Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:
Pralko-suszarka MIELE WTR 870 WPM TwinDos

Instrukcja obsługi Pralko-suszarka MIELE WTR 870 WPM TwinDos

Powrót
Instrukcja użytkowania
Pralka
Przed ustawieniem - instalacją - uruchomieniem należy koniecznie
przeczytać instrukcję użytkowania. Dzięki temu można uniknąć zagro-
żeń i uszkodzeń urządzenia.
pl-PL M.-Nr 11 592 770
Spis treści
2
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia ..................................................... 5
Obsługa pralki.................................................................................................... 12
Panel sterowania ................................................................................................. 12
Sposób działania przycisków dotykowych ......................................................... 13
Ochrona środowiska naturalnego ................................................................... 14
Pierwsze uruchomienie .................................................................................... 15
Pranie przyjazne dla środowiska ..................................................................... 17
1. Przygotowanie prania ................................................................................... 18
2. Załadunek pralki............................................................................................ 19
3. Wybieranie programu.................................................................................... 20
4. Dodawanie środków piorących.................................................................... 22
Szuflada na środki piorące.................................................................................. 22
Dozowanie w kapsułkach (Cap) .......................................................................... 24
5. Uruchamianie programu............................................................................... 26
Dokładanie/Wyjmowanie prania podczas trwania programu.............................. 26
6. Zakończenie programu................................................................................. 27
Wirowanie .......................................................................................................... 28
Programowanie startu ...................................................................................... 29
Przegląd programów......................................................................................... 30
Funkcje dodatkowe........................................................................................... 33
Program skrócony ............................................................................................... 33
Woda +................................................................................................................ 33
Namaczanie......................................................................................................... 33
Pranie wstępne.................................................................................................... 33
Następujące funkcje dodatkowe mogą zostać wybrane w
poszczególnych programach .............................................................................. 34
Symbole konserwacyjne................................................................................... 35
Przebieg programu............................................................................................ 36
Zmiana przebiegu programu............................................................................ 38
Zmiana programu (blokada rodzicielska) ............................................................ 38
Przerywanie programu......................................................................................... 38
Spis treści
3
Środki piorące.................................................................................................... 39
Prawidłowy dobór środków piorących ................................................................ 39
Odkamieniacz...................................................................................................... 39
Pomoc w dozowaniu........................................................................................... 39
Środki wykańczające........................................................................................... 39
Zalecane środki piorące Miele............................................................................. 41
Zalecenia dotyczące środków piorących zgodnie z rozporządzeniem
(EU) nr 1015/2010 ............................................................................................... 42
Czyszczenie i konserwacja .............................................................................. 43
Czyszczenie obudowy i panelu sterowania......................................................... 43
Czyszczenie szuflady na środki piorące.............................................................. 43
Wskazówka higieniczna(Czyszczenie bębna) ..................................................... 45
Czyszczenie sitka w dopływie wody ................................................................... 45
Co robić, gdy...................................................................................................... 46
Nie można uruchomić żadnego programu .......................................................... 46
Przerwanie programu i zapalenie jednej z kontrolek wystąpienia błędu
na panelu sterowania .......................................................................................... 47
Symbol na wyświetlaczu czasu podczas trwania programu............................... 48
Lampka kontrolna na panelu sterowania świeci się na koniec programu........... 48
Ogólne problemy z pralką ................................................................................... 49
Niezadowalające efekty prania............................................................................ 51
Nie można otworzyć drzwiczek........................................................................... 52
Otwieranie drzwiczek przy zatkanym odpływie i/lub braku prądu ...................... 53
Serwis................................................................................................................. 55
Kontakt w przypadku wystąpienia usterki........................................................... 55
Wyposażenie dodatkowe .................................................................................... 55
Baza danych EPREL ........................................................................................... 55
Gwarancja ........................................................................................................... 55
Instalacja............................................................................................................ 56
Widok z przodu ................................................................................................... 56
Widok z tyłu......................................................................................................... 57
Miejsce ustawienia .............................................................................................. 58
Przenoszenie pralki na miejsce ustawienia ......................................................... 58
Demontaż zabezpieczenia transportowego ........................................................ 59
Montaż zabezpieczenia transportowego............................................................. 61
Wyrównywanie .................................................................................................... 62
Wykręcanie i kontrowanie nóżek.................................................................... 62
Zabudowa pod blatem roboczym .................................................................. 63
Słupek pralka-suszarka.................................................................................. 63
Spis treści
4
System zabezpieczający przed wylaniem wody ................................................. 64
Dopływ wody....................................................................................................... 65
Odpływ wody ...................................................................................................... 66
Podłączenie elektryczne ..................................................................................... 67
Dane eksploatacyjne......................................................................................... 68
Wskazówka do testów porównawczych ............................................................. 69
Wybieranie programów testowych................................................................. 69
Dane eksploatacyjne......................................................................................... 70
Dane techniczne................................................................................................ 71
Funkcje programowane.................................................................................... 72
Otwieranie poziomu programowania................................................................... 72
Wybieranie i odwoływanie funkcji programowanej.............................................. 72
Modyfikowanie i zapisywanie funkcji programowanych ..................................... 73
Opuszczanie poziomu programowania............................................................... 73
 Dźwięk przycisków ........................................................................................ 73
 Kod PIN......................................................................................................... 74
 Sposób wyłączania elementów wskazań..................................................... 74
 Pamięć ......................................................................................................... 75
 Dodatkowy czas prania wstępnego Bawełna .............................................. 75
 Czas namaczania ......................................................................................... 75
 Tryb łagodny................................................................................................. 75
 Obniżenie temperatury ................................................................................. 76
 Wodaplus..................................................................................................... 76
 Poziom Woda+.............................................................................................. 76
 Maksymalny poziom płukania ...................................................................... 76
 Schładzanie kąpieli ....................................................................................... 77
 Ochrona przed zagniataniem ....................................................................... 77
 Obniżone ciśnienie wody ............................................................................. 77
Środki do prania i pielęgnacji........................................................................... 78
Środki piorące ..................................................................................................... 78
Specjalne środki piorące .............................................................................. 79
Środki do pielęgnacji tekstyliów ................................................................... 80
Dodatki ......................................................................................................... 80
Konserwacja urządzenia ..................................................................................... 80
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
5
Ta pralka spełnia wymagania obowiązujących przepisów bezpie-
czeństwa. Nieprawidłowe użytkowanie może jednak doprowadzić
do wyrządzenia szkód osobowych i rzeczowych.
Przed uruchomieniem pralki należy uważnie przeczytać instrukcję
użytkowania. Zawiera ona ważne wskazówki dotyczące montażu,
bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji. Dzięki temu można
uniknąć zagrożeń i uszkodzeń urządzenia.
Zgodnie z normą IEC60335-1 firma Miele wyraźnie zwraca uwagę
na to, że należy koniecznie przeczytać rozdział dotyczący instalacji
pralki oraz wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia i bezwzględnie
się do nich stosować.
Firma Miele nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za
szkody, które zostaną spowodowane w wyniku nieprzestrzegania
tych wskazówek.
Zachować tę instrukcję i przekazać ją ewentualnemu następnemu
posiadaczowi urządzenia.
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Ta pralka jest przeznaczona do stosowania w gospodarstwach
domowych i w warunkach domowych.
Ta pralka nie jest przeznaczona do użytkowania na zewnątrz po-
mieszczeń.
Stosować pralkę wyłącznie w domowym zakresie i tylko do prania
takich tekstyliów, które są oznaczone przez producenta na etykiecie
konserwacyjnej jako nadające się do prania. Wszelkie inne zastoso-
wania są niedozwolone. Firma Miele nie odpowiada za szkody wyni-
kłe ze stosowania niezgodnego z przeznaczeniem lub spowodowane
nieprawidłową obsługą urządzenia.