. 17
Wyświetlacz......................................................................................................... 17
Przyciski dotykowe.............................................................................................. 17
Symbole .............................................................................................................. 19
Zasady obsługi................................................................................................... 20
Wybieranie punktu menu..................................................................................... 20
Zmiana ustawienia na liście wyboru.................................................................... 20
Zmiana ustawienia za pomocą paska segmentowego ....................................... 20
Wybieranie programu lub funkcji......................................................................... 21
Wprowadzanie wartości liczbowych ................................................................... 21
Aktywacja MobileStart ........................................................................................ 21
Wyposażenie...................................................................................................... 22
Tabliczka znamionowa ........................................................................................ 22
Zakres dostawy................................................................................................... 22
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem i wyposażenie dodatkowe ....... 22
Zabezpieczenia ................................................................................................... 26
Powierzchnie uszlachetnione powłoką PerfectClean.......................................... 27
Wyposażenie nadające się do pirolizy................................................................. 27
Pierwsze uruchomienie .................................................................................... 28
Miele@home........................................................................................................ 28
Ustawienia podstawowe ..................................................................................... 29
Pierwsze nagrzewanie piekarnika i przepłukiwanie systemu wytwarzania pary . 30
Ustawienia.......................................................................................................... 32
Przegląd ustawień ............................................................................................... 32
Wywoływanie menu „Ustawienia“....................................................................... 34
Język................................................................................................................ 34
Godzina ............................................................................................................... 34
Oświetlenie.......................................................................................................... 34
Wyświetlacz......................................................................................................... 35
Głośność ............................................................................................................. 35
Jednostki............................................................................................................. 36
Booster................................................................................................................ 36
Temp. proponowane ........................................................................................... 36
Zalecenie pirolizy................................................................................................. 36
Przedłuż. pracy wentyl. ....................................................................................... 36
Bezpieczeństwo .................................................................................................. 37
Miele@home........................................................................................................ 37
Zdalne sterowanie ............................................................................................... 38
Aktywacja MobileStart ................................................................................... 38
Spis treści
3
Aktualizacja zdalna.............................................................................................. 38
Wersja oprogramowania...................................................................................... 39
Handel ................................................................................................................. 39
Ustawienia fabryczne .......................................................................................... 39
Minutnik.............................................................................................................. 40
Menu główne i podmenu .................................................................................. 41
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii.................................................. 42
Obsługa .............................................................................................................. 44
Zmiana wartości i ustawień dla procesu przyrządzania...................................... 44
Zmiana temperatury ....................................................................................... 44
Ustawianie czasów przyrządzania ................................................................. 45
Zmiana ustawionych czasów przyrządzania.................................................. 45
Kasowanie ustawionych czasów przyrządzania ............................................ 46
Przerywanie procesu .......................................................................................... 46
Wstępne rozgrzewanie komory urządzenia......................................................... 46
Booster........................................................................................................... 47
Pieczenie Plus.................................................................................................... 48
Uruchamianie procesu z Pieczenie Plus ............................................................. 48
Odparow. wody resztk. ...................................................................................... 50
Programy automatyczne................................................................................... 52
Kategorie ............................................................................................................. 52
Korzystanie z programów automatycznych ........................................................ 52
Wskazówki użytkowe .......................................................................................... 52
Pozostałe zastosowania ................................................................................... 53
Rozmrażanie........................................................................................................ 53
Pieczenie delikatne.............................................................................................. 54
Pasteryzacja ........................................................................................................ 55
Suszenie .............................................................................................................. 57
Produkty głęboko mrożone/Dania gotowe.......................................................... 58
Podgrzewanie naczyń ......................................................................................... 58
Pieczenie wypieków .......................................................................................... 59
Porady dotyczące wypieków............................................................................... 59
Wskazówki dotyczące tabel zustawieniami ....................................................... 59
Wskazówki dotyczące programów...................................................................... 60
Pieczenie mięs................................................................................................... 61
Porady dotyczące pieczenia mięs....................................................................... 61
Wskazówki dotyczące tabel zustawieniami ....................................................... 62
Wskazówki dotyczące programów...................................................................... 63
Grillowanie ......................................................................................................... 64
Porady dotyczące grillowania.............................................................................. 64
Wskazówki dotyczące tabel zustawieniami ....................................................... 64
Wskazówki dotyczące programów...................................................................... 65
Spis treści
4
Czyszczenie i konserwacja .............................................................................. 66
Nieodpowiednie środki czyszczące .................................................................... 66
Usuwanie normalnych zabrudzeń ....................................................................... 67
Usuwanie mocno przywartych zabrudzeń (za wyjątkiem wysuw FlexiClip)........ 68
Czyszczenie komory urządzenia z funkcją Piroliza ............................................. 69
Odkamienianie..................................................................................................... 72
Zdejmowanie drzwiczek...................................................................................... 75
Rozbieranie drzwiczek......................................................................................... 76
Zakładanie drzwiczek.......................................................................................... 79
Demontaż prowadnic bocznych z wysuwami FlexiClip ...................................... 79
Opuszczanie grzałki grzania górnego/grilla......................................................... 80
Co robić, gdy...................................................................................................... 81
Serwis................................................................................................................. 86
Kontakt w przypadku wystąpienia usterki........................................................... 86
Gwarancja ........................................................................................................... 86
Instalacja............................................................................................................ 87
Wymiary do zabudowy........................................................................................ 87
Zabudowa w szafce stojącej lub w szafce podblatowej................................ 87
Widok z boku.................................................................................................. 88
Przyłącza i wentylacja .................................................................................... 89
Zabudowa piekarnika.......................................................................................... 90
Podłączenie elektryczne ..................................................................................... 91
Tabele ustawień................................................................................................. 92
Ciasto ucierane.................................................................................................... 92
Ciasto zagniatane................................................................................................ 93
Ciasto drożdżowe................................................................................................ 94
Ciasto serowo-olejowe........................................................................................ 95
Ciasto biszkoptowe............................................................................................. 95
Ciasto ptysiowe, ciasto francuskie, wypieki zbiałka........................................... 96
Pikantne przekąski .............................................................................................. 97
Wołowina............................................................................................................. 98
Cielęcina.............................................................................................................. 99
Wieprzowina........................................................................................................ 100
Jagnięcina, dziczyzna ......................................................................................... 101
Drób, ryby............................................................................................................ 102
Informacje dla instytutów testowych .............................................................. 103
Potrawy testowe wg EN60350-1........................................................................ 103
Klasa efektywności energetycznej ...................................................................... 104
Karta produktu do piekarników dla gospodarstw domowych ....................... 104
Deklaracja zgodności ....................................................................................... 105
Prawa autorskie ilicencje................................................................................. 106
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
5
Ten piekarnik spełnia wymagania obowiązujących przepisów bez-
pieczeństwa. Nieprawidłowe użytkowanie może jednak doprowa-
dzić do wyrządzenia szkód osobowych i rzeczowych.
Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać in-
strukcję użytkowania i montażu. Zawiera ona ważne wskazówki
dotyczące montażu, bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji.
Dzięki temu można uniknąć zagrożeń i uszkodzeń urządzenia.
Zgodnie z normą IEC60335-1 firma Miele wyraźnie zwraca uwagę
na to, że należy koniecznie przeczytać rozdział dotyczący instalacji
urządzenia oraz wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia i bez-
względnie się do nich stosować.
Firma Miele nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za
szkody, które zostaną spowodowane w wyniku nieprzestrzegania
tych wskazówek.
Instrukcję użytkowania i montażu należy zachować do późniejsze-
go wykorzystania i przekazać ewentualnemu następnemu posiada-
czowi wraz z urządzeniem!
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Ten piekarnik jest przeznaczony do stosowania w gospodarstwie
domowym i w otoczeniu domowym.
To urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania na zewnątrz
pomieszczeń.
Używać piekarnika wyłącznie w warunkach domowych do piecze-
nia, grillowania, gotowania, rozmrażania, pasteryzacji i suszenia pro-
duktów spożywczych.
Wszelkie inne zastosowania są niedozwolone.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756