Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Aparat PANASONIC DMC-TZ70 K Czarny

Powrót
SQW0210
M0115KZ0
Instrukcja obsługi
funkcje zaawansowane
Cyfrowy aparat fotograficzny
Model DMC-TZ70
DMC-TZ71
Przed przystąpieniem do eksploatacji opisywanego produktu należy
dokładnie przeczytać niniejsze zalecenia i zachować instrukcję obsługi
do wglądu.
Indeks
SQW0210- 2 -
Przygotowania
Przed rozpoczęciem pracy ................... 8
Standardowe akcesoria ...................... 10
Nazwy i funkcje głównych
podzespołów ........................................ 11
Wizjer (LVF) ................................................14
Przycisk [MENU/SET] / Przycisk kursora /
Pokrętło sterujące .......................................16
Zakładanie paska na rękę ...........................16
Ładowanie akumulatora...................... 17
Wkładanie akumulatora ...............................18
Ładowanie akumulatora ..............................19
Poziom naładowania akumulatora ..............22
Orientacyjna liczba możliwych do
zarejestrowania zdjęć i czas pracy ..............22
Wkładanie i wyjmowanie karty
(opcja) ................................................... 24
Zapisywanie obrazów
(karty i pamięć wewnętrzna) ............... 25
Orientacyjna pojemność zapisu
(liczba zdjęć/czas nagrywania) ...................26
Ustawianie zegara ............................... 28
Zmiana ustawienia godziny .........................29
Podstawy
Kolejność operacji............................... 30
Korzystanie z pierścienia sterowania/
pokrętła sterującego ........................... 33
Korzystanie z Szybkiego menu ...................34
Wykonywanie zdjęć przy
automatycznych ustawieniach
Tryb [Inteligentny auto] ....................... 35
Informacje o lampie błyskowej ....................35
Automatyczne wykrywanie scen .................36
Rozmycie tła ................................................37
[Reduk.rozmycia] ........................................38
[i.Zdj.nocne z ręki] .......................................39
[iHDR] ..........................................................40
Śledzenie AF ...............................................41
Tryb [Inteligent. auto plus] ...........................42
Pozycje ustawień [Inteligentny auto] -
informacje ....................................................44
Wykonywanie zdjęć przy
ustawieniach własnych
Tryb [Program AE] ............................... 45
Przesunięcie programu ...............................46
Sposób ustawiania ostrości ............... 48
Nagrywanie filmów .............................. 49
Nagrywanie zdjęć w trakcie rejestrowania
filmu .............................................................52
Podgląd obrazów ................................. 53
Powiększanie i oglądanie w trybie
„Odtwarzanie z zoomem” ............................54
Wyświetlanie listy obrazów
„Odtwarzanie wielu obrazów” ......................55
Wyszukiwanie i wyświetlanie obrazów
według daty nagrania [Kalendarz] ...............56
Oglądanie filmów ................................. 57
Przechwytywanie zdjęć z kadrów filmów ....58
Usuwanie obrazów .............................. 59
Usuwanie kilku obrazów (do 100)/
Usuwanie wszystkich obrazów ....................60
Ustawianie menu ................................. 61
Rodzaj menu ...............................................62
Indeks
SQW0210
- 3 -
Korzystanie z menu [Konfig.] ............. 63
[Ust. zegara] ................................................63
[Strefa czas.] ...............................................63
[Data podróży] .............................................63
[Tryb samolotowy] .......................................63
[Sygnał dźw.] ...............................................64
[Ust. własne pam.] .......................................65
[Ustaw. “Fn”] ................................................65
[Ustaw. dźwigni zoom] .................................65
[Ust. pierśc./pokrętła] ..................................65
[Tryb Live View] ...........................................66
[Wyświetlacz] / [Wizjer] ...............................66
[Luminancja wyświetl.] ................................67
[Czujnik oczu] ..............................................67
[Kompozycje -poradnik] ...............................67
[Linie pomoc.] ..............................................67
[Histogram] ..................................................68
[Wideo Obsz. nagr.] .....................................68
[Wyśw.pozost.pam] .....................................69
[Przywróć ust. obiekt.] .................................69
[Wspomag. MF] ...........................................69
[Wyróżn. pkt. ostrości] .................................69
[Oszczędzanie] ............................................70
[Autopodgląd] ..............................................71
[Zerow. kompen. eksp.] ...............................71
[Auto wył. samowyzw.] ................................71
[Zerow. numeru] ..........................................72
[Zerowanie] .................................................72
[Zresetuj ust Wi-Fi] ......................................72
[Tryb USB] ...................................................73
[Połączenie TV] ...........................................73
[Obróć wyśw.] ..............................................74
[Wyśw. wersji] ..............................................75
[Format] .......................................................75
[Język] .........................................................75
Wprowadzanie tekstu .......................... 76
Zastosowania (Nagrywanie)
Przełączanie wyświetlanych
informacji nagrywania itp. .................. 77
Fotografowanie przy ustalonej
kompozycji
[Kompozycje -poradnik] ...................... 78
Korzystanie ze wskaźnika poziomu ... 80
Korzystanie z zoomu ........................... 81
Rodzaje zoomu i ich wykorzystanie ............82
[Krok zoom] .................................................84
Fotografowanie z użyciem lampy
błyskowej ............................................. 86
Rejestrowanie obrazów z użyciem
autofokusa ........................................... 89
Fotografowanie osób z przodu
(Wykrywanie twarzy) ...................................90
Automatyczna blokada ostrości
poruszającego się obiektu (Śledzenie AF)
...91
Obiekt nie jest wyśrodkowany w kadrze
(23-obszarowe ustawianie ostrości) ............92
Ustalona pozycja do ustawiania ostrości
(1-obszarowe ustawianie ostrości) ..............92
Wykonywanie zbliżeń
(Nagrywanie makro) ............................ 94
Zakres ostrości ............................................95
[Makro zoom] ..............................................96
Rejestrowanie obrazów z ręcznym
ustawianiem ostrości .......................... 97
Rejestrowanie obrazów z blokadą
ekspozycji i/lub ostrości
[Blokada AF/AE] ................................ 100
Fotografowanie z kompensacją
ekspozycji .......................................... 101
Nagrywanie przy automatycznie
ustawianej ekspozycji ([Autobracketing])
...102
Funkcja zdjęć seryjnych ................... 103
Fotografowanie z użyciem
samowyzwalacza ............................... 106
Indeks
SQW0210
- 4 -
Rejestrowanie obrazów z ustawianą
wartością przysłony
Tryb [Priorytet apert.] ........................ 107
Rejestrowanie obrazów z ustawianym
czasem otwarcia migawki
Tryb [Priorytet migawki].................... 108
Rejestrowanie obrazów z ustawianą
wartością przysłony i ustawianym
czasem otwarcia migawki
Tryb [Manual. ekspoz.] ...................... 109
Wykonywanie zdjęć przy różnych
efektach wizualnych
Tryb [Kreatywne sterow.] ...................111
[Ekspresyjny] .............................................113
[Retro] ....................................................... 113
[Dawne czasy] ...........................................113
[Wysoka tonacja] .......................................114
[Niska tonacja] ...........................................114
[Sepia] .......................................................114
[Dynamiczne czarno/białe] ........................ 115
[Mocny obraz] ............................................115
[Duża dynamika] ....................................... 115
[Efekt krosowania] .....................................116
[Efekt zabawki] ..........................................116
[Efekt miniatury] ........................................ 117
[Miękka ostrość] ........................................ 118
[Filtr gwiezdny] .......................................... 118
[Obraz jednobarwny] .................................119
Rejestrowanie obrazów
panoramicznych
Tryb [Zdjęcie panoramiczne] ............ 120
Wykonywanie zdjęć zgodnie z
ujęciem [Tryb sceny] ........................ 124
[Portret] .....................................................125
[Gładka skóra] ...........................................125
[Krajobraz] .................................................125
[Sport] ........................................................126
[Portret noc] ...............................................126
[Krajobraz noc] ..........................................126
[Zdj. nocne z ręki] ......................................127
[HDR] ........................................................127
[Żywność] ..................................................127
[Dziecko] ...................................................128
[Zwierzę] ....................................................128
[Zachód słońca] .........................................128
[Duża czułość] ...........................................129
[Gwiaźdz. niebo] ........................................129
[Zza szyby] ................................................129
[Duża prędk. rejestr.] .................................130
[Tryb zdjęć 3D] ..........................................131
Rejestrowanie własnych ustawień i
zapis Tryb [Własne] .......................... 132
[Ust. własne pam.] .....................................132
[Własne] ....................................................133
Przypisywanie preferowanych
funkcji do przycisku funkcyjnego .... 134
Zmiana ustawień przypisanych do
pierścienia sterowania/pokrętła
sterującego ........................................ 135
Nagrywanie z użyciem funkcji
rozpoznawania twarzy
[Rozp. twarzy] .................................... 136
Rejestrowanie obrazów twarzy .................137
Edycja i usuwanie informacji dotyczących
zarejestrowanych osób .............................138
Funkcje przydatne w podróży .......... 139
[Data podróży] ...........................................139
[Strefa czas.] .............................................140
Indeks
SQW0210
- 5 -
Korzystanie z menu [Nagr.] .............. 141
[Format obrazu] .........................................141
[Rozmiar obrazu] .......................................141
[Jakość] .....................................................142
[Czułość] ...................................................143
[Ustaw. limitu ISO] .....................................144
[Balans bieli] ..............................................145
[Tryb AF] ....................................................147
[AF szybki] .................................................147
[Rozp. twarzy] ...........................................147
[Blokada AF/AE] ........................................147
[Tryb pomiaru] ...........................................148
[i.Ekspozycja] ............................................148
[Min.szybk.mig.] ........................................149
[i.Rozdzielczość] .......................................149
[i.Zoom] .....................................................149
[Cyfr. zoom] ...............................................149
[Zdjęcia poklatkowe] ..................................150
[Lampa wsp. AF] .......................................152
[Red. cz.oczu] ...........................................152
[Reduk.rozmycia] ......................................153
[i.Zdj.nocne z ręki] .....................................153
[iHDR] ........................................................153
[Stabilizator] ..............................................153
[Datownik] .................................................154
Korzystanie z menu [Film] ................ 155
[Format zapisu] .........................................155
[Jakość nagr.] ............................................155
[Rozmiar zdjęcia] .......................................156
[AF ciągły] .................................................157
[Poziomowanie ujęcia] ..............................157
[Wycisz. wiatru] .........................................158
[Mikr.z zoomem] ........................................158
Zastosowania (Podgląd)
Zmiana wyświetlanych informacji o
obrazie itp. ......................................... 159
Wyświetlanie obrazu grupowego ..... 160
Różne metody odtwarzania
[Tryb odtwarzania] ............................. 163
[Ustaw. 2D/3D] ..........................................163
Wybór obrazów do odtwarzania
[Odtw. z filtrem] ................................. 164
Zawężanie przez wybór rodzaju obrazów
...165
Zawężanie przez wybór obrazów
zarejestrowanych u celu podróży ..............165
Zawężanie przez wybór kategorii
obrazów lub osoby na obrazie ..................166
Zawężanie przez wybór daty nagrania ......167
Zawężanie przez wybór ulubionych
obrazów .....................................................167
Automatyczne odtwarzanie
kolejnych obrazów
[Pokaz slajdów].................................. 168
Wyszukiwanie według daty nagrania
[Kalendarz] ......................................... 170
Retusz zdjęć ....................................... 171
[Retusz automatyczny] ..............................171
[Retusz kreatywny] ....................................172
Korzystanie z menu [Odtwarz.] ........ 174
[Rejestracja lokalizacji] ..............................174
[Edycja tyt.] ................................................176
[Wpis. tekstu] .............................................177
[Retusz] .....................................................178
[Podział filmu] ............................................179
[Rejestr. Poklatkowa] .................................180
[Zm.rozm.] .................................................181
[Przycięcie] ................................................183
[Ulubione] ..................................................184
[Ust. druku] ................................................185
[Zabezpiecz] ..............................................186
[Edycja rozp.tw.] ........................................187
[Kopiuj] ......................................................188